Multiproblematiek bij een jonge moeder (20)

De professional

Organisatie: Stichting Welzijn Capelle
Naam: Racha
Functie: Maatschappelijk werker

“Met de verwijsindex hebben we patronen kunnen opsporen en kunnen doorbreken!”

“Zonder de Verwijsindex SISA waren we niet op de hoogte van elkaars betrokkenheid en hadden we onze informatie en zorgen omtrent dit gezin niet kunnen delen. Nu hebben we patronen kunnen opsporen en kunnen doorbreken”

Het eropaf-team ondersteunt bewoners

Racha is als maatschappelijk werker van Stichting Welzijn Capelle werkzaam bij het Eropaf-team van de gemeente Capelle aan den IJssel. Het Eropaf-team ondersteunt bewoners wanneer sprake is van Multiproblematiek. Samen met bewoners zoeken zij oplossingen op het gebied van o.a. werk, inkomen, schulden, huisvesting en gezondheid.

Patronen doorbreken

Een onderdeel van hun werkwijze is dat zij na het intakegesprek bij ieder gezin waar kinderen betrokken zijn hun betrokkenheid in de Verwijsindex SISA kenbaar maken door een signaal af te geven. Zij heeft in haar werk te maken gehad met een jonge moeder (20) en haar pasgeboren kindje. De moeder was net vanuit het buitenland naar Nederland gekomen en bij haar zus ingetrokken. Haar zus zou haar helpen met de verzorging van haar kind. Vanuit verschillende hoeken kwamen zorgsignalen binnen van dit gezin. De jonge moeder wilde hier niet veel over kwijt en zei dat het op een aantal ‘familiegeheimen’ na goed ging. Aangezien zij en haar kind zich niet bij haar zus mochten inschrijven, er niet genoeg eten zou zijn en geen zorgverzekering was afgesloten, had Racha het vermoeden dat hier sprake is van psychische onderdrukking. Op een gegeven moment besloot moeder bij een tante elders te gaan wonen.

Match in de Verwijsindex

Niet veel later kreeg Racha een Verwijsindex SISA match met een wijkteam van een andere gemeente. Moeder bleek weer terug te zijn bij haar zus en had haar zoontje afgestaan aan een vriendin van haar zus, omdat de financiën niet toereikend zijn om voor hem te zorgen. Het betreffende wijkteam had hun betrokkenheid in dit gezin (ook van het jonge kind) in Verwijsindex SISA kenbaar gemaakt. Hierdoor hebben beide wijkteams elkaar gevonden en afspraken kunnen maken over hoe ze dit jonge gezin het beste kunnen ondersteunen. “Zonder de Verwijsindex SISA waren we niet op de hoogte van elkaars betrokkenheid en hadden we onze informatie en zorgen omtrent dit gezin niet kunnen delen. Nu hebben we patronen kunnen opsporen en kunnen doorbreken”.

Zonder de Verwijsindex SISA waren we niet op de hoogte van elkaars betrokkenheid en hadden we onze informatie en zorgen omtrent dit gezin niet kunnen delen.