Joliesse vertelt wel vaker verhalen

De professional

Organisatie: Elke van Geest
Organisatie: Scala College te Alphen a/d Rijn
Functie: Zorgcoördinator

Het gesprek met de ouders heeft ervoor gezorgd dat de ouders én Elke elkaar snel kunnen vinden en goed kunnen samenwerken.

Laat jezelf zien!

Het is het einde van de middag. Joliesse, een meisje van 14 jaar, wordt Elke’s kamer ingeschoven, met de wanhopige vraag van haar collega: “Willen jullie alsjeblieft met haar praten?”

Joliesse is hard aan het huilen. Thuis was een enorme ruzie en ze durft nu niet meer naar huis. Ze geeft aan dat haar moeder haar slaat. Ze zit onder de blauwe plekken! Samen met haar collega besluit Elke de Meldcode kindermishandeling te starten. Dit betekent dat ze contact opnemen met de contactpersoon van het Jeugd- en Gezinsteam. “Wat moeten en kunnen we doen?” De contactpersoon geeft aan dat er eerst in overleg moet worden gegaan met de ouders. Dit is best lastig geeft Elke aan; het zijn ouders met een vluchtelingen achtergrond en een fors trauma.

Contact met ouders

Elke belt de ouders en krijgt de moeder aan de telefoon. Na uitleg te hebben gegeven van de situatie, geeft moeder de telefoon door aan vader. Hij zegt dat het allemaal onzin is en dat Joliesse naar huis moet komen. “Joliesse vertelt wel vaker verhalen”. Toch geven Elke en haar collega aan dat ze vanuit school graag hulp willen inschakelen. Hier staan de ouders echter niet voor open.

 Joliesse vertelt wel vaker verhalen!

Absoluut niet naar huis

Om 18:30 ‘s avonds zitten ze nog steeds met Joliesse op school. Ze wil absoluut niet naar huis! Haar ouders bellen naar school, om te vragen waar ze blijft. De contactpersoon van het Jeugd- en Gezinsteam geeft aan dat de situatie beter doorgezet kan worden naar het crisisinterventieteam.

 Crisisinterventieteam maakt inschatting

Het crisisinterventieteam heeft een telefonisch consult met de ouders van Joliesse. Op basis daarvan wordt een inschatting gemaakt of Joliesse wel of niet naar huis kan. Volgens hen is de situatie veilig. Toch weigert Joliesse om naar huis te gaan. Uiteindelijk komt haar vader naar de school toe. Hij is duidelijk geïrriteerd, boos en bezorgd. “Wat is dit voor een gedoe?” Joliesse gaat met haar vader mee naar huis en Elke en haar collega blijven vertwijfeld achter. Ze moeten de situatie voor nu even loslaten.

 Wat is dit voor een gedoe?

Niet op school

De volgende dag komt Joliesse niet op school. Elke maakt zich enorm zorgen en neemt meteen contact op met het crisisinterventieteam. Het meisje zat onder de blauwe plekken en was zeer angstig gisteren! Het interventieteam is hierna zelf gaan kijken, maar heeft geen reden gevonden om de situatie te veranderen. Verdere hulpverlening was niet nodig gaven ze aan én de ouders wilden dat ook niet.

Joliesse is onvindbaar

Een paar maanden later ontstaan er nieuwe zorgsignalen. Joliesse is onvindbaar. Zelfs haar ouders zijn haar kwijt! Ze is niet op school, ze is niet thuis en haar vrienden weten ook niet waar ze is. Joliesse’s vader komt op een gegeven moment heel bezorgd en boos op school. “Wij weten niet waar ze is en jullie ook niet!”

Wij weten niet waar Joliesse is en jullie weten het ook niet!

Op dat moment zegt Elke: ”We moeten nu echt moeten gaan samenwerken voor uw kind! Zodat mensen die haar nu wel zien ons ook kunnen vinden! Daar hebben we een goed systeem voor, de Verwijsindex Jeugdmatch!”.

Omdat Elke heeft besproken met vader en moeder wat de ‘samenwerking’ kan betekenen, heeft vader de kans gekregen om ook zijn angsten uit te spreken. Hij gaf aan dat hij bang is dat zijn dochter dan uit huis wordt geplaatst. Hierover hebben Elke en Joliesse’s vader gepraat. Met als resultaat dat Elke kon aangeven in de Verwijsindex dat ze betrokken is bij het gezin. Vanaf dat moment is er meer hulp in het gezin gekomen.

Veilig Thuis is betrokken geraakt, het crisisteam en even later kwam er een match via de Verwijsindex. Hieruit bleek dat ook Bureau Halt bij het gezin betrokken is. Inmiddels is de Raad van de Kinderbescherming ook betrokken. Dankzij de Verwijsindex is het zowel voor de organisaties als voor de ouders duidelijk wie er betrokken zijn. Dit is in het belang van Joliesse en haar ouders. Joliesse is nu gelukkig weer terecht. Het gezin is meer ontspannen en met Joliesse gaat het een stuk beter!

De hulpverlening is niet tegen, maar vóór ons!

Het enige wat voor de ouders nog echt beladen was, is de politie. Dat komt door het verleden van het gezin. “Dit was voor een heel andere manier van gebruik maken van de Verwijsindex Jeugdmatch” vertelt Elke. Ik gebruik het namelijk liever aan de voorkant van een situatie en niet vanuit een crisis.

Elke merkt dat het gesprek met de ouders ervoor heeft gezorgd dat de ouders én Elke elkaar snel te kunnen vinden en goed kunnen samenwerken. Joliesse‘s ouders hebben niet meer het gevoel dat de hulpverlening tegen hen is, maar juist vóór ze is!

De Verwijsindex doet echt een beroep op gespreksvaardigheden. Dit is het ook wel echt ontzettend waard. Na een goed gesprek win je tijd en kun je goede afspraken maken met betrokken hulpverleners, ouders en in dit geval Joliesse.