Kom in actie!

De Verwijsindex is het enige domein- en regio-overstijgende samenwerkingsinstrument waarmee professionals veilig en snel in contact kunnen komen met anderen werkzaam in de jeugdzorg, het onderwijs en het sociaal domein. Toch wil het ministerie van VWS de Verwijsindex laten verdwijnen zonder met een passend alternatief te komen. De Gebruikersvereniging MULTIsignaal wil doorontwikkelen en komt in actie, jij ook? Klik hier.

Wij zijn MULTIsignaal

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals, uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs, kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij een jongere (0-23 jaar). Op deze manier kunnen professionals die werken in de domeinen Jeugdhulp, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidszorg, Onderwijs, Maatschappelijke ondersteuning, Werk  & Inkomen en Politie & Justitie met elkaar afstemmen om de jongere en het gezin zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wat mensen over ons zeggen

Informatiemakelaar Preventief Interventie Team Amsterdam
“Als er meer zorgen zijn om een kind, willen we dat heel graag weten. Het is belangrijk om te weten welke andere partijen betrokken zijn. Dan kunnen we met elkaar afstemmen om een kind zo goed mogelijk te helpen.”

Lees hier meer.

Wat mensen over ons zeggen

Programmacoördinator jeugd en Veiligheid
“MULTIsignaal maakt ketenpartners laagdrempelig vindbaar – en geeft jou dus als professional toegang tot belangrijke informatie, in een vroegtijdig stadium. Daar heeft de jongere alleen maar baat bij. Hoe eerder passende hulp geboden wordt, hoe beter.”

Lees hier meer.

Wat mensen over ons zeggen

Regiobeheerder Verwijsindex Midden-Nederland
“Goed gebruik van de Verwijsindex creëert een overzicht van alle betrokken partijen bij een jongere. Dit zorgt ervoor dat professionals de samenwerking met elkaar op kunnen zoeken.”

Lees hier twee voorbeelden.

Wat mensen over ons zeggen

Wijkteammedewerker over SluiS
“Wanneer deze tool was ingezet hadden er matches kunnen ontstaan met de langdurig betrokken welzijnsorganisatie en de GGZ-organisatie uit het verleden. De cliënt had eerder ondersteuning kunnen krijgen van de juiste hulpverlenende instanties en dan waren er mogelijk andere keuzes gemaakt door zowel hulpverlening als de cliënt.”

Lees hier meer over deze casus.

Laatste nieuws

Programma Delen = Vermenigvuldigen bekend!

13 mei 2024

Het programma voor de 21e editie van de informatiebijeenkomst Delen = Vermenigvuldigen is bekend. Deze middag staat in het teken van onze toekomstplannen en nieuwe ontwikkelingen. Lees meer

Wethouder Frank Pubben pleit bij Radio 1 voor behoud Verwijsindex

3 mei 2024

De Verwijsindex heeft als doel hulpverleners, die zorgen voor kinderen en gezinnen, met elkaar in contact te brengen en zo een goede samenwerking tot stand te laten komen. Lees meer

De visie van de Gebruikersvereniging

25 maart 2024

Als bestuur van de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal benadrukken wij het belang van vroegsignalering en samenwerking voor al die jongeren die een uitgestoken hand nodig hebben. Dat doen we niet alleen. Lees meer