Het team

Wij zijn een divers en professioneel team, met meer dan 14 jaar kennis en ervaring met het implementeren en borgen van de verwijsindex van MULTIsignaal. Samen met meer dan 70% van de Nederlandse gemeenten dragen wij bij aan een betere samenwerking van professionals in de (Jeugd)zorg, voor die gezinnen en jongeren waarbij dat van groot belang is. Wij streven ernaar de beste verwijsindex van Nederland te bieden aan onze klanten: gebruiksvriendelijk, eenvoudig in gebruik, goed beveiligd, effectief en betrouwbaar.

We focussen op ons product en we hebben oog voor onze gebruikers: samen met de Gebruikersvereniging investeren we in de applicatie, in gebruiksbevordering en in instrumenten die ondersteunend zijn voor gemeenten en professionals om de verwijsindex te kunnen gebruiken waar het voor bedoeld is. Wij geloven in samenwerking.

We willen bereiken dat professionals domein overstijgend samenwerken als de norm zien en daar de verwijsindex als eenvoudig instrument bij gebruiken. Zodat professionals betrokken bij dezelfde jongeren en hun gezinnen vroegtijdig met elkaar afstemmen, in overleg met ouders en jongeren. Met als doel dat jongeren waarbij sprake is van meervoudige problematiek, de juiste hulpverlening geboden wordt.

Door te focussen op continuïteit en kwaliteit neemt de waarde van onze diensten toe en groeien we als team, als individueel mens en als bedrijf.

Consultant team

Als Consultant team zetten we ons in voor de verschillende regio’s. Onze diensten kunnen ingehuurd worden waarbij je kan denken aan het uitvoeren van een training tot het invullen van de rol gemeentelijke accounthouder. Daarnaast vertalen we vragen van professionals en beleid naar mogelijk nieuw te ontwikkelen functionaliteiten, samen met onze collega’s van het Product team. Voor vragen neem contact op met: consultant@multisignaal.nl

Product team

Als Product team zijn we verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van de verschillende digitale diensten van MULTIsignaal. Hierbij onderzoeken we de technisch en functionele haalbaarheid van gewenste doorontwikkelingen. Wij dragen zorg voor betrouwbare applicaties waar professionals op kunnen vertrouwen. Voor vragen omtrent ons applicatieportfolio mail naar: productmanagement@multisignaal.nl

Servicedesk MULTIsignaal

De Servicedesk voert het functioneel & technisch applicatiebeheer uit van MULTIsignaal. Wij ondersteunen jullie bij vragen over het gebruik (zoals bijvoorbeeld hulp bij inloggen), het aanvragen van nieuwe accounts of het doorgeven van wijzigingen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0187-641747 en via email op: helpdesk@multisignaal.nl.

Backoffice

Voor algemene vragen of vragen over facturatie en contracten kun je terecht bij de backoffice. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0187-640080 of via e-mail: info@multisignaal.nl.