Met Anthony (16) in gesprek!

De professional

Organisatie: Kern8
Naam: Rutger Weinreder
Functie: Jongerenwerker
Ervaring: Ik werk al 4 jaar met de Verwijsindex en gebruik de Verwijsindex ongeveer 1 keer per maand.

“We waren benieuwd bij welke organisaties de jongeren uit de overlast gevende groep nog meer bekend waren.”

Situatie

Anthony heeft zich aangesloten bij een overlast gevende groep jongeren. De groep van Anthony hangt in de middag en avond in het winkelcentrum en bij slecht weer zoeken zij hun toevlucht in de trappenhuizen van de woningen daarboven. De bewoners voelen zich onveilig. Zij ondervinden geluidsoverlast en storen zich aan de blowende jongeren en de rommel die zij achterlaten.

Gebrek aan coaching (door ouders en leeftijdsgenoten) is voor de jongeren een grote risicofactor in de sociale ontwikkeling en daarmee een goede voorspeller van overlast gevend gedrag. Met dit in het achterhoofd zijn jongeren én bewoners niet geholpen met een sympathiek gesprek op straat.
Het Veiligheidshuis in Alkmaar besluit na aanhoudende klachten van bewoners in te grijpen. Welzijnsorganisatie KERN8 gaat de jongeren begeleiden en krijgt als taak hen bij goed gedrag te belonen. Negatief gedrag wordt bestraft door de politie/OM. Om er achter te komen welke jongeren al door andere instanties gezien worden, geeft KERN8 bij iedere jongere van de groep hun betrokken aan in de Verwijsindex.

Voor Anthony ontstaat binnen een week een match met De Jeugd- & Gezinsbeschermers in Noord-Holland.

De Verwijsindex is een instrument. Het gesprek vindt plaats mét de jongere(n), niet óver de jongere(n).

Situatie na de match

Anthony

Omdat in de Verwijsindex geen inhoudelijke informatie staat, is het voor de jongerenwerker niet duidelijk waarom De Jeugd- & Gezinsbeschermers hun betrokkenheid heeft getoond. De Jeugd & Gezinsbeschermers heeft direct contact gezocht met de jongerenwerker, waardoor nadere afstemming kon plaatsvinden. Het informeren over het gebruiken van de Verwijsindex is met name in het jongerenwerk een uitdaging. De jongerenwerker is in grote mate afhankelijk van de vertrouwensband met de jeugdige. Een belangrijke regel is dat er gesproken wordt met de jongere en niet over de jongere.

In het telefonisch contact tussen Kern8 en De Jeugd- & Gezinsbeschermers blijkt dat er ook thuis bij Anthony het een en ander mis is. De Jeugd-& Gezinsbeschermers licht toe welke gezinsstrategie zij wil gaan uitvoeren en spreekt af met Kern8 om elkaar te informeren over de voortgang, zowel thuis als op straat. De jongerenwerker heeft met Anthony over de plannen gesproken. Hij is gemotiveerd om de situatie te verbeteren. Het gaat nu beter met Anthony.