Professionals kunnen via de MULTIsignaal webapplicatie, de app of een koppeling met een bronsysteem hun betrokkenheid bij een jongeren in de Verwijsindex registreren. MULTIsignaal verzorgt de aansluiting op de landelijke Verwijsindex voor 267 gemeenten in Nederland.

Klik hier voor informatie over je eigen regio >>

Deadline verplaatst vervangen van de oude koppelingen versie 1 t/m 3

8 maart 2018

UPDATE 27-02-2017: In overleg met de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal is besloten dat per 1 oktober 2018 de koppelingen versies 1 t/m 3 worden uitgeschakeld in plaats van 1 april 2018.… Lees meer

Nieuwsberichten

Delen = Vermenigvuldigen, Algemene Ledenvergadering & Gebruikersvereniging MULTIsignaal

01-01-2015

Op donderdag 31 mei vinden in Houten de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal (GVMS) en de informatiebijeenkomst ‘Delen=Vermenigvuldigen 13’ plaats.                … Lees meer

Agenda

Meld je hier aan en ontvang onze nieuwsbrief!

Verwijsindex webapplicatie

Met de webapplicatie kan de professional vanaf je laptop of computer inloggen in de MULTIsignaal Verwijsindex om uw betrokkenheid bij een jeugdige te registeren. Lees meer

MULTIsignaal Verwijsindex app

Met de MULTIsignaal Verwijsindex app registreert de professional vanaf een smartphone of tablet zijn/haar betrokkenheid bij een jeugdige in de MULTIsignaal Verwijsindex. Lees meer

Gezinsmatch

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. Hierin is de wet op de Verwijsindex uitgebreid met de gezinsfunctionaliteit. MULTIsignaal biedt volledige ondersteuning voor de gezinsmatch. Lees meer

MULTIsignaal Webservice

Met behulp van de Soapkoppeling koppelt u uw (bron)systeem eenvoudig aan de MULTIsignaal Verwijsindex. Lees meer

Producten waar we trots op zijn