Voor professionals

Wat is de verwijsindex?

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals, uit bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs, kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij jongeren. Op deze manier kunnen zij met elkaar afstemmen om de jongere de best mogelijke begeleiding te bieden. Bij voldoende tijdig gebruik van de Verwijsindex MULTIsignaal heeft de professional sneller zicht op welke andere professionals ook betrokken zijn bij de jongere of bij een broertje / zusje uit hetzelfde gezin. Dankzij de gezinsfunctionaliteit komen signalen van verschillende jongeren uit één gezin samen. Hierdoor kan er eerder samenwerking ontstaan op gezinsniveau om te voorkomen dat er langs elkaar heen gewerkt wordt. Door de koppeling met het landelijke systeem blijft een jongere in beeld bij verhuizingen of als ouders zorg mijden. Ook als een jongere buiten de eigen regio in beeld komt, worden de professionals met elkaar gekoppeld. Het is belangrijk om zorgen vroegtijdig en volledig in beeld te krijgen.

Hoe werkt het?

In MULTIsignaal leg je alleen vast bij wie je op dit moment betrokken bent. Dit doet je door in te loggen en een signaal af te geven in MULTIsignaal. Alleen professionals kunnen een signaal afgeven en dit doe je na afweging:

  • Is het een enkelvoudige vraag die ik alleen kan oplossen? Geen signaal
  • Is het een meervoudige vraag, zie nl? Signaal!
  • Is het een enkelvoudige vraag, met achterliggende zorgen / omstandigheden? Signaal!

In de applicatie registreren we alleen je contactgegevens bij de cliënt waarbij je betrokken bent. Wanneer een collega van een andere organisatie een signaal afgeeft op dezelfde cliënt, ontstaat er in MULTIsignaal een match. Je krijgt vervolgens van MULTIsignaal een e-mail, dat ook een andere professional betrokken is. Je kunt dan contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming.

Belangrijk! Informeren!

Informeer de ouders / jongere wanneer je een signaal gaat afgeven in MULTIsignaal. Vraag toestemming aan de ouders / jongere wanneer je na een match inhoudelijke informatie wilt delen met een andere professional. Registratie in de Verwijsindex gebeurt met kennisgeving aan de ouders en vanaf 12 jaar ook de jongere zelf (vanaf 16 jaar is alleen het informeren van de jongere zelf verplicht).

Om ouders en de jongere te informeren over de MULTIsignaal Verwijsindex kan het filmpje van Saartje dat op de homepage staat gebruikt worden.