Hoe mooi is het als je een kind kan helpen!

De professional

Organisatie: Kindercentrum het Zonnetje
Naam: Femke van Vliet & Fabienne Zonneveld
Functie: Pedagogisch specialist en Zorgcoach

“Zie de Verwijsindex vooral als een lichte eerste stap en niet als laatste stap.”

“Dat basisscholen de Verwijsindex nauwelijks gebruiken is een groot gemis. Reden voor Het Zonnetje om in actie te komen!”

Hoe mooi is het als je een kind kan helpen!

Femke van Vliet, pedagogisch specialist en zorgcoach, en Fabienne Zonneveld, vestigingsmanager locatie de Schaft, namen het initiatief om een mail te sturen naar MULTIsignaal. Hierin gaven ze aan dat Kindercentrum Het Zonnetje volledig achter de Verwijsindex staat, deze gebruikt, maar er tegenaan loopt dat de Verwijsindex nauwelijks gebruikt wordt door andere organisaties in Houten. Vooral het onderwijs is een groot gemis als samenwerkingspartner. Reden voor Kindercentrum Het Zonnetje om in actie te komen!

Soms hebben organisaties een zwaar beeld van de Verwijsindex. Ook Kindercentrum Het Zonnetje had dit in het begin. Zij besloot zich te verdiepen in de Verwijsindex en realiseerde zich, dat je als organisatie veel meer zou kunnen en moeten, wanneer er zorgen zijn om een kind. En dat betekende een grote omslag. Waar zij in het begin de Verwijsindex inzette wanneer er sprake was van escalatie, wordt de Verwijsindex nu ingezet in een vroeg stadium. Hierdoor wordt de samenwerking op een “lichte en makkelijke” manier opgepakt en kan escalatie in sommige gevallen zelfs voorkomen worden.

Praat met ouders over de Verwijsindex

Kindercentrum Het Zonnetje is een organisatie waarbij openheid en eerlijkheid richting ouders centraal staat. Dit geldt ook met betrekking tot de Verwijsindex. Professionals beginnen al heel vroeg met het informeren van ouders over de Verwijsindex. Soms gebeurt dit zelfs al bij een rondleiding. De toegevoegde waarde van de Verwijsindex wordt benoemd; dat wanneer er zich ergens anders een situatie voordoet, je gelijk hulp aan elkaar hebt. Negen van de tien keer reageren ouders hier prima op. Dit komt voornamelijk doordat professionals het systeem als laagdrempelig neerleggen, het is bedoeld om de samenwerking en hulp snel op te kunnen starten. Ouders worden hiermee juist geholpen.

Het voeren van gesprekken met ouders moet je ervaren. Ouders herkennen zich vaak in de zorgen en zijn blij dat deze “eindelijk” serieus worden genomen. De professionele en positieve houding die je uitstraalt is belangrijk, je wilt ouders niet de les lezen, maar samen een oplossing zoeken. De boodschap die we altijd meegeven: “We willen jullie en je kind helpen!”.

Ouders herkennen zich vaak in het probleem en zijn blij dat de zorg serieus wordt genomen.
Kinderopvang Het Zonnetje

In actie voor bekendheid bij basisscholen

De wil om samen te werken voor het kind was voor Kindercentrum Het Zonnetje de reden om in actie te komen! Graag willen zij bekendheid bij basisscholen, zodat ook zij de Verwijsindex gaan inzetten om zichtbaar te zijn. Zodoende organiseerde zij een informatieavond in samenwerking met de gemeente Houten. Alle scholen en kindercentra werden uitgenodigd, maar helaas was de respons vanuit basisscholen minder dan gehoopt. Femke en Fabienne benaderden vervolgens de scholen persoonlijk, om te vragen waarom zij nog niet gereageerd hebben op de uitnodiging. Hieruit kwam naar voren dat de Verwijsindex niet op hun prioriteitenlijst staat.

Basisscholen spelen een belangrijke rol in het leven van jongeren.

Femke en Fabienne lieten het er niet bij zitten en geloven erin, dat wanneer basisscholen meer kennis hebben van de Verwijsindex, ook zij de meerwaarde gaan zien. Na de zomervakantie gaan zij de basisscholen van Houten bezoeken om met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken. Basisscholen spelen een belangrijke rol in het leven van jongeren. Zij zien en horen veel en kunnen een zeer grote bijdrage leveren in de samenwerking. Femke en Fabienne geven nadrukkelijk aan: “Wij hebben de scholen nodig, in het belang van het kind. Het gaat niet om ons, maar om de kinderen!”

Wij hebben de scholen nodig, in het belang van het kind. Het gaat niet om ons, maar om de kinderen!

Tips van Femke en Fabienne

1. Ga de Verwijsindex ervaren.
2. Zie de Verwijsindex vooral als een lichte eerste stap en niet als laatste stap.
3. Blijf objectief naar een situatie kijken en maak niet je eigen verhaal. Misschien maak je het groter dan het is.
4. Hoe makkelijker jij erin staat, hoe makkelijker je het gesprek aangaat.
5. Wees niet belerend naar de ouders en ga niet boven ze staan, maar geef aan dat je de zorg samen wilt doen.
6. Probeer de oorzaak van de situatie boven tafel te halen, als je die weet dan kun je er iets mee doen.

Kindercentrum Het Zonnetje blijft de Verwijsindex inzetten en toont zo haar betrokkenheid bij zorgen. Haar missie is dat meer organisaties dit gaan doen, zodat er samengewerkt kan worden en problematiek omtrent kinderen aangepakt of voorkomen kan worden. “Het draait om het kind en hoe mooi is het als je een kind kan helpen!”