Nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

9 januari 2018

MULTIsignaal anticipeert op de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat is de AVG? Onze samenleving en economie zijn de afgelopen decennia sterk gedigitaliseerd. Per 25 mei 2018 is… Lees meer


Maak jezelf zichtbaar!

18 december 2017

De Verwijsindex is een waardevol instrument. Onder het motto ‘Maak jezelf zichtbaar’ brengen de veertien gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland MULTIsignaal deze week… Lees meer

Webservice v4: De koppeling met Gezinsmatch

22 november 2017

Met de introductie van Webservice versie 4, biedt MULTIsignaal een nieuwe koppeling die Verwijsindex processen volledig ondersteunt. Uiteraard betreft dit de clientmatch tussen twee professionals… Lees meer