Verhalen uit de praktijk

Aandachtsfunctionaris peuterspeelzaal

“Het gebruik van de VIR staat in ons informatieboekje en op de website. Daarnaast geven we het aan tijdens een intakegesprek. We vertellen wat de regels zijn binnen onze organisatie en stellen het belang van het kind voorop. Ook de ouders willen het beste voor hun kind. Het is echt een laagdrempelig instrument. We willen ouders daarin meenemen en voorkomen dat organisaties die betrokken zijn langs elkaar heen werken. Dit zodat het gezin niet te maken krijgt met verschillende en niet op elkaar afgestemde adviezen.” Lees hier meer over haar ervaring.

Preventief Interventie Team Amsterdam

“De afgelopen jaren mochten we door de privacywetgeving steeds minder uitwisselen met andere hulpverleners. En juist als je met kwetsbare kinderen werkt, zoals wij, is die uitwisseling soms erg belangrijk. Als er meer zorgen zijn om een kind, willen we dat heel graag weten. Het is belangrijk om te weten welke andere partijen betrokken zijn. Dan kunnen we met elkaar afstemmen om een kind zo goed mogelijk te ondersteunen.” Lees hier meer over haar ervaring

Jeugdhulpmedewerker

“Het werkt heel fijn als je gelijk kan zien wie er betrokken zijn. Je kunt dan die connecties maken. Ik ervaar het als ondersteunend aan mijn netwerk en het is een snel en gemakkelijk middel. Ook is het ondersteunend voor ouders, zij krijgen ook een overzicht van betrokken professionals. Er is soms zoveel zorg en ondersteuning betrokken dat zij het ook niet goed meer weten. Ik normaliseer het gebruik en geef goed aan waar het voor bedoeld is.” Lees hier meer over zijn ervaring.

Wethouder van de gemeente Uithoorn

“Ik ben betrokken bij veel dossiers die te maken hebben met jeugdhulp. Het is van groot belang dat professionals van elkaars betrokkenheid weten, wie doet wat. We willen geen situaties waarin de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet. MULTIsignaal biedt hier uitkomst. Hiermee kun je ernstige problematiek of falen binnen de keten van jeugdzorg voorkomen” Lees hier meer over zijn ervaring.

Ketenregisseur Jeugd van gemeente Zaanstad

“Het ideaalbeeld is dat alle lokale partijen in de domeinen Zorg, Veiligheid en Onderwijs zijn aangesloten en goed gebruik maken van MULTIsignaal. Ik zie graag dat alle partijen signaleren en ook de vervolgstap nemen door met elkaar contact te zoeken en samen te werken. Zo zorgen we er sámen voor dat we vroegtijdig kunnen handelen bij gezinnen en jongeren waar het even niet goed gaat, of die dreigen af te glijden. Vroegsignalering en samenwerking zijn hiervoor essentieel.” Lees hier meer over haar ervaring.

Procescoördinator Jeugd en Veiligheid

Kwetsbare jongeren die met politie of justitie in aanraking zijn geweest. Jongeren die zorg en aandacht nodig hebben. Wendy Brant wil daadwerkelijk iets voor hen betekenen. Alle beschikbare hulpmiddelen kunnen daaraan bijdragen. Ook MULTIsignaal. Wanneer nog meer professionals de verwijsindex gebruiken, levert MULTIsignaal een schat aan informatie en samenwerking op. Daar maakt Brant zich hard voor. Op cruciale momenten, zegt zij, kan MULTIsignaal precies het verschil maken. Lees hier meer over haar ervaring.

Zorgcoördinator Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Machteld Kruidenier is coördinator zorg en veiligheid op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, een grote organisatie met ruim 1400 leerlingen. Ze doet dit werk al ruim 20 jaar op verschillende scholen in Amsterdam en werkt al heel lang met de verwijsindex MULTIsignaal. “Een ideaal instrument”, zegt ze. “Wanneer je zorgen hebt om een leerling kun je elkaar op een laagdrempelige manier en in een vroeg stadium vinden en samenwerken. Juist om te voorkomen dat een ondersteuningsvraag ingewikkelder wordt.” Lees hier meer over haar ervaring.

Intern begeleider JC van Gent

Corné Saarloos is Intern begeleider op de JC van Gent, een reguliere basisschool met 277 leerlingen. Hij doet dit werk ondertussen acht jaar en werkt de laatste vijf jaar intensief met de VIR. Naast zijn rol als intern begeleider is Corné ook onderwijskundige. Met veel plezier werkt hij op de JC van Gent, “een leuke en een uitdagende school, met een brede en uitdagende populatie”. Hij vindt het werken met de VIR “erg gemakkelijk” en ziet de meerwaarde in verschillende aspecten terugkomen. Lees hier meer over zijn ervaring.

Beleidsadviseur jeugd voor de gemeente Goeree-Overflakkee

Esther Meijer is beleidsadviseur jeugd voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Vanuit deze rol is ze sinds 2015 betrokken bij de VIR. De gemeente heeft een wettelijke taak om het gebruik van de VIR te stimuleren en te borgen, zowel bij interne als externe partijen. Voor deze taken wordt Esther sinds enkele jaren ondersteund door de inhuur van MULTIsignaal. Dit heeft ervoor gezorgd dat er meer continuïteit aan de borging van de VIR gegeven wordt. Lees hier meer over haar ervaring.

Jeugdarts GGD

Helen de Ruiter is jeugdarts en werkt ongeveer negen jaar voor de GGD. Ook is ze in Amstelveen als arts verbonden aan het consultatiebureau – een voorziening voor 0 tot 4-jarigen – en is zij jeugdarts voor enkele basisscholen. Al zolang als zij aan de GGD verbonden is, werkt zij met de verwijsindex MULTIsignaal. Een mooi systeem om met alle professionals in contact te komen die bij een kind of gezin betrokken zijn, vindt zij. Lees hier meer over haar ervaring.

Politie Amsterdam

Remko de Boer is operationeel specialist bij de recherche in Amsterdam Zuid. De afgelopen jaren specialiseerde hij zich op de aanpak van jeugdgroepen. Daarnaast geeft hij voorlichting op scholen. Het afgelopen jaar heeft de politie Amsterdam Amstelland in verschillende pilots ervaring opgedaan met het samenwerkingssysteem MULTIsignaal. Remko is hier nauw bij betrokken. Lees hier meer over zijn bevindingen tot nu toe

Professional Openbare Geestelijke Gezondheidszorg van de GGD

Een alleenstaande moeder van 2 jonge kinderen (4 en 5 jaar) werd door de woningcoöperatie aangemeld bij de GGD i.v.m. een dreigende huisuitzetting. Er was een vonnis aanwezig en de huisuitzetting stond gepland voor over twee weken. De woningcorporatie was bereid de huisuitzetting op te schorten mits er een goed plan van . aanpak werd gemaakt. Lees hier meer over de samenwerking van professionals en moeder.

Professional Inter-eos

“De verwijsindex levert me op dat ik sneller met de juiste persoon kan afstemmen omtrent de samenwerking. Met als voornaamste doel om de behandeling meer te kunnen laten integreren met de thuissituatie”.

Leerplichtambtenaar gemeente Den Helder

“Ik ben werkzaam als leerplichtambtenaar. Bij vrijwel elk schoolverzuim is er een achterliggend probleem waardoor het verzuim ontstaat. Wanneer wij weten dat er hulpverlening betrokken is, zullen wij in eerste instantie overwegen of het noodzakelijk is om een MDO te organiseren of dat wij de leerling + ouder apart spreken. Daardoor is het van belang dat wij van tevoren weten wie er betrokken is, zodat wij een effectief gesprek kunnen vormgeven en er geen vertraging in zit omdat wij na een eerste gesprek een vervolggesprek moeten plannen omdat we dan pas op de hoogte zijn dat er hulpverleners betrokken zijn. Hierdoor kan het verzuim blijven, omdat er bij een 2e gesprek concrete afspraken gemaakt kan worden.

Maar ook de route die gekozen wordt (handhaven of ruimte geven voor hulpverlening) kan alleen gedegen gemaakt worden als er met alle partijen gesproken is. Hierdoor is het nodig om via de verwijsindex te weten te komen welke hulpverlening betrokken is/ is geweest, zodat wij een gedegen afweging kunnen maken rondom het proces dat wij gaan inzetten. Dit voorkomt in vele gevallen een hoop wachttijd, een juiste aanpak en wellicht in sommige casussen een beter passend proces”.

Jeugdverpleegkundige JGZ

Regelmatig loop ik in mijn werk als jeugdverpleegkundige aan tegen casussen waarbij diverse professionals betrokken zijn en dit niet van elkaar weten of niet in contact zijn met elkaar. Het bij elkaar leggen van de verschillende puzzelstukjes zou direct een ander beeld geven van de situatie voor een aantal betrokken professionals en ook andere acties tot gevolg hebben omdat de ernst van de situatie bijvoorbeeld niet duidelijk is. Of het zorgt ervoor dat er professionals uit het gezin kunnen gaan omdat er allemaal dubbel werk verricht wordt.

Zo ook een vader die samen met zijn zoon bij mij op het onderzoek was. Hij was vader van 2 kinderen (beiden nog op de basisschool) en zijn vrouw was chronisch ziek. Hij had zijn werk opgegeven om voor haar te zorgen. Vader gaf aan dat al diverse professionals bij het gezin betrokken waren zoals huisarts, thuishulp, vrijwilligersorganisatie die hielp met de financiën, psychische zorg voor zijn zoon. Daarnaast had zijn zoon flink overgewicht en was aandacht daarvoor ook van belang. Lees hier meer.

Professional regio Utrecht

Als begeleider van ouders in een complexe scheiding kwam ik er via de verwijsindex achter dat een moeder met haar zoontje al een aantal keren verhuisd was naar steeds verschillende regio’s en dat in elke regio wel een aantal professionals een signaal hadden afgegeven. Door de samenwerking en de afstemming met deze professionals te zoeken, uiteraard met toestemming van ouders, kreeg ik heel snel een beeld van wat er allemaal al gebeurd was en konden we veel sneller to the point komen van wat er echt nodig was en hoefde ik niet weer het wiel opnieuw uit te vinden.

Jeugd- en Gezinswerker

Door de verwijsindex kwam ik erachter dat ook een organisatie voor verslavingszorg betrokken was, waardoor ik het gesprek hierover met de vader aan kon gaan en ook gerust was dat er aandacht was voor de problematiek van de vader. Zo kon ik me echt op de opvoedvragen richten.

Meld je hier aan en ontvang onze nieuwsbrief!