MULTIsignaal Regio Amsterdam

Soms heeft een jeugdige ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij het jeugdige betrokken zijn. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten. Zij kunnen dan vroegtijdig met elkaar samenwerken om het jeugdige en het gezin op de juiste manier te begeleiden voordat er grotere problemen ontstaan. De MULTIsignaal Verwijsindex is een landelijk digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs, hun betrokkenheid kunnen tonen.

Wanneer meerdere professionals tegelijkertijd bij een jeugdige ondersteuning bieden en hun betrokkenheid tonen in MULTIsignaal, krijgen zij hiervan een e-mail. Er is dan een  ‘match’ ontstaan. Soms ontstaat een match tussen professionals die bij verschillende jeugdigen uit hetzelfde gezin betrokken zijn. In dit geval ontstaat een zogenaamde gezinsmatch.

In de regio Amsterdam heet de verwijsindex: MULTIsignaal Regio Amsterdam. De verwijsindex is er voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar.

Het volgende filmpje maakt inzichtelijk hoe het proces tussen de jeugdige, ouders en professionals verloopt:

Hoe werkt het?

De professional noteert zijn (of haar) naam en functie in MULTIsignaal en daarbij dat hij (of zij) betrokken is bij de jeugdige. De professional informeert de ouders en/of de jeugdige zodra hij gebruik maakt van de Verwijsindex en op basis van welke afweging. Na een match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij elkaar kunnen bereiken. Wanneer de professional na een match inhoudelijke informatie wil delen en contact wil opnemen met een andere professional, wordt hiervoor eerst toestemming gevraagd aan de ouders en/of de jeugdige.

In MULTIsignaal staat nooit waarom professionals betrokken zijn, alleen welke professionals betrokken zijn.

Matches’ tussen professionals zijn alleen zichtbaar voor de professionals die direct betrokken zijn bij de betreffende jeugdige. Er kan dus niet gezocht worden naar jeugdigen in het systeem door níet betrokken professionals. MULTIsignaal is goed beveiligd. Wil je meer weten over privacy? Lees hier de F.A.Q.

Vijf redenen om de verwijsindex te gebruiken

  • Professionals komen vroeg in contact met andere betrokken professionals. Zij kunnen het de jeugdige ondersteunen voordat er grotere problemen ontstaan.
  • De verwijsindex matcht ook de professionals die bij het gezin van de jeugdige zijn betrokken: één kind, één gezin, één plan.
  • Professionals uit de domeinen jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen en politie en justitie kunnen elkaar vinden.
  • De regionale verwijsindexen zijn gekoppeld. Hierdoor kunnen jeugdigen in beeld blijven als ze verhuizen of naar school gaan in een andere stad of dorp.
  • De verwijsindex is een veilig en beschermd instrument. (verwijzen naar rechten en privacy, nieuwe pagina onder voor ouders/jeugdigen)

Hoe is de verwijsindex MULTIsignaal Regio Amsterdam georganiseerd?

De 13 gemeenten in de regio Amsterdam werken samen in MULTIsignaal regio Amsterdam. Een convenantmanager coördineert deze samenwerking. De convenantmanager is bereikbaar via multisignaal@amsterdam.nl.

2-Stapsverificatie nieuwe standaard

29 augustus 2022

Binnen MULTIsignaal bestaat al enige tijd de mogelijkheid om in te loggen met 2-stapsverificatie (2SV). Hiermee wordt de veiligheid rondom het inlogproces nog beter gewaarborgd. Bij het inloggen wordt behalve… Lees meer


MULTIsignaal in het onderwijs

23 mei 2022

Alle jeugdigen verdienen het om in een kansrijke en veilige thuissituatie op te groeien tot zelfstandige mensen die hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Het grootste deel is in staat om… Lees meer


Nieuw in MULTIsignaal: De Inzage knop

31 maart 2022

Op initiatief van Judith van Schaik, convenantmanager regio Amsterdam, is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuwe functionaliteit binnen MULTIsignaal, de Inzage knop. Dankzij de Inzage knop is… Lees meer


Meld je aan! ALV en bijeenkomst D=V

1 maart 2022

Op donderdag 19 mei kunnen we weer een fysieke bijeenkomst organiseren en daarvoor is gekozen voor de locatie de Hofclub in Utrecht. In de ochtend is de tijd van 10:00… Lees meer


Rapport onmacht

1 maart 2022

Op 28 december 2020 werd in Amsterdam Oost een 14-jarig meisje door haar vader doodgeschoten. Dit onderzoek analyseert de hulpverlening aan het gezin. Hulpverlening die gedurende 19 maanden door 11… Lees meer


Rapport Gezondheidsraad

18 februari 2022

De gezondheidsraad bracht op 14 februari een rapport uit over de mentale gevolgen van de coronapandemie. Er is reden tot zorg over een aantal specifieke groepen. Zo zijn er aanwijzingen… Lees meer


Enquête Berichtenbox

26 januari 2022

Oproep aan onze actieve signaleerders: We vragen een paar minuten van je tijd om een enquête in te vullen over het verbeteren van de communicatie omtrent matches / regie / leeftijd… Lees meer


Ervaringsdeskundigen aan het woord

6 januari 2022

Helen de Ruiter is jeugdarts en werkt ongeveer negen jaar voor de GGD. Ook is ze in Amstelveen als arts verbonden aan het consultatiebureau – een voorziening voor 0 tot… Lees meer


Motie aangenomen: Ministerie van VWS nu aan zet

7 december 2021

Tijdens de stemming dinsdag 7 december heeft de Tweede Kamer de motie, ingediend door Westerveld en Peters, aangenomen. Een verbazingwekkende politieke wending, juist nu er na het verdiepingsonderzoek onder professionals… Lees meer


De verwijsindex in de praktijk

2 december 2021

Het rapport van DSP geeft getalsmatig aan wat de meerwaarde is, wij geven graag een aantal professionals uit de praktijk het woord over de toegevoegde waarde van de verwijsindex. Professional… Lees meer