MULTIsignaal Regio Amsterdam

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Soms maakt een professional zich zorgen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het kind of de jongere moeite heeft om mee te komen op school of gaat spijbelen. Of hij of zij heeft last van somberheid of zoekt aansluiting bij verkeerde vrienden. De professional vraagt zich dan af of meer mensen in de omgeving van het kind of de jongere deze zorgen hebben.

Niet altijd kennen de professionals elkaar. De verwijsindex is een digitaal systeem waarmee professionals elkaar kunnen vinden. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen. In de regio Amsterdam heet de verwijsindex: MULTIsignaal Regio Amsterdam. De verwijsindex is er voor kinderen en jongeren van 0 t/m 23 jaar.

Hoe werkt het?

De professional noteert zijn (of haar) naam en functie in MULTIsignaal en daarbij dat hij (of zij) betrokken is bij het kind of de jongere. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, ontstaat er een ‘match’. Er kan ook een match ontstaan met professionals die bij andere kinderen uit het gezin betrokken zijn. Na de match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij elkaar kunnen bereiken.

Vijf redenen om de verwijsindex te gebruiken

  • Professionals komen vroeg in contact met andere betrokken professionals. Zij kunnen het kind of de jongere ondersteunen voordat er grotere problemen ontstaan.
  • De verwijsindex matcht ook de professionals die bij het gezin van het kind of de jongere zijn betrokken: één kind, één gezin, één plan.
  • Professionals uit verschillende werkgebieden kunnen elkaar vinden: onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, veiligheid.
  • De regionale verijsindexen zijn gekoppeld. Hierdoor kunnen kinderen of jongeren in beeld blijven als ze verhuizen of naar school gaan in een andere stad of dorp.
  • De verwijsindex regelt het veilig en volgens de regels uitwisselen van informatie.

Hoe is de verwijsindex MULTIsignaal Regio Amsterdam georganiseerd?

De 14 gemeenten in de regio Amsterdam werken samen in MULTIsignaal regio Amsterdam. Een convenantmanager coördineert deze samenwerking. De convenantmanager is bereikbaar via multisignaal@amsterdam.nl.

In elke gemeente is de accounthouder verwijsindex het aanspreekpunt voor vragen over de verwijsindex. Elke instelling heeft een instellingscoördinator verwijsindex. Wilt u de accounthouder of de instellingscoördinator verwijsindex speken? Neem dat contact op met de gemeente of de instelling.

Maak jezelf zichtbaar!

18 december 2017

De Verwijsindex is een waardevol instrument. Onder het motto ‘Maak jezelf zichtbaar’ brengen de veertien gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland MULTIsignaal deze week daarom extra onder de aandacht… Lees meer


Webservice v4: De koppeling met Gezinsmatch

22 november 2017

Met de introductie van Webservice versie 4, biedt MULTIsignaal een nieuwe koppeling die Verwijsindex processen volledig ondersteunt. Uiteraard betreft dit de clientmatch tussen twee professionals die betrokken zijn bij dezelfde… Lees meer


“Niemand heeft altijd alle dossiers paraat”

1 augustus 2017

Jeroen Brandes, wethouder Jeugd & Jeugdzorg in Amstelveen, is helemaal om. Sterker nog de verwijsindex MULTIsignaal is een onmisbaar instrument in de jeugdhulp, vindt hij.  Het positieve oordeel van Brandes… Lees meer


MULTIsignaal verwelkomt Verwijsindex Amsterdam

29 mei 2017

De gemeenten van de regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland maken sinds april gebruik van de MULTIsignaal Verwijsindex. Daarmee sluiten zij zich aan bij zo’n 70% van de Nederlandse gemeenten die ook… Lees meer


Hulp rondom kinderen moeten we goed organiseren

28 maart 2017

De nieuwe Verwijsindex biedt nieuwe mogelijkheden die het gebruik ervan makkelijker maken en de meerwaarde vergroten. Belangrijk, zegt Ruud Grondel, wethouder Jeugdzorg in Diemen en voorzitter van de Bestuurlijke Regiegroep… Lees meer