De Verwijsindex in Parkstad leeft!

De professional

Organisatie: Verwijsindex Parkstad
Naam: Leo Gooyen
Functie: Functioneel beheerder & Procesmanager

De Verwijsindex is ooit bedacht door professionals zelf en ontwikkeld vanuit de behoefte van professionals om samen te werken.

De Verwijsindex in Parkstad leeft!

In de regio Parkstad Limburg zijn inmiddels 109 instanties aangesloten op de Verwijsindex. De cijfers liegen er niet om. Leo Gooyen, Functioneel Beheerder voor de Verwijsindex in Parkstad Limburg, vertelt hoe hij dit voor elkaar kreeg:

“Door instanties te blijven benaderen en in de meeste gevallen zelf te bezoeken krijgt je direct een goed beeld van de doelgroep waar de instantie mee werkt. Het gaat hier om het nemen van verantwoordelijkheid.” Leo heeft een website en folders ontwikkeld en informeert instanties voortdurend door middel van de Verwijsindex Nieuwsbrief.

Samenwerking met een gezamenlijk doel

In het verleden heeft Leo als leerplichtambtenaar eens contact opgenomen met een huisarts, omdat een kind niet op school verscheen. In deze periode was er nog geen Verwijsindex. De huisarts kende de persoon, de situatie, het netwerk en de familie en zei: “Dit is niet goed! Hoe krijgen we het gezamenlijk voor elkaar, dat dit meisje weer normaal naar school gaat?” Leo is vervolgens met het kind in gesprek gegaan, en heeft de huisarts en school hierbij betrokken. In feite zijn we een samenwerking aangegaan met een gezamenlijk doel. En dit is precies waarin de Verwijsindex hedendaags ondersteunt.

Door instanties te blijven benaderen en in de meeste gevallen zelf te bezoeken krijgt je direct een goed beeld van de doelgroep waar de instantie mee werkt. Het gaat hier om het nemen van verantwoordelijkheid.

Uniformiteit van signaleringscriteria

Wanneer een instantie gaat werken met de Verwijsindex is het definiëren van de signaleringscriteria zeer belangrijk. Wanneer gebruik je de Verwijsindex? Een organisatie krijgt de ruimte om zelf te bepalen wat deze criteria zijn. Indien nodig heeft Leo hierin een ondersteunende en adviserende rol. Momenteel werkt de regio Parkstad aan doorontwikkeling van de Verwijsindex. In samenwerking met 3 werkgroepen, bestaande uit een groep eerstelijnsorganisaties, een groep tweedelijnsorganisaties en een groep van kinderopvang en peuterspeelzalen, wordt er gestreefd naar meer uniformiteit van de signaleringscriteria. Uit de eerste resultaten blijkt dat de eerstelijnsorganisatie bijna allemaal dezelfde criteria hebben overgenomen.

Het gaat om de jongere!

Leo heeft als procesmanager, leerplichtambtenaar en instantiebeheerder alle petten op gehad en is een echte ambassadeur van de Verwijsindex: “Het maakt niet uit wie de jongere is, wat zijn geslacht is of waar hij vandaan komt! Het gaat erom dat JIJ betrokken bent, JIJ zorgen hebt, JIJ een verhaal hebt en JIJ een stukje van de puzzel hebt! Je moet je verantwoordelijkheid nemen in het belang van de jongere! De Verwijsindex is ooit bedacht door professionals zelf en ontwikkeld vanuit de behoefte van professionals om samen te werken. Gebruik het dan ook!”

Gelukkig zien we ook veel gemotiveerde professionals die de meerwaarde zien. Tijdens een van de trainingen die Leo onlangs gaf, signaleerde een professional een van zijn cliënten en ontstond er direct een match. “Maar je moet niet iedereen zomaar klakkeloos in de Verwijsindex zetten”, vervolgt Leo. “Professionals moeten in hun proces stapjes zetten en afwegen. Hoewel het voor sommige organisaties gewoon duidelijk is, hun doelgroep moet er gewoon instaan! Denk bijvoorbeeld aan de vrouwenopvang.”

Het maakt niet uit wie de jongere is, wat zijn geslacht is of waar hij vandaan komt! Het gaat erom dat JIJ betrokken bent, JIJ zorgen hebt, JIJ een verhaal hebt en JIJ een stukje van de puzzel hebt!

Meer samenwerking op Zuid-Limburg niveau

Op Zuid-Limburg niveau gaat de samenwerking met Maastricht en Heuvelland goed. De Westelijke Mijnstreek blijft echter achter. Dat is een groot gemis voor de instanties in de andere regio’s. Hierover is contact geweest met de wethouders van de 4 gemeentes in de Westelijk Mijnstreek, wat resulteerde in een notitie van beleidsambtenaren en wethouders, waarin het advies werd uitgebracht voor meer samenwerking op Zuid-Limburg niveau.