Met elkaar maken we de Verwijsindex tot een succes!

De professional

Organisatie: GGD Gelderland-Zuid
Naam: Maaike de Jager
Functie: Procesmanager Verwijsindex regio Nijmegen 

Als procesmanager richt ik me op het persoonlijke contact met de professional. Dit stimuleert het gebruik van de Verwijsindex!

Met elkaar maken we de Verwijsindex tot een succes!

Mijn voorgangster had maar 10 uur per week voor de Verwijsindex. De gemeenten dachten namelijk dat het systeem vanzelf wel zou draaien. Met deze 10 uur lukte het nog net om trainingen te geven, maar eigenlijk was ook dat niet goed mogelijk binnen die uren. Er moest dus meer tijd worden ingezet. Toen ben ik gestart met 30 uur!

Achteraf denk ik dat ik met de kennis die ik nu heb, veel meer gebruik had kunnen maken van de Verwijsindex.

In de praktijk werkten we al met de Verwijsindex. In 2009 werd deze in onze regio geïntroduceerd. Op dat moment nog heel erg als risico-instrument. Alleen te gebruiken in hele bijzondere gevallen. Achteraf denk ik dat ik met de kennis die ik nu heb, veel meer gebruik had kunnen maken van de Verwijsindex.

Overleg met leerplichtambtenaar en huisarts

Toen ik nog als jeugdverpleegkundige werkte, ben ik in contact gekomen met een leerplichtambtenaar en een huisarts. Samen hebben we kunnen overleggen over een kind waar veel zorgen om waren. De huisarts zat niet in de Verwijsindex, want zij doen helaas (nog) niet mee, maar de leerplichtambtenaar wel. Met de huisarts had ik al een link en door de Verwijsindex konden wij met zijn drieën kijken wat we konden betekenen voor dit kind.

Als procesmanager richt ik me op het persoonlijke contact met de professional. Dit stimuleert echt het gebruik!

Persoonlijk contact is ontzettend belangrijk! Dit uit zich in het opzoeken van mensen, aangeven dat ze met vragen altijd bij je terecht kunnen, maar ook het ophalen van voorbeelden.

Door de Verwijsindex konden wij met zijn drieën kijken wat we konden betekenen voor dit kind.

We moeten het met elkaar doen

Wat ik heel mooi vind, is dat instanties mij nu actief benaderen, omdat hen door andere instanties gevraagd is waarom zij de Verwijsindex niet gebruiken. Dat is waar je naartoe wilt. Je moet overal je gezicht laten zien en bij elke instantie vraag ik om het ook bij andere instanties aan te kaarten. We moeten het namelijk met elkaar doen! Jullie zijn enthousiast, maar als jullie het niet enthousiast ook aan een ander vertellen dan houdt het op.

Voor onze cliënten of voor de samenwerking

Ik merk in de praktijk ook wel verschil in de reden waarom professionals gebruik maken van de Verwijsindex. Er zijn mensen die het echt doen voor de cliënten, maar er zijn ook mensen die het voor de eigen samenwerking doen. Daar zit wel echt verschil in en dat maakt in principe niet zo veel uit, als het maar gebeurt!

Achteraf merk je dat het tijd oplevert

Vaak hoor ik terug: “Dan heb ik een signaal geplaatst en dan heb ik geen match”. En dat is eigenlijk wat mijn collega Maurice ook zegt.  Dan ben je vaak juist degene die in dat voorveld zit. En dan komt die match misschien later nog wel.

Als je achteraf merkt dat het tijd oplevert, dan wil je wel investeren. Bovendien durf je dan ook makkelijker de stap te zetten om het juist wel te bespreken.

Ouders vinden het prettig te weten hoe de Verwijsindex werkt!

Dat is ook wat ik in de praktijk altijd bij ouders merkte. De eerste keer vond ik het ook heel spannend om te bespreken, maar uiteindelijk merkte ik, dat als ik het met ouders besprak, zij juist heel blij waren dat ik dat deed. Van ouders hoorde ik: “Eigenlijk is het heel fijn, want jij kent ons goed. Als er dan andere partijen betrokken zijn, dan kun jij ons helpen omdat je ons zo goed kent.” Ik heb eigenlijk nooit meegemaakt dat ouders erop tegen waren. In eerste instantie vroegen zij zich soms af of het echt nodig was. Het helpt om dan te vertellen wat het is, maar ook wat het níet is. Ik zei ook altijd: “Ik doe niks zonder jullie medeweten. Op het moment dat er een match komt, kom ik eerst bij jullie en dan ga ik met jullie kijken of het nodig is dat ik informatie uitwissel met deze persoon. Want als het niet nodig is, waarom zou ik het dan doen?”

Een fijne collega maakt ook het verschil!

Ik moet ook wel zeggen dat ik veel geluk heb met mijn collega Maurice. Want als ik dit allemaal in mijn eentje had moeten doen, dan was het toch wel een stuk lastiger!

Over Maaike de Jager

Maaike is jeugdverpleegkundige. Zij heeft jarenlang bij de GGD gewerkt als verpleegkundige op het consultatiebureau en op scholen. Vanaf 1 januari 2017 heeft zij de overstap gemaakt naar de Verwijsindex als procesmanager in Nijmegen.