Een completer beeld dankzij samenwerking

De professional

Organisatie: Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam (AcVZ)
Naam: Jeroen
Functie: Verbindingsfunctionaris

“De Verwijsindex is een mooi voorbeeld van een goed werkend (geautomatiseerd) hulpmiddel. Het instrument draagt bij aan het opzetten van een goede regie. Zo kan vroegtijdig, in het belang van de jeugdige, aan echt maatwerk worden gewerkt.”

Een completer beeld dankzij samenwerking

De regio Amsterdam werkt sinds kort met de Verwijsindex van MULTIsignaal. Jeroen, verbindingsfunctionaris bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam (AcVZ), vertelt over de verschillen vergeleken met het oude systeem. En over Stanley, een jongen die een misdrijf heeft gepleegd in een andere regio.

Wat doet een verbindingsfunctionaris?

Een verbindingsfunctionaris brengt de juiste partijen met elkaar in contact, wanneer het gaat om jeugdigen die te maken hebben met strafrecht, veiligheid en zorg. De functionaris denkt mee, geeft richting en legt verbindingen met andere domeinen, zodat de regie bij de juiste organisatie of professional terecht komt. Elk stadsdeel in Amsterdam heeft zijn eigen verbindingsfunctionaris.

Sinds kort werken wij met de Verwijsindex van MULTIsignaal. In het oude systeem kregen wij automatisch de regie toegewezen. Dat strookte niet met onze werkprocessen, aangezien wij als verbindingsfunctionaris geen regie voeren. Nu kunnen we dit handmatig in MULTIsignaal aanpassen, voor ons meteen een meerwaarde.

Regionaal samenwerken

In gesprek met de zorgcoördinator van school, gaf deze aan dat zij zorgen had over Stanley. Stanley had een misdrijf gepleegd in de regio Noord-Holland Noord. Een andere regio, waarvan de informatie in principe niet bij ons komt. Het Openbaar Ministerie deelt niet snel informatie vanwege privacyoverwegingen.

Stanley woont echter in Amsterdam. Omdat ik vanuit mijn rol als verbindingsfunctionaris wil weten wat er al gebeurt rondom Stanley, gaf ik een signaal af in de Verwijsindex van MULTIsignaal. Er ontstond direct een match met de GGD, de William Schrikker Groep (WSG) en de school.

Regie bepalen

Dit signaal heb ik gedeeld met de door het systeem aangegeven casusregisseur, de GGD. Ik sprak een dame van de GGD die niet wist dat zij casusregisseur was. Zij kon zich de casus echter wel herinneren. Maar na het plaatsen van Stanley op een andere school zat haar werk er zogenaamd op.

Via de WSG kwam ik toen in contact met de gezinsmanager van Stanley. Hij kende de casus goed en was zeer recent naar de justitiële voorgeleiding geweest, met als uitkomst plaatsing in een Justitiële Jeugd Inrichting (JJI). Daarom is nu in MULTIsignaal de WSG-Groep als casusregisseur aangegeven.

Een completer beeld dankzij samenwerking

In het korte gesprek met de gezinsmanager bleken grote zorgen over Stanley, maar ook over de opstelling van zijn ouders over het (wan)gedrag van Stanley. De gezinsmanager denkt mogelijk aan een instroom in de Top 1000, een speciale aanpak voor plegers van zware delicten (HIC).

De juiste aanpak voor Stanley

Ik heb vervolgens direct mijn collega-verbindingsfunctionaris in het stadsdeel, waar Stanley woont, geïnformeerd. Zodoende kan zij op voorhand de nodige informatie inventariseren. Dat is van belang voor de kwaliteit van de samenwerking met de gezinsmanager en de wijkagent. Zo kunnen zij de juiste dingen doen voor Stanley.

Het is van belang dat zaken die onder de hamer zijn van een rechter zo volledig mogelijk zijn, anders sla je de plank mis. Om een compleet beeld te krijgen moet de gezinsmanager zeer goed geïnformeerd worden. Ik heb aan dit proces als verbindingsfunctionaris mijn bijdrage geleverd.

Vroegtijdig werken aan maatwerk

De Verwijsindex is een mooi voorbeeld van een goed werkend (geautomatiseerd) hulpmiddel. Het instrument draagt bij aan het opzetten van een goede regie. Zo kan vroegtijdig, in het belang van de jeugdige, aan echt maatwerk worden gewerkt.