Rechten & Privacy

Het is uitermate belangrijk dat u als ouder weet welke informatie in MULTIsignaal staat. In het filmpje op de pagina voor ouders wordt al duidelijk gemaakt welke informatie er wordt opgeslagen. Daarnaast is het ook plezierig als u daadwerkelijk de opgenomen gegevens kunt inzien. Daarvoor is in maart 2022 een pilot gestart in de gemeente Haarlem en regio Amsterdam: gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad, zodat u het recht op inzage direct in het gesprek met de professional kunt uitoefenen. De professional heeft nu de mogelijkheid om de informatie die is opgeslagen op de cliëntkaart voor jongeren woonachtig in de regio Amsterdam of de gemeente Haarlem te tonen en indien gewenst nog via beveiligde mail na te sturen.

Ook als jongere heb je recht op inzage! Vanaf 12 jaar kijk je mee met je ouders en vanaf 16 jaar wordt de inzage aan jou gegeven en niet meer aan je ouders. Dus vraag gerust aan school of je professional of je mag zien wat er in MULTIsignaal staat.

Om alvast een indruk te geven staat hieronder een voorbeeld van een cliëntkaart;

In dit voorbeeld zit u als ouders met een professional van Zorg en hulp aan tafel. Deze professional heeft met u de redenen besproken om zichzelf te registreren als betrokken bij uw zoon Adam van Haarlem middels een signaal in MULTIsignaal.

Door deze inzage te geven werkt de professional van Zorg en hulp transparant en blijft u als ouders volledig op de hoogte. Wellicht had u zelf deze betrokken organisaties al op het netvlies en al besproken, wellicht is het een “o ja…”. In ieder geval kan de professional van Zorg en hulp u nu direct toestemming vragen om contact op te nemen met de betrokken leerplichtambtenaar en de professional van de Buurtschool.

‘Matches’ tussen professionals zijn alleen zichtbaar voor de professionals, die direct betrokken zijn bij dat betreffende kind. In het bovenstaande voorbeeld kan dus niet door een jeugdagent opgezocht worden wie er betrokken zijn. En in het voorbeeld ziet u dat de GGD 2 jaar zijn betrokkenheid had aangeven, dat is ook de maximale tijd. Daarna wordt het gegeven van betrokkenheid 5 jaar bewaard.
De professional mag wel altijd afwegen om opnieuw aan te geven betrokken te zijn bij je kind, dat is een nieuw signaal en daarvoor dient de professional weer opnieuw de afweging met u te delen.

Overige rechten

Recht op correctie, indien de gegevens niet juist zijn kunt u dit via de gemeente aanvragen.

Recht op verzet, oftewel, een bezwaar indienen tegen het gebruik van de Verwijsindex of de doorlooptijd van een actief signaal. Hiervoor hebben de meeste gemeenten een regionale bezwaarprocedure opgesteld die u via de diverse regio websites kunt vinden. Hier vindt u het overzicht van alle regio’s en gemeenten en bijhorende websites.

Privacy

Wij vinden privacy erg belangrijk. Daarom is de MULTIsignaal Verwijsindex goed beveiligd en houden we ons aan de AVG. Professionals mogen alleen met toestemming van de gemeente werken met de Verwijsindex. Daarnaast hebben alleen betrokken professionals toegang tot de cliëntkaart. Inloggen in de Verwijsindex gaat verplicht via tweestapsverificatie. Dit is een extra beveiliging. Waarbij professionals naast een wachtwoord nog een andere code in moeten invullen.

De MULTIsignaal Verwijsindex voldoet aan strenge beveiligingsnormen. En als er weer nieuwe, strengere, normen worden bedacht passen we die zo snel mogelijk toe!

Wilt u meer weten over privacy? Lees hier de F.A.Q.