Voor Sabine (6) een stabiele gezinssituatie!

De professional

Organisatie: MW West-Friesland
Naam: Anoniem
Functie: Maatschappelijk Werker
Ervaring: Ik werk al ruim 30 jaar als professional in de jeugdzorg, waarvan 4 jaar met de Verwijsindex. Ik gebruik de Verwijsindex een paar keer per jaar.

Parlan: “Door de Verwijsindex is nu ook de link gelegd met het AMW in West-Friesland. Hier zal ook contact mee worden gezocht”

Situatie

Vanwege financiële problemen, als gevolg van schulden en werkloosheid, klopt vader aan bij het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), regio West-Friesland. Vader ervaart veel stress, hij leeft ongezond en heeft geen vaste woon en verblijfplaats.

Moeder wil daarom niet dat vader Sabine komt opzoeken, hij moet eerst een fatsoenlijk huis gevonden hebben en een baan. Tegelijkertijd maakt vader zich zorgen om de manier waarop moeder Sabine opvoedt en hij vertelt dat moeder drugs gebruikt en zichzelf prostitueert. Ondanks de ruzies raken de ouders toch weer met elkaar in gesprek.

Een half jaar later blijkt het stel plotseling verdwenen. Het gezin is gevlucht uit Hoorn en duikt op in een opvangcentrum in Hilversum. Vervolgens verhuizen ze naar Enkhuizen, Den Helder en tot slot naar een (geheime) woning in de regio West-Friesland. Vader en moeder hebben in het opvangcentrum op eigen initiatief de naam van de maatschappelijk werker (AMW) genoemd en geven toestemming voor overleg. Op basis hiervan toont het AMW, met goedkeuring van vader hun betrokkenheid in de Verwijsindex.

Omdat Sabine getuige is geweest van huiselijk geweld en er sprake zou zijn van emotionele verwaarlozing, heeft een vriend van de vader daarnaast een AMK-melding gedaan. Op basis hiervan is een match in de Verwijsindex ontstaan. Vanwege zorgen om de cognitieve en sociale ontwikkeling van Sabine en de verhalen die zij vertelde, doet ook de school van Sabine een zorgmelding bij Bureau Jeugd Zorg (BJZ).

Situatie na de match

Aangezien de ouders weer veel ruzie hebben en zich eigenlijk geen raad weten met Sabine, zij luistert slecht en bijt haar ouders, wenden zij zich op advies van de school tot BJZ. Er wordt vastgesteld dat Sabine in deze situatie zonder hulp niet onbelemmerd kan opgroeien. Daarom wordt er intensieve ambulante gezinsbegeleiding ingezet, mede vanwege de beperkte pedagogische kwaliteiten van de ouders. De zorgaanbieder geeft aan dat deze gezinsbegeleiding op vrijwillige basis is, maar niet vrijblijvend. Indien de ouders tussentijds de gezinsbegeleiding willen stoppen of wanneer er onvoldoende voortgang wordt geboekt, volgt er mogelijk een ondertoezichtstelling (OTS).

De zorgaanbieder heeft de gezinsbegeleiding kunnen oppakken, in nauwe samenwerking met andere betrokken instanties waaronder school. Voorop staat een stabiele gezinssituatie en het belang van Sabine’s ontwikkeling, veiligheid en stabiliteit.