Toolkit

De MULTIsignaal Toolkit! Een verzameling van bestanden om de inzet van MULTIsignaal als tool te vergemakkelijken.

Houd deze pagina in de gaten! Er zijn regelmatig updates, verbeterde versies of nieuwe documenten te vinden!


Brieven

Informatiebrief betrokkene


Convenant

20192205 – Model samenwerkingsconvenant


Organisatieprofielen

Bekijk hier de profielen


Toetredingsverklaringen

20190522 – Bovenregionale toetredingsverklaring

20190522 – Regionale toetredingsverklaring


Infographics

Infographic MULTIsignaal-Meldcode

Infographic De Inzage knop

Infographic De Verwijsindex

De AVG in een notendop

Single Sign On (SSO)


Evaluaties

Evaluatie Verwijsindex risicojongeren (2021)

Evaluatie Verwijsindex risicojongeren (2015)


Handleidingen

Handleiding Inzage knop

Handleiding Inzage knop instantiebeheerders

Instructiekaart gebruiker MULTIsignaal

Aan deze publicaties kunnen geen rechten worden ontleend.
© MULTIsignaal N.V.