Informatiebeveiliging & Privacy

In de Verwijsindex wordt geen inhoudelijke informatie over de jongere gedeeld. De cliëntkaart van MULTIsignaal bevat uitsluitend de naam, geboortedatum, geslacht en adresgegevens van de jongere. De belangrijkste onderdelen zijn de contactgegevens van de betrokken professionals en de datum en duur van het signaal. Alle betrokkenen kunnen erop vertrouwen dat bovenstaande gegevens in MULTIsignaal zorgvuldig gehanteerd worden. We worden geaudit op diverse normen. Bekijk voor de meest recente certificaten deze pagina.

AVG en de Verwijsindex MULTIsignaal

In MULTIsignaal worden persoonsgegevens verwerkt in de zin van de AVG. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is gesteld in de Jeugdwet artikel 7.1.4.3.

In het kader van gegevensverwerking bedoeld in dit artikel worden tevens de identificatiegegevens en contactgegevens van de meldingsbevoegde die de melding doet, verwerkt. Uiteraard gelden alle AVG rechten. Recht van inzage, correctie en verzet zijn via de eigen gemeente uit te voeren.

Verwerkersovereenkomst

De gemeenten zijn de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG, en MULTIsignaal is de ‘Verwerker’. In artikel 28 lid 3 van de AVG wordt vereist dat Verwerkingsverantwoordelijke een verwerkersovereenkomst sluit met verwerker.

MULTIsignaal heeft verschillende stappen ondernomen om te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de AVG en in de meldplicht datalekken. MULTIsignaal heeft een Privacy Impact Assessment in het beveiligingsprotocol geïmplementeerd én een up-to-date verwerkersovereenkomst met alle gemeenten.