Sluitend Samenwerken

Wat is Sluitend Samenwerken?

Sluitend Samenwerken 0 – 100 jaar (SluiS) is een systeem waarin professionals uit de domeinen zorg, sociaal en veiligheid, kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij burgers. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om iemand de best mogelijke begeleiding te bieden. Sluitend samenwerken gaat over communiceren en samenwerking zoeken tussen organisaties en instellingen, die betrokken zijn bij burgers waar zorgen over zijn. Zorgen die zich over het eigen werkterrein uitstrekken, of die bedreigend zijn voor de gezondheid en het welzijn van die burgers zelf of hun omgeving. Door vroegtijdig te signaleren en begeleiding te bieden kan erger worden voorkomen.
Sluitend samenwerken 0-100 is een initiatief in samenwerking met de gemeente Rotterdam.