Aansluiten op MULTIsignaal

U wilt met uw organisatie aansluiten op MULTIsignaal en samenwerken met collega’s om nóg betere zorg aan uw cliënten te bieden. Dat kan! Uiteraard willen we dat de aansluiting zorgvuldig verloopt. Om aan te sluiten moeten organisaties verschillende stappen doorlopen. Op deze pagina leest u meer over het aansluitproces en zet u de eerste stap om aan te sluiten.  

Wat kunt u alvast voorbereiden?

  1. Bepaal in welke MULTIsignaal regio’s uw organisatie werkzaam is. Vul in de tabel op deze pagina de gemeenten in waar uw organisatie werkt. Noteer de namen van de regio’s.
  2. Neem contact op met MULTIsignaal. Benoem de regio’s waarop u wilt aansluiten, de naam van uw organisatie en of uw organisatie al met een verwijsindex werkt.

Welke stappen volgt het aansluitproces?

Het aansluitproces volgt een aantal basisstappen.

  1. Oriënterend gesprek met MULTIsignaal
  2. U neemt kennis van de Samenwerkingsconvenanten van de regio’s en gaat daarmee akkoord.
  3. Samen met MULTIsignaal stelt u een werkwijze op voor uw organisatie, het organisatieprofiel.
  4. We maken accounts voor uw medewerkers aan.
  5. Wij trainen uw medewerkers.
  6. We evalueren de aansluiting.

Wat zijn de kosten?

De ondersteuning tijdens het aansluitproces is kosteloos. Een training voor uw organisatie kan kosten met zich meebrengen. De consultants van MULTIsignaal kunnen u hier meer over vertellen. U ontvangt vooraf altijd een offerte.

Wat kunt u verwachten?

1. Contact met MULTIsignaal.
De consultants van MULTIsignaal nemen na uw aanvraag contact met u op. Zij plannen met u een oriënterend gesprek in om aanvullende informatie te verkrijgen voor de aansluiting. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten en gebeurt in principe online. De consultants van MULTIsignaal brengen de regio’s op de hoogte van uw aanvraag.

2. Organisatieprofiel en Samenwerkingsconvenant
Na het eerste contact ontvangt u van MULTIsignaal de benodigde documenten: een format organisatieprofiel, het aanmeldformulier en de Samenwerkingsconvenanten van de regio’s waarop u wilt aansluiten. De consultant plant met u een vervolgafspraak om het organisatieprofiel in te vullen. Deze afspraak duurt 45 minuten tot 1 uur.

3. Ondertekenproces
Als u kennis heeft genomen van de Samenwerkingsconvenanten ontvangt u een digitaal ondertekenverzoekNadat u heeft getekend ontvangt de regio waarop u wilt aansluiten ook een ondertekenverzoek.

4. Accounts aanmaken en training organiseren
U geeft aan welke medewerkers uit uw organisatie toegang tot MULTIsignaal krijgen. Wij zorgen ervoor dat hun accounts worden aangemaakt. Uw medewerkers ontvangen een link om een wachtwoord aan te maken en het account te activeren.

Voor de training zijn er twee opties. Let wel: een training volgen is verplicht voorafgaand aan gebruik:

  • De online e-learning: dit is een geïntegreerde modulaire e-learning module. Duur: 1,5 uur,
  • Organisatiespecifieke training: De consultant van MULTIsignaal geeft voor uw medewerkers een training. Dit kan fysiek of online. Deze training heeft onze voorkeur omdat de organisatiespecifieke afspraken worden besproken en meer diepgang wordt bereikt. Duur: 2 uur.

5. Evalueren van de aansluiting
Na ongeveer 6-8 weken neemt de consultant van MULTIsignaal contact met u op. Tijdens dit moment bespreekt u samen het verloop van de aansluiting en het gebruik van MULTIsignaal. Als er knelpunten zijn worden passende stappen genomen om deze weg te nemen.Wat zijn de kosten?

De ondersteuning tijdens het aansluitproces is kosteloos. Een training voor uw organisatie kan kosten met zich meebrengen. De consultants van MULTIsignaal kunnen u hier meer over vertellen. U ontvangt vooraf altijd een offerte.