MULTIsignaal Regio Amsterdam

Soms heeft een jeugdige ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij het jeugdige betrokken zijn. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten. Zij kunnen dan vroegtijdig met elkaar samenwerken om het jeugdige en het gezin op de juiste manier te begeleiden voordat er grotere problemen ontstaan. De MULTIsignaal Verwijsindex is een landelijk digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs, hun betrokkenheid kunnen tonen.

Wanneer meerdere professionals tegelijkertijd bij een jeugdige ondersteuning bieden en hun betrokkenheid tonen in MULTIsignaal, krijgen zij hiervan een e-mail. Er is dan een  ‘match’ ontstaan. Soms ontstaat een match tussen professionals die bij verschillende jeugdigen uit hetzelfde gezin betrokken zijn. In dit geval ontstaat een zogenaamde gezinsmatch.

In de regio Amsterdam heet de verwijsindex: MULTIsignaal Regio Amsterdam. De verwijsindex is er voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar.

Het volgende filmpje maakt inzichtelijk hoe het proces tussen de jeugdige, ouders en professionals verloopt:

Hoe werkt het?

De professional noteert zijn (of haar) naam en functie in MULTIsignaal en daarbij dat hij (of zij) betrokken is bij de jeugdige. De professional informeert de ouders en/of de jeugdige zodra hij gebruik maakt van de Verwijsindex en op basis van welke afweging. Na een match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij elkaar kunnen bereiken. Wanneer de professional na een match inhoudelijke informatie wil delen en contact wil opnemen met een andere professional, wordt hiervoor eerst toestemming gevraagd aan de ouders en/of de jeugdige.

In MULTIsignaal staat nooit waarom professionals betrokken zijn, alleen welke professionals betrokken zijn.

Matches’ tussen professionals zijn alleen zichtbaar voor de professionals die direct betrokken zijn bij de betreffende jeugdige. Er kan dus niet gezocht worden naar jeugdigen in het systeem door níet betrokken professionals. MULTIsignaal is goed beveiligd. Wil je meer weten over privacy? Lees hier de F.A.Q.

Vijf redenen om de verwijsindex te gebruiken

  • Professionals komen vroeg in contact met andere betrokken professionals. Zij kunnen het de jeugdige ondersteunen voordat er grotere problemen ontstaan.
  • De verwijsindex matcht ook de professionals die bij het gezin van de jeugdige zijn betrokken: één kind, één gezin, één plan.
  • Professionals uit de domeinen jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen en politie en justitie kunnen elkaar vinden.
  • De regionale verwijsindexen zijn gekoppeld. Hierdoor kunnen jeugdigen in beeld blijven als ze verhuizen of naar school gaan in een andere stad of dorp.
  • De verwijsindex is een veilig en beschermd instrument. (verwijzen naar rechten en privacy, nieuwe pagina onder voor ouders/jeugdigen)

Hoe is de verwijsindex MULTIsignaal Regio Amsterdam georganiseerd?

De 13 gemeenten in de regio Amsterdam werken samen in MULTIsignaal regio Amsterdam. Een convenantmanager coördineert deze samenwerking. De convenantmanager is bereikbaar via multisignaal@amsterdam.nl.

Meetbaar 2023

11 december 2023

Hoe weeg je de kwantitatieve en kwalitatieve waarde van de Verwijsindex? Lees meer


De eerste stappen richting 2024

6 december 2023

Op maandag 20 november jongstleden kwamen het bestuur van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal en de gebruikerscommissie samen tijdens het jaarlijkse gezamenlijke overleg in Houten. Lees meer


Ontdek onze gloednieuwe ‘Verhalen uit de Praktijk’ pagina!

2 november 2023

Naar aanleiding van geluiden uit het veld zijn we aan de slag gegaan om verschillende informatiekanalen samen te brengen op één pagina. Lees meer


Datum ingepland! Samenwerken aan de toekomst.

18 oktober 2023

In dit nieuws artikel nodigden we je uit voor deelname aan een informatieve doorontwikkel sessie voor het nieuwe samenwerkingsinstrument. Lees meer


Samenwerken aan de toekomst. Denk jij mee?

19 september 2023

Eerder namen we je mee in de eerste fase van de doorontwikkeling, waarbij we ons afvroegen: "Hoe ziet de modernisering van de Verwijsindex er eigenlijk uit?" Waar staan we nu? Lees meer


Toenemend aantal kinderen groeit op met een ouder met stoornis of verslaving

13 september 2023

Meer dan een kwart van alle thuiswonende kinderen groeit op in een gezin waar één of beide ouders te maken hebben met psychische problemen of verslaving aan alcohol of drugs. Lees meer


Samenwerken! Een belangrijke pijler in de Hervormingsagenda Jeugd

4 september 2023

Op 19 juni ‘23 is na vele gesprekken de Hervormingsagenda Jeugd definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Lees meer


Samenstelling bestuur Gebruikersvereniging

28 juni 2023

Op de Algemene Leden Vergadering van 11 mei is de bestuurssamenstelling gewijzigd. José de Robles neemt het voorzitterschap van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal over van Richard Scalzo. Lees meer


Verslag en aftermovie Delen=Vermenigvuldigen

5 juni 2023

Afgelopen 11 mei was er weer een succesvolle bijeenkomst Delen=Vermenigvuldigen. Deze bijeenkomst stond in het teken van de doorontwikkeling naar een samenwerkingsinstrument en de juridische mogelijkheden. Lees meer


Informatieve video’s over de Verwijsindex MULTIsignaal

15 mei 2023

Er zijn verschillende informatieve filmpjes beschikbaar over de Verwijsindex MULTIsignaal. Bijvoorbeeld het filmpje voor ouders en kinderen, maar ook verschillende informatieve filmpjes voor professionals die werken met MULTIsignaal. Lees meer