Ines en Pepijn hebben het weer fijn (4 en 5 jaar)

De professional

Organisatie: Nul23
Naam: Kristin Gerritsen
Functie: Regiobeheerder Verwijsindex Midden Nederland

De kinderen kwamen met te weinig fruit op school en soms zelfs zonder lunch of gymkleding.

Situatie voor de match

Na een heerlijk warme zomervakantie komen Ines en Pepijn (4 en 5 jaar) weer terug op school. De kinderen hebben geen fruit bij zich en vertellen in het kringgesprek dat mama de hele zomer op bed heeft gelegen. Omdat dit toch zorgen opwekt bij de leerkracht, nodigt de Intern Begeleider moeder uit voor een gesprek.

Moeder is hoogopgeleid en ziet er verzorgd uit. Ze geeft aan dat er niks aan de hand is. Ze had inderdaad een middag op bed gelegen, omdat ze last had van migraine. Dat ze de eerste schooldag geen fruit in huis had, klopte ook. Maar ze heeft ervoor gezorgd dat er nu echt genoeg fruit klaarstaat voor haar kinderen! Hoewel de situatie minder zorgelijk leek dan voorheen, besloot school de situatie toch te blijven volgen.

Betrokkenheid aangeven in de Verwijsindex

Een aantal weken lang blijven Ines en Pepijn op school komen met te weinig of geen fruit, regelmatig zonder lunch en zonder gymkleding. Moeder wordt nogmaals uitgenodigd op school. Ze geeft aan dat er écht geen problemen zijn! Echter wordt op een gegeven moment duidelijk dat de moeder hulp krijgt van de GGZ, de Geestelijke Gezondheidszorg. Hier was school niet van op de hoogte. Dit hoeft ook niet, maar de zorgen zijn wel aanwezig. De Intern Begeleider geeft aan dat ze haar betrokkenheid bij de kinderen wil aangeven in de Verwijsindex. Moeder is het hier niet mee eens, maar gezien de aanhoudende zorgen gebeurt dit wel.

Een match met Veilig Thuis

De Intern Begeleider is de Meldcode gestart en heeft anoniem advies gevraagd bij Veilig Thuis. Na een tijdje ontstaat een match met Veilig Thuis via de Verwijsindex. De Intern Begeleider is enorm verbaasd, omdat het contact met hen anoniem was! Ze neemt contact met Veilig Thuis op, om hier meer informatie over te vragen.

Voorkomen dat zorg doorontwikkelt naar bijvoorbeeld verwaarlozing, dat is mijn passie!

We hebben zo’n honger

Het blijkt dat de regionale ambulancedienst een melding heeft gedaan bij Veilig Thuis welke aanleiding is geweest tot een signaal in de Verwijsindex. De 5-jarige Pepijn heeft de avond daarvoor bij de buren aangeklopt: “We hebben zo’n honger en we hebben zo’n dorst en mama slaapt al de hele dag…” Moeder blijkt met een vergiftiging op bed te hebben gelegen. Zo kwam de ambulance met de situatie in aanraking.

De buren hadden school niet geïnformeerd, omdat ze vonden dat het moeders zaken waren. De kinderen hebben niets over de sirenes verteld, omdat zij allang blij waren dat ze veilig naar school toe konden. Na deze match en informatie is de situatie snel aangepakt.

Situatie na de match

Ines en Pepijn zijn onder toezicht gesteld en het wijkteam is ingeschakeld. Er blijkt dat er al meerdere GGZ-instellingen betrokken zijn geweest bij het gezin. Moeder heeft wel besloten de kinderen op een andere school in te schrijven. De kinderen zijn met een warme overdracht naar een school 100 meter verderop gegaan. De Intern Begeleider was hier tevreden over, omdat ze in de buurt waren, nog in beeld en er was contact.

De eerder betrokken GGZ-instellingen hebben niet gehandeld en zijn niet voldoende nagegaan of de situatie wel veilig genoeg was voor de kleine Ines en Pepijn.

Ernstige psychische problemen

Moeder blijkt ernstige psychische problemen te hebben. De eerder betrokken GGZ-instellingen hebben niet gehandeld en zijn niet voldoende nagegaan of de situatie wel veilig genoeg was voor de kleine Ines en Pepijn. De Kindcheck had doorlopen moeten worden. De Kindcheck helpt om oudersignalen in kaart te brengen en vergroot de mogelijkheden om kindermishandeling te signaleren. Bij zorgen na een Kindcheck meld je meteen bij Veilig Thuis. Dat is vaak een hele grote stap en daar past de Verwijsindex mooi tussen als een kleinere laagdrempelige stap.

Je hoeft niet altijd meteen een melding te doen bij Veilig Thuis. De Verwijsindex gaat over stap 0, de zorg. De zorg hoeft helemaal niks te maken te hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. De Verwijsindex brengt de verschillende zorgen bij elkaar en maakt het beeld completer. Als hulpverleners er op tijd bij zijn, dan kunnen ze voorkomen dat zorg uitrolt tot bijvoorbeeld huiselijk geweld of kindermishandeling. Kristin vertelt: “dat is tegelijkertijd ook wel mijn passie: voorkomen dat zorg doorontwikkeld naar verwaarlozing en dergelijke!”

Met Ines en Pepijn gaat het nu gelukkig goed.