Een pistool mee naar school

De professional

Organisatie: Elke van Geest
Organisatie: Scala College te Alphen a/d Rijn
Functie: Zorgcoördinator

Milan wist dat zijn problemen nu nog groter zouden worden, ook al was het wapen nep.

Boos op alles en Iedereen

Milan had stiekem een nep-wapen mee naar school genomen om indruk mee te maken op anderen. Maar ook omdat hij zich niet veilig voelde. Hij was boos op alles en iedereen. Dit kwam doordat er thuis grote problemen speelde waar hij zich geen raad mee wist. Milan schrok heel erg toen de teamleider zijn nep-wapen afpakte. Hij wist dat zijn problemen nu nog groter zouden worden, ook al was het wapen nep. Hij maakte zich zorgen over de melding bij de politie en hoe zijn ouders zouden reageren.

Milan loopt weg

Er werd aan Milan uitgelegd dat er inderdaad wel gevolgen zouden zijn, zoals een begrenzende maatregel en gesprekken, met onder andere de school-wijkagent. Tegelijk werd ook aan Milan en zijn ouders uitgelegd dat er al langer zorgen waren over Milan en hoe het met hem ging. Er werd uitgesproken dat de mentor onrust, boosheid en onderliggende angst en verdriet bespeurde bij Milan. Milan trok zich steeds minder aan van de volwassenen om hem heen. Deze zorgen werden gedeeld met ouders en Milan. Er werd afgesproken dat het zorgteam van de school betrokken zou worden. Ook werd er afgesproken dat er vanuit school actief gezocht zou worden naar samenwerking met jeugdhulpverlening door gebruik te maken van Jeugdmatch, de Verwijsindex.

Diezelfde avond liep Milan weg van huis bij zijn moeder. De volgende dag waren er grote zorgen om Milan. Niemand wist waar Milan was.

Inmiddels was er in de Verwijsindex een match ontstaan met een betrokken jeugdbeschermer. Hierdoor kon er heel snel geschakeld worden en werd duidelijk dat Milan naar zijn vader was gegaan.

Onrust, boosheid, onderliggende angst en verdriet bij Milan

Cirkel van betrokkenheid en bescherming

Vanwege het snel tot stand gekomen contact tussen Elke en de jeugdbeschermer zijn er direct communicatieafspraken gemaakt. Er is afgesproken ‘wie wat vertelt wat aan welke ouder’. Omdat veiligheid in het geding was van Milan waren deze afspraken cruciaal. Ze vormden nog lang de basis rondom Milan. Zodat er voor Milan een cirkel van betrokkenheid en bescherming was om aan vast te kunnen blijven houden. Ook al vochten ouders elkaar letterlijk (bijvoorbeeld op school) de tent uit. Het rijtje betrokken hulpverleners in instanties in Jeugdmatch werd langer en de cirkel rond Milan werd op die manier sterker.

Ook ouders kwamen door vasthoudende en op samenwerking gerichte begeleiding steeds meer zelf in de cirkel rond hun zoon te staan. De duidelijke communicatieafspraken vanuit de eerste contacten via Jeugdmatch bleken het verschil te hebben gemaakt. Op inhoud hoefde in beginsel niets uitgewisseld te worden, maar wel het ‘wie praat met wie’ was in het kader van veiligheid belangrijk. Gaandeweg ontstond meer transparantie en inmiddels is er sprake van een actieve e-mailcontactgroep rond Milan, waarbij ouders steeds meer weer samen de regie kunnen voeren onder begeleiding van een toeziend voogd.

De samenwerking is gevonden, en nu?

De samenwerking was dus gevonden! Dat betekende dat er een zorg- en thuisplan gemaakt moesten worden. Voor het opstellen van deze plannen moesten alle betrokken partijen bij elkaar komen. Door de onderwijs-hulpvraag van Milan centraal te zetten en veiligheidsafspraken te maken vanuit de communicatiecirkel die vanuit Jeugdmatch was ontstaan, lukte het om iedereen op school aan tafel te krijgen.

Na de samenwerking maken we een zorg- en thuisplan. Hiervoor moeten alle betrokken partijen bij elkaar komen.

De hulp van Jeugdmatch Verwijsindex

Milan, die het verhaal begon als een tiener die met een nep vuurwapen op school kwam, krijgt nu de hulp die hij en zijn gezin nodig hebben. Hij woont bij zijn vader en de signalen van betrokkenheid staan in de Jeugdmatch Verwijsindex. Op het moment dat een nieuwe professional samenwerking zoekt voor Milan, worden hierdoor de betrokken professionals op de hoogte gebracht.

Duidelijkheid over gezag en de situatie

Wie het (tijdelijke) gezag heeft over Milan, is uitgesproken door de rechter. Het is als school fijn dat de rechter de situatie goed inziet en ook de signalen van school daarbij betrekt. Het contact dat vanuit Jeugdmatch tussen de Raad voor de Kinderbescherming en Elke tot stand kwam, is hierbij helpend en inzicht gevend geweest voor beide kanten. Op school werd daarna beter begrepen wat je wel en niet verplicht bent te doen als één van de ouders tijdelijk uit het gezag wordt ontzet of als een tijdelijk netwerkpleeggezin in beeld is.

Duidelijkheid op school als één van de ouders tijdelijk uit het gezag wordt ontzet.