MULTIsignaal Regio Amsterdam

Soms heeft een jeugdige ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij het jeugdige betrokken zijn. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten. Zij kunnen dan vroegtijdig met elkaar samenwerken om het jeugdige en het gezin op de juiste manier te begeleiden voordat er grotere problemen ontstaan. De MULTIsignaal Verwijsindex is een landelijk digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs, hun betrokkenheid kunnen tonen.

Wanneer meerdere professionals tegelijkertijd bij een jeugdige ondersteuning bieden en hun betrokkenheid tonen in MULTIsignaal, krijgen zij hiervan een e-mail. Er is dan een  ‘match’ ontstaan. Soms ontstaat een match tussen professionals die bij verschillende jeugdigen uit hetzelfde gezin betrokken zijn. In dit geval ontstaat een zogenaamde gezinsmatch.

In de regio Amsterdam heet de verwijsindex: MULTIsignaal Regio Amsterdam. De verwijsindex is er voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar.

Het volgende filmpje maakt inzichtelijk hoe het proces tussen de jeugdige, ouders en professionals verloopt:

Hoe werkt het?

De professional noteert zijn (of haar) naam en functie in MULTIsignaal en daarbij dat hij (of zij) betrokken is bij de jeugdige. De professional informeert de ouders en/of de jeugdige zodra hij gebruik maakt van de Verwijsindex en op basis van welke afweging. Na een match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij elkaar kunnen bereiken. Wanneer de professional na een match inhoudelijke informatie wil delen en contact wil opnemen met een andere professional, wordt hiervoor eerst toestemming gevraagd aan de ouders en/of de jeugdige.

In MULTIsignaal staat nooit waarom professionals betrokken zijn, alleen welke professionals betrokken zijn.

Matches’ tussen professionals zijn alleen zichtbaar voor de professionals die direct betrokken zijn bij de betreffende jeugdige. Er kan dus niet gezocht worden naar jeugdigen in het systeem door níet betrokken professionals. MULTIsignaal is goed beveiligd. Wil je meer weten over privacy? Lees hier de F.A.Q.

Vijf redenen om de verwijsindex te gebruiken

  • Professionals komen vroeg in contact met andere betrokken professionals. Zij kunnen het de jeugdige ondersteunen voordat er grotere problemen ontstaan.
  • De verwijsindex matcht ook de professionals die bij het gezin van de jeugdige zijn betrokken: één kind, één gezin, één plan.
  • Professionals uit de domeinen jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen en politie en justitie kunnen elkaar vinden.
  • De regionale verwijsindexen zijn gekoppeld. Hierdoor kunnen jeugdigen in beeld blijven als ze verhuizen of naar school gaan in een andere stad of dorp.
  • De verwijsindex is een veilig en beschermd instrument. (verwijzen naar rechten en privacy, nieuwe pagina onder voor ouders/jeugdigen)

Hoe is de verwijsindex MULTIsignaal Regio Amsterdam georganiseerd?

De 13 gemeenten in de regio Amsterdam werken samen in MULTIsignaal regio Amsterdam. Een convenantmanager coördineert deze samenwerking. De convenantmanager is bereikbaar via multisignaal@amsterdam.nl.

Een succesvol Delen = Vermenigvuldigen

12 juni 2024

Afgelopen 29 mei vond er weer een inspirerende Delen = Vermenigvuldigen plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen professionals, beleidsmedewerkers, functioneel beheerders en een wethouder met elkaar in gesprek over de toekomst Lees meer


Programma Delen = Vermenigvuldigen bekend!

13 mei 2024

Het programma voor de 21e editie van de informatiebijeenkomst Delen = Vermenigvuldigen is bekend. Deze middag staat in het teken van onze toekomstplannen en nieuwe ontwikkelingen. Lees meer


Wethouder Frank Pubben pleit bij Radio 1 voor behoud Verwijsindex

3 mei 2024

De Verwijsindex heeft als doel hulpverleners, die zorgen voor kinderen en gezinnen, met elkaar in contact te brengen en zo een goede samenwerking tot stand te laten komen. Lees meer


De visie van de Gebruikersvereniging

25 maart 2024

Als bestuur van de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal benadrukken wij het belang van vroegsignalering en samenwerking voor al die jongeren die een uitgestoken hand nodig hebben. Dat doen we niet alleen. Lees meer


Overgang naar volwassenheid  

25 maart 2024

In een mensenleven zijn er bepaalde ontwikkelingen die als mijlpijlen worden aangemerkt. Lees meer


De zorg en politiek in beweging 

25 maart 2024

Komende periode staan er grote veranderingen te wachten voor zowel het politieke landschap als voor de zorg. Lees meer


Feedback op ontwikkeling 

25 maart 2024

MULTIsignaal is opgericht om professionals de mogelijkheid te geven sneller in contact met elkaar te komen, zodat er geen onnodige slachtoffers vallen. Lees meer


Meetbaar 2023

11 december 2023

Hoe weeg je de kwantitatieve en kwalitatieve waarde van de Verwijsindex? Lees meer


De eerste stappen richting 2024

6 december 2023

Op maandag 20 november jongstleden kwamen het bestuur van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal en de gebruikerscommissie samen tijdens het jaarlijkse gezamenlijke overleg in Houten. Lees meer


Ontdek onze gloednieuwe ‘Verhalen uit de Praktijk’ pagina!

2 november 2023

Naar aanleiding van geluiden uit het veld zijn we aan de slag gegaan om verschillende informatiekanalen samen te brengen op één pagina. Lees meer