Achter de Verwijsindex zitten kinderen!

De professional

Organisatie: Nul23 / Verwijsindex Midden-Nederland
Naam: Kristin Gerritsen
Functie: Regiobeheerder Verwijsindex Midden-Nederland & projectmedewerker Meldcode Huiselijk geweld

“Dat de meldcode en de Verwijsindex vaak in één worden geschoven is onterecht. Beide staan op zichzelf.”

“Heb je 10 matches waarvan 8 bekend, dan moet dit ook! Als je heel goed samenwerkt, dan zijn deze namelijk al bekend. Het gaat om die éne waarvan je niet op de hoogte bent. Zolang je niet alles weet en geen glazen bol hebt, gebruik je de Verwijsindex!”

Achter de Verwijsindex zitten kinderen!

Kristin Gerritsen maakt het verschil als Regiobeheerder Verwijsindex Midden-Nederland en projectmedewerker Meldcode Huiselijk geweld. Als trainer Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geeft Kristin aan dat de Verwijsindex aanhaakt aan de Meldcode. Deze zijn inmiddels de corebusiness geworden van haar bedrijf.

Voorkomen als drijfveer

De drijfveer van Kristin is dat door gebruik van de Verwijsindex veel situaties voorkomen kunnen worden. Situaties die kunnen leiden tot verwaarlozing en huiselijk geweld. Kristin geeft een voorbeeld: “Wanneer Sociale Zaken financiële problematiek signaleert bij een gezin met kinderen, kan zij niet altijd hulp leveren. De medewerker kan wel een signaal afgeven in de Verwijsindex en andere betrokken professionals in beeld krijgen. Vervolgens kunnen deze gezamenlijk een plan maken hoe de situatie verbeterd kan worden. Hierdoor kan samengewerkt worden aan het creëren van een stabielere leefsituatie voor de kinderen.”

Het systeem is ook geen meldingssysteem, maar een systeem, waar zorgen van diverse betrokkenen bij elkaar komen, om samen te werken.

Werken met de Verwijsindex

Het implementeren van de Verwijsindex gaat bij sommige instanties sneller dan bij anderen. Sommige zeggen: “We gaan het gewoon doen!” Zij ervaren de meerwaarde. Vaak zijn dit grotere organisaties. Bij kleine organisaties gaat het soms wat lastiger, doordat professionals vaak alleen, of met een klein team, moeten bepalen “wanneer” je signaleert.

Communicatie is belangrijk. Inmiddels is het woord melden gewijzigd naar signaleren. Dat communiceert veel prettiger in gesprekken met ouders. Het systeem is ook geen meldingssysteem, maar een systeem, waar zorgen van diverse betrokkenen bij elkaar komen, om samen te werken. De Rijksoverheid gebruikt nog wel het woord melden. “Dit maakt het niet simpeler. Ik zou de Rijksoverheid willen verzoeken om dit aan te passen.” Kristin adviseert om het systeem minimaal een jaar te gebruiken. Dan kan men de meerwaarde zien en kunnen er ervaringen gedeeld worden.

De Verwijsindex na de transitie

Bij een aantal regio’s verdween de Verwijsindex van de agenda. De reden hiervoor is haar onduidelijk. Wat haar wel opvalt, is dat er veel verschuivingen plaatsvinden binnen gemeenten. Beleidsmedewerkers met weinig ervaring in de jeugdhulpverlening worden aangesteld, of er wordt niet voldoende tijd beschikbaar gesteld.

Ook zijn er regio’s, die de Verwijsindex juist onderdeel hebben gemaakt van de basisstructuur. Deze sturen op borging van het systeem binnen de regio, gemeenten en instanties. Procesmanagers hebben tijd nodig om trainingen te verzorgen, matches op te volgen, vragen te beantwoorden en mee te denken daar waar nodig is. Een duidelijk aanspreekpunt voor professionals. Dat maakt het verschil!

Het gaat om die éne match waarvan je niet op de hoogte bent.

Het gaat om die “ene” onbekende!

Kristin heeft werkervaring in de jeugdhulp en in de kinderopvang. Dat in combinatie met haar gedrevenheid zorgen voor succes. Kristin: “Ik weet waar ik het over heb! Dat de meldcode en de Verwijsindex vaak in één worden geschoven is onterecht. Beide staan op zichzelf.”

“Heb je 10 matches waarvan 8 bekend, dan moet dit ook! Als je heel goed samenwerkt, dan zijn deze namelijk al bekend. Het gaat om die éne waarvan je niet op de hoogte bent. Zolang je niet alles weet en geen glazen bol hebt, gebruik je de Verwijsindex!” Door tijdig te handelen voorkom je dat zorgen uitmonden in huiselijk geweld of kindermishandeling. En daar ligt tegelijkertijd haar passie, want voorkomen is beter dan genezen!”

Kristin geeft graag nog een aantal tips:

Tip 1 – Wissel ervaringen met elkaar en leer van elkaar!

Door met elkaar in gesprek te gaan, met elkaar mee te kijken kan je zoveel nieuwe inzichten opdoen.

Tip 2 – Zet altijd het kind centraal!

De ervaring van Kristin is dat wanneer professionals de Verwijsindex niet gebruiken, dit bijna altijd persoonlijke overtuigingen zijn. Vaak hebben ouders er niet eens moeite mee. Zet het kind centraal!

Tip 3 – Nogmaals zet het kind centraal!

Wanneer er wel weerstand is bij ouders, dan kun je deze wegnemen door goede uitleg te geven.  Als je hun kind en de samenwerking maar centraal zet. Neem de ouder hierin mee!