Casus: Hoe kunnen we Kevin helpen?

De professional

Organisatie: Basisschool in Rotterdam
Naam: Anoniem
Functie: Intern begeleider
Ervaring: Ik werk al een aantal jaar met de Verwijsindex en signaleer 2 keer per maand.

“Door de samenwerking die na de match in de Verwijsindex is ontstaan tussen de IB-er van de school en de gezinsvoogd van JBRR hebben Kevins moeder en haar vriend ondersteuning bij het opvoeden van de kinderen geaccepteerd.”

Verhaal uit de praktijk

Kevin is een jongen van 8 jaar. Hij woont bij zijn moeder en heeft 5 broertjes en zusjes in de leeftijd van 0 tot 20 jaar. De kinderen hebben dezelfde moeder, maar allen een andere vader. Zijn moeder woont samen met haar huidige vriend.

De basisschool

Op zijn basisschool eist Kevin veel aandacht in negatieve zin: hij vecht met andere kinderen, luistert slecht naar de leerkracht, schreeuwt veel in de klas en hij weigert schoolwerk te doen. Ook is hij wel eens weggelopen van school waarna hij door het dorp is gaan zwerven. Nadat zijn moeder hier direct over was geïnformeerd, reageerde zij terughoudend. Met de hygiëne van Kevin is het niet goed gesteld; hij draagt vaak vuile en versleten kleren. Ook komt hij wel eens naar school zonder te hebben ontbeten. Tijdens gesprekken met Kevins moeder en haar vriend hadden de leerkracht en de intern begeleider van de school de indruk dat zij niet geïnteresseerd zijn in het welbevinden van Kevin. Tijdens één gesprek hadden ze zelfs de indruk dat Kevins moeder onder de invloed was van drugs of alcohol. In het gesprek daarna heeft de intern begeleider van de school de geconstateerde zorg bespreekbaar gemaakt en aangegeven dat hij een signaal afgeeft in de MULTIsignaal Verwijsindex SISA. Tijdens het gesprek twijfelde de moeder over een signaal in de verwijsindex, zij vond dat eng. De intern begeleider heeft, met zijn gevoel van zorg en het feit dat in de Verwijsindex geen inhoudelijke informatie staat, de angst van Kevins moeder kunnen wegnemen en een signaal in Verwijsindex afgegeven.

Door samenwerking na de match werd versnelde toelating mogelijk op een school voor speciaal onderwijs.

Match met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Alle kinderen in het gezin staan onder toezicht van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). Omdat alle jeugdigen die bekend zijn bij JBRR in Verwijsindex SISA worden gesignaleerd, staat er ook al een signaal van Kevin in de Verwijsindex. Er ontstaat dan ook meteen een match met JBRR. De intern begeleider neemt meteen contact op met de gezinsvoogd van JBRR.

Meerwaarde MULTIsignaal Verwijsindex SISA

De intern begeleider van de basisschool vertelt de gezinsvoogd van mening te zijn dat Kevin beter zal gedijen op een school voor speciaal onderwijs. De gezinsvoogd maakt in samenwerking met de intern begeleider versnelde toelating mogelijk op een school voor speciaal onderwijs. Inmiddels is duidelijk dat Kevin hier beter tot zijn recht komt. Door de samenwerking die na de match in de Verwijsindex ontstaan tussen de IB-er van de school en de gezinsvoogd van JBRR hebben Kevins moeder en haar vriend ondersteuning bij het opvoeden van de kinderen geaccepteerd.