Aanleiding

MULTIsignaal is in 2008 geïnitieerd als private onderneming. Samen met de gemeenten Rotterdam, Almere en Leeuwarden is een eerste Verwijsindex ontwikkeld, naar aanleiding van de calamiteiten van het Maas-meisje en Savanna. Bij beide gevallen waren tientallen hulpverleners betrokken, die dit niet van elkaar wisten en helaas een dodelijke afloop niet konden voorkomen.

In februari 2010 is de aanpassing van de wet op de Jeugdzorg aangenomen. Gemeenten, en hun samenwerkingspartners die zich met de hulp aan jeugd en gezin bezig houden, zijn sinds 1 augustus 2010 wettelijk verplicht om via een lokale Verwijsindex te registreren in de Landelijke Verwijsindex. De MULTIsignaal Verwijsindex levert de Verwijsindex aan 70% van alle gemeenten en is aangesloten op de landelijke Verwijsindex (VIR).

In de Jeugdwet is, met ingangsdatum 1 januari 2015, beschreven dat de gemeente verantwoordelijk is voor de lokale invulling van het jeugdbeleid. Deze Jeugdwet, specifiek refererend aan “hoofdstuk 7 Gegevensverwerking, privacy en toestemming, 7.1 De Verwijsindex”, is een vervolg op de aanpassing van de wet op de Jeugdzorg van februari 2010.

Sinds het invoeren van de Jeugdwet ondersteunt MULTIsignaal gemeenten bij het leveren van preventieve en integrale jeugdzorg. MULTIsignaal onderneemt sociaal maatschappelijk, geeft invulling aan het door het kabinet geformuleerde beleid en zorgt voor draagvlak via haar Gebruikersvereniging. Vanwege de grote landelijke dekking speelt MULTIsignaal een vitale rol binnen de jeugdzorg in Nederland.