Verwijsindex Eemland

Het komt voor dat er meerdere professionals aan uw gezin hulp of begeleiding bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit van elkaar weten, want hulp werkt pas echt als professionals met elkaar afstemmen/ samenwerken en de problemen sámen met u oplossen. Daarom kunnen professionals in Eemland gebruik maken van de Verwijsindex.

Deze index is een computersysteem waarin professionals kunnen vermelden dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen om samen met u de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals en uw gezin.

In de Verwijsindex staat geen inhoud, geen dossier! Een professional vermeldt alleen dat hij of zij betrokken is en niet waarom. Zo wordt met de index alleen maar bijgehouden of er meerdere professionals op hetzelfde moment bij hetzelfde kind, dezelfde jongere of binnen hetzelfde gezin betrokken zijn. Voor iedereen die met jeugd te maken heeft, is de Verwijsindex een belangrijk stuk gereedschap. Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden in de folder voor de ouders/ verzorgers of de folder voor de jongeren.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer een professional zijn betrokkenheid middels een vermelding in de Verwijsindex aangeeft, wordt u als ouder hierover geïnformeerd en vanaf 12 jaar wordt ook het kind zelf op de hoogte gebracht (vanaf 16 jaar alleen het kind zelf). Betrokkenen hebben daarnaast de volgende rechten:

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens;
  • Recht op correctie van de gegevens;
  • Recht op een kopie van de gegevens;
  • Recht op bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Voor inzage, verandering of een kopie van uw gegevens, stuurt u een mail naar verwijsindex@amersfoort.nl

Ik wil niet in de Verwijsindex staan

Als u niet wilt dat deze gegevens in de Verwijsindex staan, kunt u bezwaar maken. Stuur een brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar het kind/ jeugdige staat ingeschreven. Geef in deze brief duidelijk aan waarom de persoonsgegevens niet in de Verwijsindex mogen staan.

Vragen

Heeft u als inwoner vragen over de Verwijsindex of wilt uw organisatie zich aanmelden?
Neem contact op via:

Tel: 033-4695145

Mail: verwijsindex@amersfoort.nl