Lia (1) en Liza (4) na verhuizing nog steeds in beeld

De professional

Organisatie: Perspectief Zutphen
Naam: Anoniem
Functie: Sociaal werker
Ervaring: Ik werk al een aantal jaar met de Verwijsindex en signaleer 2 keer per maand.

“Ook nu het beter gaat, is een signaal toch nuttig. Mocht het weer wat minder gaan, dan wordt duidelijk wat er in het verleden aan hulpverlening wel en niet heeft gewerkt.”

Situatie

Lia en Liza wonen met hun ouders in een sociale huurwoning. De flat is klein, minimaal ingericht, rommelig en niet heel schoon. Vader werkt in een restaurant, zijn inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Hij neemt regelmatig eten dat over is in het restaurant mee naar huis, waardoor er wat extra’s is voor de kinderen.

De tijd waarin hij niet werkt, brengt hij thuis achter de computer door. Moeder zorgt voor de kinderen en het huishouden. De familie van vader woont in Denemarken, de familie van moeder in België. Het gezin heeft verder geen sociaal netwerk. Moeder geeft aan bij het consultatiebureau dat zij het niet meer volhoudt in de thuissituatie. Ze wordt doorverwezen naar Perspectief Sociaal Werk. Moeder wil dat de situatie verbetert, zodat de kinderen een betere jeugd krijgen dan zij zelf. Moeder benoemt dat ouders van elkaar houden, maar dat zij en haar partner al vanaf het begin van hun relatie voortdurend strijd hebben. Tijdens de zwangerschap van Lia escaleerde dit in fysieke agressie. Dit heeft ze ook gemeld in het ziekenhuis, waarop het ziekenhuis melding heeft gedaan bij Veilig Thuis.

Moeder heeft daar echter nooit meer iets van gehoord. Na de bevalling van Lia is het gezin verhuisd van Amsterdam naar Deventer. Liza heeft een achterstand opgelopen in haar ontwikkeling, volgens moeder komt dit door de gespannen thuissituatie. Moeder is bang dat ook Lia hier onder lijdt en zich niet goed zal ontwikkelen. Ze wil scheiden van haar man.

De sociaal werker besluit na een multidisciplinair overleg met collega’s, een signaal af te geven in de Verwijsindex voor zowel Lia als Liza. Er ontstond direct een match met betrokken hulpverlening uit de periode dat moeder nog in Amsterdam woonde met haar gezin, waaronder Veilig Thuis.

Het is prettig als de hulpverlening op elkaar aansluit en moeder niet steeds opnieuw dezelfde stappen hoeft te zetten.

Situatie na de match

In een multidisciplinair overleg is het belang van de match besproken. De sociaal werker heeft aan moeder uitgelegd dat het belangrijk is contact te zoeken met hulpverlening uit het verleden, om te weten wat de kinderen hebben meegemaakt. In overleg met ouders en hulpverlening is betekenis gegeven aan het effect van deze gebeurtenissen op de ontwikkeling van de kinderen. Het is duidelijk welke hulp nu passend is voor de kinderen om hun ontwikkeling positief te laten verlopen. Tevens wordt duidelijk wat in het verleden wel en niet heeft gewerkt, zodat de hulpverlening efficiënt en helpend is. Er is goede samenwerking met het consultatiebureau. Ook vader is meer bij het gezin betrokken. De thuissituatie is nu weer stabiel en met moeder en de meisjes gaat het naar omstandigheden goed.