Samenwerken doe je ook met ouders

De professional

Organisatie: Scala College te Alphen a/d Rijn
Naam: Elke van Geest
Functie: Zorgcoördinator

“Het is een belangrijke taak voor scholen om goed te signaleren. ‘Hoe gaat het met onze leerlingen thuis en op school?”

We zijn geen specialisten op het gebied van zorg. Daar hebben we anderen bij nodig. Dan is JeugdMATCH gewoon handig om als tool te gebruiken.”

Samenwerken doe je ook met ouders

Elke van Geest werkt als zorgcoördinator aan het Scala College te Alphen a/d Rijn. Mede door persoonlijke ervaringen met hulpverlening, heeft zij als missie én passie om samen te werken met en rond kwetsbare kinderen. Zij vindt het van belang om hulpverleningstrajecten vroegtijdig in gang te zetten vanuit een op samenwerking gerichte houding, omdat het effect van ingezette hulp groter is als er systemisch en vanuit bondgenootschap gehandeld word

Elke is opgeleid als sociaalpedagogisch hulpverlener en heeft gewerkt met diverse doelgroepen. Met behulp van een zij-instroomregeling kon zij de overstap maken naar beroeps- en speciaal onderwijs. Ook heeft zij tien jaar een eigen praktijk gehad op gebied van gezinsbegeleiding en jongerencoaching. Toen het Scala College haar vroeg om de zorgstructuur voor de school op te bouwen, was dit voor Elke een kans om haar zorg- en onderwijservaring samen in te kunnen inzetten.

Het werkt als een sneltrein

In 2013/2014 draaide het Scala College mee in een pilot van de gemeente ‘Integraal Indiceren en arrangeren van zorg’. Tijdens deze pilot kwam de Verwijsindex naar voren. In de regio Zuid-Holland Noord werkt men met JeugdMATCH van MULTIsignaal. Het was eigenlijk logisch om aan het eind van die pilot als school te kiezen voor aansluiting. Het verbaast Elke dat zij in de regio nog steeds de enige school zijn, die gebruik maakt van JeugdMATCH, want ‘het werkt als een sneltrein’ in het contact met hulpverleners die verder van de school afstaan.

Wie doet wat en met welk doel

Het is een belangrijke taak voor scholen om goed te signaleren. ‘Hoe gaat het met onze leerlingen thuis en op school?’ Dat betekent ook dat je het moet bespreken als het niet goed gaat en dat er vervolgens nagedacht wordt over samenwerking met zorgspecialisten in en om de school. JeugdMATCH helpt bij het goed bespreken van de zorg met leerling én ouders. Het kan daarnaast veel tijd en moeite schelen, als instanties door het gebruik van JeugdMATCH elkaar snel weten te vinden om vervolgens snel te kunnen schakelen over wie wat doet en met welk doel.

Als er zorgen zijn dan werken we vanuit de gedachte: kind centraal in het eigen verhaal.

Wanneer signaleren

Hier is lang over gepraat en veel over nagedacht binnen het zorgteam van de school.

We vonden het moeilijk om het gesprek over gebruik van JeugdMATCH aan te gaan met ouders. Uiteindelijk zijn we gewoon begonnen met de afspraak ‘we signaleren nadat we aan de leerling en ouders hebben uitgelegd dat we een op samenwerking gerichte school zijn als er zorgen spelen, die we als school niet op kunnen lossen’.

Als ouder heeft Elke ook te maken gehad met JeugdMATCH, toen haar zoon door leerplicht gesignaleerd werd. Het stelde haar gerust te weten dat als de zorg zou toenemen, mensen die betrokken waren bij haar zoon op samenwerking gericht zouden zijn, met haar als ouder en met elkaar als professionals.

Taalgebruik is doorslaggevend

Ik gebruik vaak niet het woord signaleren, maar leg uit ‘we gaan samenwerking zoeken’. Ik merk dat het bij ouders heel erg helpt als je het woord samen gebruikt. Je creëert ruimte voor opening. Ik heb er ook voor gepleit, dat er uitleg over het gebruik van JeugdMATCH kwam in de schoolgids en op onze website. Alles vanuit het motto: ‘wij zijn een op samenwerking gerichte school’.

We zijn als onderwijsmensen geen specialisten op het gebied van zorg. Daar hebben we anderen bij nodig. Dan is JeugdMATCH gewoon handig om als tool te gebruiken.

Als er zorgen zijn dan werken we vanuit de gedachte: kind centraal in het eigen verhaal.

Dat betekent dat we samen met de leerling nadenken over het betrekken van ouders en eventuele anderen. In het flexibel zorgadvies overleg dat volgt, delen we de zorgen en leggen we uit wat JeugdMATCH betekent, hoe de regie in de samenwerking wordt bepaald en dat ouders en kinderen eigenaar blijven van het plan. Op deze manier maken we het met elkaar sneller, makkelijker, laagdrempeliger en eenvoudiger.

Het is belangrijk om het systeem te gebruiken, zodat we niet onnodig op elkaar zitten te wachten terwijl een kind hulp nodig heeft!

Juist na de transitie heel belangrijk!

Er zijn nu wijkteams, jeugd- en gezinsteams, de scholen hebben contactpersonen, maar ook daar zitten natuurlijk wisselingen in. Dat is prima, want die dynamiek maakt ook maatwerk en passende zorg mogelijk. Alleen is het moeilijker om elkaar te vinden, zeker als hulpverleners wat verder van de school vandaan zitten. Dan is het belangrijk om het systeem te gebruiken, zodat we niet onnodig op elkaar zitten te wachten terwijl een kind hulp nodig heeft!

N.B. JeugdMATCH is de naam, die de regio Zuid-Holland Noord gebruikt voor de MULTIsignaal Verwijsindex.