Stel je eens voor…

De professional

Organisatie: Gemeente Alkmaar
Naam: Sanne de Moel
Functie: Relatiemanager Verwijsindex Noord-Holland Noord 

Het afgeven van een signaal is een kleine moeite maar kan alles uitmaken in het leven van een kind.

Kerstwens: STEL JE EENS VOOR…

  • Stel je eens voor dat we er samen voor kunnen zorgen dat elk kind in Nederland veilig op kan groeien.
  • Stel je eens voor dat elk kind zo nodig de hulp krijgt die het nodig heeft.
  • Stel je eens voor dat we nooit meer geconfronteerd worden met nieuwsberichten over kinderen die de dood gevonden worden, terwijl ze bekend waren bij verschillende instanties.

Het blijkt uit het inspectierapport van de Rijksoverheid dat in de gevallen waar kinderen de dood gevonden hebben, deze kinderen vaak wel bekend waren bij verschillende instanties, maar dat deze instanties vaak onvoldoende met elkaar samenwerkten. De Verwijsindex is het systeem dat dit samenwerken wettelijk mogelijk maakt!

Met één druk op de knop kan je als hulpverlener aangeven dat jij betrokken bent. Deze betrokkenheid is inzichtelijk voor iedere andere betrokkene die ook aangeeft betrokken te zijn bij hetzelfde kind (of gezin). Zo doe je er alles aan om zo vroeg mogelijk samen te werken met alle betrokken partijen! Zo kunnen we de situaties die we allemaal uit het nieuws kennen te voorkomen.

Zoals Neil Armstrong zei toen hij de maan betrad: “It’s a small step for man, but a huge leap for mankind”.

Het afgeven van een signaal is een kleine moeite, maar kan alles uitmaken in het leven van een kind.

Met één druk op de knop kan je als hulpverlener aangeven dat jij betrokken bent en is dat inzichtelijk voor iedere andere betrokkene die datzelfde doet.