Wij zijn MULTIsignaal

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals, uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs, kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij een jongere (0-23 jaar). Op deze manier kunnen professionals die werken in de domeinen Jeugdhulp, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidszorg, Onderwijs, Maatschappelijke ondersteuning, Werk  & Inkomen en Politie & Justitie met elkaar afstemmen om de jongere en het gezin zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wat mensen over ons zeggen

Informatiemakelaar Preventief Interventie Team Amsterdam
“Als er meer zorgen zijn om een kind, willen we dat heel graag weten. Het is belangrijk om te weten welke andere partijen betrokken zijn. Dan kunnen we met elkaar afstemmen om een kind zo goed mogelijk te helpen.”

Lees hier meer.

Wat mensen over ons zeggen

Programmacoördinator jeugd en Veiligheid
“MULTIsignaal maakt ketenpartners laagdrempelig vindbaar – en geeft jou dus als professional toegang tot belangrijke informatie, in een vroegtijdig stadium. Daar heeft de jongere alleen maar baat bij. Hoe eerder passende hulp geboden wordt, hoe beter.”

Lees hier meer.

Wat mensen over ons zeggen

Regiobeheerder Verwijsindex Midden-Nederland
“Goed gebruik van de Verwijsindex creëert een overzicht van alle betrokken partijen bij een jongere. Dit zorgt ervoor dat professionals de samenwerking met elkaar op kunnen zoeken.”

Lees hier twee voorbeelden.

Wat mensen over ons zeggen

Wijkteammedewerker over SluiS
“Wanneer deze tool was ingezet hadden er matches kunnen ontstaan met de langdurig betrokken welzijnsorganisatie en de GGZ-organisatie uit het verleden. De cliënt had eerder ondersteuning kunnen krijgen van de juiste hulpverlenende instanties en dan waren er mogelijk andere keuzes gemaakt door zowel hulpverlening als de cliënt.”

Lees hier meer over deze casus.

Laatste nieuws

Ontdek onze gloednieuwe ‘Verhalen uit de Praktijk’ pagina!

2 november 2023

Naar aanleiding van geluiden uit het veld zijn we aan de slag gegaan om verschillende informatiekanalen samen te brengen op één pagina. Lees meer

Datums ingepland! Samenwerken aan de toekomst.

18 oktober 2023

In dit nieuws artikel nodigden we je uit voor deelname aan een informatieve doorontwikkel sessie voor het nieuwe samenwerkingsinstrument. Lees meer

Samenwerken aan de toekomst. Denk jij mee?

19 september 2023

Eerder namen we je mee in de eerste fase van de doorontwikkeling, waarbij we ons afvroegen: "Hoe ziet de modernisering van de Verwijsindex er eigenlijk uit?" Waar staan we nu? Lees meer