Voor ouders

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij uw kind. Op deze manier kunnen professionals die werken in de domeinen Jeugdhulp, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidszorg, Onderwijs, Maatschappelijke ondersteuning, Werk  & Inkomen en Politie & Justitie met elkaar afstemmen om uw kind zo goed mogelijk te helpen Met de MULTIsignaal Verwijsindex wordt het werken volgens het 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur principe makkelijker. Hierdoor worden adviezen op elkaar afgestemd en hoeft u als ouder niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen.

Hoe werkt het?

Soms heeft uw kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om u en uw kind op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De professionals die bij uw kind betrokken zijn, maken daarom gebruik van de Verwijsindex.

De verwijsindex heeft als doel om vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen professionals te bewerkstelligen, opdat zij jongeren tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kunnen verlenen om daadwerkelijke bedreigingen van de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid te voorkomen, te beperken of weg te nemen.

Bekijk de video hieronder, die de werking van de Verwijsindex toelicht:

Match en Gezinsmatch

Als er meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn en ondersteuning bieden, dan krijgen zij hiervan bericht, dat heet een ‘match’. Soms zijn professionals bij meerdere kinderen uit hetzelfde gezin betrokken. Als dit het geval is ontstaat er een Gezinsmatch. Zo kunnen de betrokken professionals -alleen na toestemming van u als ouder- contact met elkaar opnemen en zorgen dat de plannen voor uw kind of de verschillende kinderen in het gezin op elkaar worden afgestemd. Uiteraard wordt u als ouder ook betrokken bij het opstellen van het plan van aanpak. Dit is inhoudelijke informatie die nadrukkelijk niet in de Verwijsindex staat!