Waarom de Verwijsindex

MULTIsignaal is van en voor gemeenten. Alle gemeenten die gebruik maken van de Verwijsindex van MULTIsignaal zijn sinds 2009 onderdeel van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal (GVMS). Daarmee is MULTIsignaal niet alleen een ICT-systeem, maar zet zij zich samen met 70% van de deelnemende gemeenten actief in om het gebruik van de Verwijsindex te stimuleren.

Via de Verwijsindex worden professionals uit de domeinen zorg, sociaal en veiligheid met elkaar in contact gebracht, wanneer zij betrokken zijn bij dezelfde jongere.

Doel van de Verwijsindex

Iedereen heeft het recht om veilig op te groeien. Maar soms gaat dit even niet zo makkelijk en heb je de hulp van een professional daarbij nodig. Door de Verwijsindex te gebruiken kan de betrokken professional zien welke collega’s er nog meer bij zijn cliënt betrokken zijn. Om de jongere zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen is vroegtijdige afstemming van belang, hierdoor worden grotere problemen in de toekomst mogelijk voorkomen. Het belang van de jongere staat hierbij altijd voorop!

Samenwerkende regio’s

Ongeveer 70% van de Nederlandse gemeenten maakt gebruik van de Verwijsindex van MULTIsignaal. Deze gemeenten zijn verdeeld over verschillende regio’s, waarvan enkele gebruik maken van een eigen naam.

Gebruikersvereniging MULTIsignaal

Via de Gebruikersvereniging (GVMS) zijn 70% van de gemeenten in Nederland met elkaar verbonden en hebben zij zeggenschap over onder andere de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en de organisatie van regiobijeenkomsten voor professionals. Voor beleidsmedewerkers, functioneel beheerders en procesmanagers worden de informatiebijeenkomsten ‘Delen=Vermenigvuldigen’ georganiseerd.

Daarnaast werkt de vereniging mee aan een platform, waarop ervaringsdeskundigen hun verhalen delen. De vereniging krijgt hiervoor jaarlijks van MULTIsignaal een budget ter beschikking gesteld. Het resultaat is dat jaarlijks het aantal signalen, matches, deelnemende instanties en het aantal professionals toeneemt.

De Gebruikersvereniging bestaat uit een bestuur, gebruikerscommissie, kascommissie en jaarlijks vindt de algemene ledenvergadering plaats. Tevens adviseert zij ministeries en gemeenten over zaken aangaande de Verwijsindex.