Het is belangrijk dat je elkaar gewoon helpt

De professional

Organisatie: GGD Gelderland-Zuid
Naam: Maurice Nooijen
Functie: Instantiebeheerder Verwijsindex regio Nijmegen

Het is ook slim om met elkaar te kijken waar tegen je op moet treden én waar je nog gewoon als jongerenwerker of bemiddelingswerker kan investeren in een wijk.

Het is belangrijk dat je elkaar gewoon helpt

Zorg en veiligheid hebben de krachten gebundeld. De verbinding met veiligheid is bijvoorbeeld veel belangrijker geworden. Het is ook slim om met elkaar te kijken waar je nutegen op moet treden en waar je nog gewoon als jongerenwerker of bemiddelingswerker kan investeren in een wijk.

Een project dat de laatste jaren heel erg van belang is geweest is een inclusie. Inclusie wil zeggen dat je kijkt naar het kapitaal in de wijken en dat iedereen in een bepaalde fase in zijn of haar leven iets kan betekenen voor een ander. Eigenlijk hoe Nederland vroeger ook draaide. Dat je elkaar gewoon helpt en dat iedereen erbij hoort!

Als jongerenwerker was ik huiverig voor de Verwijsindex.

Ik zat 7 jaar geleden nog in de uitvoering en hoorde bij de groep mensen die er absoluut niet mee wilde werken. Ik deelde als jongerenwerker toen heel sterk de mening met andere jongerenwerkers dat wij onze positie niet op het spel gingen zetten door een signaal af te geven in de Verwijsindex.

Het gaat om kansen zien

Ik merk zeker bij gezinnen, waar heel veel is gebeurd, dat de Verwijsindex een meerwaarde heeft. Het kan een enorme zoektocht zijn om de juiste plek te vinden en te weten wie wat heeft gedaan. Natuurlijk zijn er meerdere manieren ingezet om die afstand te verkleinen, het sociaal wijkteam is daar een voorbeeld van in Nederland. Maar alsnog kost het heel veel tijd. Als mensen het netwerk in beeld hebben en het goed gebruiken dan bespaart ze dat heel veel tijd.

Als jongerenwerker ben ik agoog. We proberen met name gedragsverandering bij jongeren voor elkaar te krijgen. Als je een gedragsverandering wilt in de dagelijkse praktijk bij de professional, dan zal je ook de stappen die je normaal zet, in de wijk of voor je doelgroep op straat, moeten zetten bij je collega’s. Je collega’s moet je de meerwaarde laten zien en zorgen dat je alles biedt aan faciliteiten waardoor zij beseffen dat het hen uiteindelijk tijd gaat opleveren.

Je moet je collega’s de meerwaarde van de Verwijsindex laten zien en zorgen dat je alles biedt aan faciliteiten waardoor zij beseffen dat het hen uiteindelijk tijd gaat opleveren.

Door matches die niet in het dagelijks netwerk vallen ervaar ik nu de meerwaarde.

Ik merk dat het gebruik van de Verwijsindex steeds meer toeneemt en dat door de matches, de overleggen en het kunnen leggen van connecties, professionals ook die meerwaarde gaan zien. Het is helemaal mooi als de matches zijn gemaakt met instanties en organisaties die niet in het dagelijks netwerk vallen. Bijvoorbeeld met het Leger des Heils of trajecten van schuldhulpverlening die in andere steden hebben plaatsgevonden. Maar ook het feit dat je in gezinsmatches kan werken.

Gewoon doen wat nodig is

‘Gewoon doen wat nodig is’ daar kom het eigenlijk op neer. Dat is ook de slogan van de wijkteams. Dat doen wij ook met onze collega’s. Je gaat er met zijn allen voor en dan moet je ook geen discussie meer voeren hoe je het gaat doen, dan ga je vooruit. Een vliegwiel creëren, dan zie je de meerwaarde. Als het vliegwiel perfect zou werken en je hebt geen match dan weet je ook dat je de enige betrokkene bent. Dat is ook informatie! Ik denk dat als je dus allemaal aan die voorwaarde voldoet en dat allemaal tegelijkertijd inzet en actief gaat samenwerken, dan ga je echt stappen zetten.

Zo is het goed; we hebben het over gezinnen die het belangrijk vinden dat ze gehoord worden, dat ze invloed hebben. Dat geldt voor professionals ook, dat de problemen serieus worden genomen, dat er serieus wordt nagedacht over oplossingen.

Professionals gebruiken het voor de cliënten of voor de samenwerking, daar merk je wel verschil in en dat maakt in principe niet uit, als het maar gebeurt!

Als medewerkers een signaal afgeven krijgen ze van mij een vrolijke mail

Ik zit er zelf wel heel erg bovenop. Ik kijk vaak in de statistieken. Als iemand een signaal heeft afgegeven, met name bij het eerste signaal, dan krijgen mensen ook een heel vrolijke mail van mij. Heel blij! Waarin de boodschap is: yes je hebt een signaal afgegeven! Alle communicatie, zowel persoonlijk als op de mail, is vanuit het positieve. Dat is zo belangrijk!

De Verwijsindex toont welke instellingen betrokken zijn

Een van de eerste matches die we hadden was een jongerenwerker die een signaal had afgegeven over een jongen bij het Leger des Heils. Het betrof een jongen die op straat leefde en bij het Leger des Heils terecht was gekomen. Hij had schulden én had dit niet gedeeld. Hij was in staat om een beeld te creëren dat een aantal dingen gewoon best wel goed gingen. Ik weet dat die jongerenwerker uiteindelijk via de Verwijsindex heeft kunnen zien dat er andere instellingen betrokken waren. Door dit te bespreken met de jongen was dit voor de jongen een breekpunt. Waarbij hij besloot om alles op tafel te leggen en om het gehele verhaal te vertellen. De jongerenwerker kon ervoor zorgen dat hij in ieder geval snel weer een dak boven z’n hoofd had en verder kon met zijn leven en de goede stappen kon zetten.

Een instellingscoördinator moet ook met de voeten in de praktijk hebben gestaan.

Ik vind dat een instellingscoördinator moet worden benoemd bij een instelling dat het iemand is die met de voeten ook in de praktijk heeft gestaan. Je moet dat agogische stuk snappen. Het is niet zomaar een ICT-systeem.

Over Maurice Nooijen

Maurice is jongerenwerker geweest en heeft 15 jaar in de uitvoering gezeten. Sinds 2011 werkt hij binnen het Tandem als projectleider innovatie en ontwikkeling. Daarnaast is hij ook instantiecoördinator van de Verwijsindex.