Leroy (13): beter af door daadkrachtige professional!

De professional

Organisatie: Centrum voor Jeugd en Gezin Súdwest-Fryslân
Naam: Berber Nijholt
Functie: Procesmanager CJG
Ervaring: Ik werk al 8 jaar als professional in de jeugdzorg, waarvan 4 jaar met de Verwijsindex, anderhalf jaar als procesmanager en 2 jaar als ‘gewone gebruiker’. Ik gebruik de Verwijsindex zo’n 2 keer per week.

“Het overleg na de match was heel verhelderend. Niemand wist wie er allemaal betrokken waren.”

Situatie

Leroy woont bij zijn ouders, samen met zijn broertje en zusje. Alle kinderen hebben een beneden gemiddeld IQ en zitten op het speciaal onderwijs.
Ook beide ouders hebben een beneden gemiddeld IQ en beschikken over onvoldoende pedagogische vaardigheden. De leefomstandigheden van het gezin zijn zorgelijk. Zij hebben 2 grote honden, 2 katten, het huis is rommelig en vies, ouders zitten in een schuldsaneringstraject en zijn beide werkloos. Eén van de kinderen heeft zware ADHD en krijgt daarvoor medicatie. De medicatie wordt door de ouders echter niet regelmatig verstrekt.

Het gezin krijgt pedagogische thuisbegeleiding en huishoudelijke hulp. Zowel de school als de thuiszorgorganisatie hebben op alle drie de kinderen een signaal afgegeven in de Verwijsindex, waarop zij vervolgens een matchbericht ontvangen. De organisaties nemen echter geen contact met elkaar op om af te stemmen over de coördinatie.

Na 8 dagen ontvangt de procesmanager van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Súdwest – Fryslân daarom automatisch een bericht vanuit de Verwijsindex om de afstemming alsnog tot stand te laten komen.

“De ouders benaderden verschillende organisaties om hun kinderen in therapie te krijgen, maar voelden zich niet geholpen.

Situatie na de match

In het contact wat uiteindelijk volgt blijken maar liefst 10(!) organisaties bij het gezin betrokken te zijn, waaronder ook het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het blijkt dat de situatie binnen het AMK is gestagneerd vanwege de lange historie van een AMK professional met het gezin. De procesmanager ontdekt tevens, dat er al eerder een onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming had plaatsgevonden, waarna door de rechter een ondertoezichtstelling (OTS) werd uitgesproken. De ouders hebben hiertegen bezwaar gemaakt en zijn door de rechter in hun gelijk gesteld, omdat de voogd niet is komen opdagen tijdens de afhandeling van het bezwaar.

In het contact met school en de thuiszorgorganisatie blijkt dat er veel zorgen zijn over de hygiëne van de kinderen, zij dragen te grote en vieze kleren, hebben geen jas, en er is sprake van fysieke verwaarlozing.
Dankzij de procesmanager van het CJG is het proces, middels een overleg met alle betrokken organisaties, weer vlot getrokken. Er wordt vanuit Jeugdhulp Friesland een gezinscoach aangesteld, zodat er voor Leroy, zijn broertje, zusje en ouders stabiliteit gecreëerd kan worden.