Wij zijn MULTIsignaal

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij een jongere (0-23 jaar). Op deze manier kunnen professionals die werken in de domeinen Jeugdhulp, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidszorg, Onderwijs, Maatschappelijke ondersteuning, Werk  & Inkomen en Politie & Justitie met elkaar afstemmen om de jongere en het gezin zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wat klanten over ons zeggen

“Een ideaal instrument. Wanneer je zorgen hebt om een leerling kun je elkaar op een laagdrempelige manier en in een vroeg stadium vinden en samenwerken. Juist om te voorkomen dat een ondersteuningsvraag ingewikkelder wordt.”

Zorgcoördinator Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Wat klanten over ons zeggen

“Het mooie van MULTIsignaal is dat ook Veilig Thuis, de Blijf Groep, de Ouder- en Kind Team, de Jeugdteams en uiteenlopende specialisten op gebied van huiselijk geweld zijn aangesloten. Dat is voor ons van grote meerwaarde. We weten elkaar nu veel sneller en beter te vinden”

Politie Amsterdam Amstelland

Wat klanten over ons zeggen

“Het moet duidelijk worden bij zowel professionals als ouders dat de verwijsindex een hulpmiddel is om het netwerk in kaart te brengen, over de grenzen van de regio heen en over de verschillende domeinen heen. Samenwerken om ervoor te zorgen dat de jongere en het gezin in vroegtijdig stadium hulp en ondersteuning kunnen krijgen”

Gemeentelijk beleidsadviseur Jeugd

Wat klanten over ons zeggen

“Door de verwijsindex kwam ik erachter dat ook een organisatie voor verslavingszorg betrokken was, waardoor ik het gesprek hierover met de vader aan kon gaan en ook gerust was dat er aandacht was voor de problematiek van de vader. Zo kon ik me echt op de opvoedvragen richten.”

Jeugd- en Gezinswerker

Laatste nieuws

Samenwerken aan de toekomst. Denk jij mee?

19 september 2023

Eerder namen we je mee in de eerste fase van de doorontwikkeling, waarbij we ons afvroegen: "Hoe ziet de modernisering van de Verwijsindex er eigenlijk uit?" Waar staan we nu? Lees meer

Digitale informatiebijeenkomst Verwijsindex

14 september 2023

Noord-, Midden- en Zuid – Limburg werken achter de schermen al een hele tijd samen op het thema Verwijsindex. Lees meer

Toenemend aantal kinderen groeit op met een ouder met stoornis of verslaving

13 september 2023

Meer dan een kwart van alle thuiswonende kinderen groeit op in een gezin waar één of beide ouders te maken hebben met psychische problemen of verslaving aan alcohol of drugs. Lees meer