Faisal (6) en Faiza (4): rust dankzij (gratis) kinderopvang!

De professional

Organisatie: Stichting Voor-school
Naam: Anoniem
Functie: Coördinator
Ervaring: Ik werk al 13 jaar als professional in de jeugdzorg, waarvan ruim 2 jaar met de Verwijsindex. Ik gebruik de Verwijsindex ongeveer 1 keer per jaar.

Rust en structuur voor de kinderen, is nu belangrijker dan een betalende ouder.

Situatie

Faizal en Faisa wonen bij hun moeder, zij is alleenstaand. Met de vader van de kinderen heeft moeder lange tijd een knipperlicht relatie gehad en ze zijn vaak verhuisd (door het hele land). Ouders liggen geregeld heftig met elkaar in de clinch. Vader vertoont agressief gedrag en heeft meermalen gedreigd de kinderen mee te nemen naar het land van herkomst. De buren hebben vanwege de ruzies dikwijls de politie ingeschakeld. Doordat de moeder er vaak alleen voor staat raakt ze in financiële nood met dreiging tot huisuitzetting als gevolg.

Ondanks het niet nakomen van de financiële verplichtingen staat de directeur van de kinderopvang het verblijf van de kinderen toe, om hen rust te geven. Men vermoedt trauma door financiële onrust en de vele verhuizingen. Bij Faisal wordt ADHD vastgesteld en hij krijgt experimentele medicatie. Ook Faiza vertoont afwijkend gedrag. Moeder komt in de schuldhulpverlening.

Op een gegeven moment dient vader een verzoek tot voogdij in en wordt er door Veilig Thuis een onderzoek ingesteld. Aangezien er een match was ontstaan in de Verwijsindex met de kinderopvang en de basisschool, nam Veilig Thuis contact op met de kinderopvang.

De match heeft gezorgd voor een duidelijk centraal aanspreekpunt, de coördinator van zorg (in deze casus belegd bij Jeugdbescherming).

Situatie na de match

Omdat men bij de kinderopvang een vermoeden had van kindermishandeling, was er geen toestemming van de ouders nodig voor de uitwisseling van relevante gegevens met Veilig Thuis. De ouders zijn hier wel over geïnformeerd en hebben het rapport van Veilig Thuis ingezien. Daardoor is de relatie tussen moeder en de kinderopvang ernstig verstoord geraakt. Desondanks blijven de kinderen wel op de kinderopvang.
Uiteindelijk is na onderzoek van Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, door de kinderrechter ondertoezichtstelling (OTS) uitgesproken. Dat betekent dat Jeugdbescherming een gezinsvoogd aan het gezin heeft toegewezen. Deze zal de veiligheid van de kinderen scherp in de gaten houden, de voortgang monitoren en in samenwerking met de betrokken professionals, waaronder in ieder geval de school en de kinderopvang, een plan van aanpak opstellen.
Moeder heeft inmiddels een nieuwe vriend en is voornemens opnieuw te verhuizen. Doordat de Verwijsindex een landelijke dekking heeft blijven de kinderen bij een nieuw signaal in beeld.