Match Kitty (6 jaar): vroegsignalering loont!

De professional

Organisatie: Impuls Kerkrade, SMW
Functie: Schoolmaatschappelijk werker
Ervaring Ik werk al zo’n 20 jaar als professional in de jeugdzorg, waarvan een aantal jaar met de Verwijsindex. Ik gebruik de Verwijsindex ongeveer 1 keer per maand.

“Het contact met de kinderopvang is met name de meerwaarde.”

Situatie

Kitty groeit op met haar moeder (enige gezaghebbende) en de nieuwe partner van haar moeder. Moeder is zwanger van haar nieuwe partner, die nog geen eigen kinderen heeft. Kitty gaat sporadisch naar haar biologische vader. De nieuwe relatie van haar vader heeft één kind.

Moeder en stiefvader zitten niet op een lijn qua opvoeding, dit leidt thuis tot relationele problemen en verbaal geweld. Moeder besluit daarom hulp te zoeken bij Maatschappelijk Werk (MW). Na een eerste intake wordt de casus opgepakt door de afdeling Kernteam School Maatschappelijk Werk (SMW). Vanwege de vele ruzies thuis geeft de maatschappelijk werker een signaal af in de Verwijsindex.

Het gezin verhuist en Kitty gaat naar een nieuwe school. In december wordt zowel door de school als de kinderopvang een registratie in de Verwijsindex gedaan omdat Kitty zich afwijkend gedraagt. Ondanks het feit dat ze nieuw is op school, gedraagt ze zich heel dominant naar andere kinderen en kan ze handtastelijk worden. Als Kitty door haar stiefvader wordt opgehaald van de kinderopvang, wil zij niet mee naar huis, gaat huilen en gedraagt zij zich boos en recalcitrant.

Er kwam na de match informatie naar voren die ik nog niet kende.

Situatie na de match

Schoolmaatschappelijk werk neemt, in de samenwerking met de kinderopvang en school, de coördinatie op zich en gaat het gesprek met moeder en stiefvader aan.

Vooral de stiefvader is blij met de interventie. Moeder blijkt erg onzeker en beide hebben moeite met het stellen van regels. Stiefvader wordt boos wanneer het niet lukt en heeft het gevoel dat moeder altijd beschermt. Maatschappelijk werk besluit tot opvoedondersteuning en constateert tevens dat het gezin slecht gehuisvest is en dat de cognitieve vaardigheden van beide opvoeders beneden gemiddeld zijn. De begeleiding is succesvol geïntensiveerd met Tripple P.

Door de match werd meteen duidelijk met wie er contact opgenomen kon worden bij de kinderopvang, daarnaast is door de match waardevolle informatie aan het licht gekomen omtrent de situatie van Kitty en het gezin.

De naschoolse opvang kon niet meer betaald worden. Maatschappelijk werk gaf aan dat beide ouders niet werkten, waardoor er tijdelijk een financiële regeling getroffen kon worden. De kinderopvang wist nu dat de coördinatie van zorg bij de schoolmaatschappelijk werker lag en dat er wat met hun zorgen werd gedaan. Voor Kitty betekende dit een meer stabiele leefomgeving. Tevens worden de ouders ondersteund met opvoedkundige vragen.