Het opzoeken van de samenwerking

De professional

Organisatie: Koningin Beatrix School Buren
Naam: Erna Koopman
Functie: Intern Begeleider / Remedial teacher 

Als ik de twinkeling in de ogen van een leerling zie, als ze iets ineens wél begrijpen, daar doe ik het voor!

Het opzoeken van de samenwerking

Op het moment dat wij ons als school zorgen maken om een leerling, pakken we het in eerste instantie zelf op. Als dat niet het effect heeft dat wij voor ogen hadden, kunnen we 3 dingen doen.

1. Advies vragen aan het samenwerkingsverband.
Via de besturen van de scholen binnen het samenwerkingsverband, kunnen we een beroep doen op themaspecialisten. Op het moment dat daar behoefte aan is, vragen we bijvoorbeeld ondersteuning aan voor de inzet van een onderwijsassistent, remediëren of NT2 kinderen bij wie we vooral op taal inzetten.

2. Advies vragen aan de gemeente bij de wijkteams Sterk in de Buurt (StiB)

3. Advies vragen bij de huisarts
Dit gaat altijd via de ouders. Als ouders zich onzeker voelen in wat ze moeten vertellen, dan schrijven wij het voor hen uit, zodat zij dat mee kunnen nemen in het gesprek met de huisarts.

Dit vraagt wel een open houding op samenwerking. Zonder samenwerken kom je er niet! Als ik als IB-er iets voor een kind gedaan wil krijgen, dan werkt het alleen als leerkracht en ouders ook meedoen.

Alle kinderen gaan naar school! Je signaleert dingen, je hebt gesprekken met ouders, je bent een enorm belangrijke pion in de ontwikkeling van leerlingen!

Eerste contact met de Verwijsindex

In 2009 werd de Verwijsindex bij ons geïntroduceerd. Op bestuursniveau is toen besloten dat wij niet zouden werken met de Verwijsindex. Omdat ik dat erg jammer vond, ben ik met de toenmalig directeur onderwijs in gesprek gegaan. Ik heb moeten praten als Brugman om uit te leggen waarom ik de Verwijsindex zo belangrijk vind. In het onderwijs zie je de kinderen namelijk bijna elke dag. Alle kinderen gaan naar school! Je signaleert dingen, je hebt gesprekken met ouders, je bent een enorm belangrijke pion in de ontwikkeling van leerlingen!

Over de kinderen kon ik helaas niets vertellen, maar ik heb wel direct geschakeld met de schoolleiding van de school. Zo hoop je dat de Verwijsindex gaat werken!

Vlaggetjes prikken

Vanuit de stichting BasisBuren mocht ik toen vlaggetjes gaan prikken. Maar wanneer ga je een vlaggetje prikken? Je weet namelijk heel goed wanneer niet en ook wanneer wel, maar dat grijze gebied, dat is lastig. Toch moet je op een gegeven moment gewoon de verantwoordelijkheid nemen.

In het begin bleef het gebruik wat achter. Tot bij een bijeenkomst van de gemeente Buren het me duidelijk werd, dat ik niet alleen de vlaggetjesprikker moest zijn, maar dat meerdere mensen dit moesten doen. Nu mogen alle IB-ers vlaggetjes zetten!

Tot bij een bijeenkomst van de gemeente Buren het me duidelijk werd, dat ik niet alleen de vlaggetjesprikker moest zijn, maar dat meerdere mensen dit moesten doen. Nu mogen alle IB-ers vlaggetjes zetten!

Relatie met ouders

Ik merk dat ouders het spannend vinden als we de Verwijsindex gebruiken. Termen als ‘melden’ moet je voorkomen. Het gaat erom dat je betrokken bent bij het kind. En dat als iemand anders betrokken is, dat we de samenwerking op kunnen pakken. Helaas zijn er ook ouders waarbij we ons zorgen maakten om de kinderen, die na de zomervakantie met de noorderzon zijn vertrokken. Ook toen heb ik een vlaggetje gezet. Na een half jaar kwam er een match met een instantie waar ouders in de hulpverlening zaten, in dit geval verslavingszorg. Over de kinderen kon ik helaas niets vertellen, maar ik heb wel direct geschakeld met de schoolleiding van de school. Zo hoop je dat de Verwijsindex gaat werken!

Meldcode vs Verwijsindex

Binnen de stichting BasisBuren heb ik een presentatie gegeven, die gekoppeld was aan de Meldcode. De Meldcode blijkt voor leerkrachten heel abstract te zijn. Een HBO studente heeft hier onderzoek naar gedaan: Wat weten leerkrachten van de Meldcode, wat doen ze ermee, wat kunnen ze ermee? Samen met deze studente heb ik een presentatie gegeven over de Meldcode en de Verwijsindex. Dit gaf leerkrachten duidelijkheid en zij wisten waar de Meldcode voor staat en wat de Verwijsindex eigenlijk is.

Één keer per jaar besteden we hier weer aandacht aan. Ook maken we gebruik van het ouderfilmpje wat een heel prettig filmpje is.

Tot Slot

We proberen in de grote groep leerkrachten structureel aandacht te krijgen voor de Verwijsindex, op een logische plek in het werkproces. Waarom moeilijk doen als het samen kan?!

Over Erna Koopman

Erna werkt al 18 jaar als intern begeleider. Zij ondersteunt ouders en leerkrachten op het moment dat deze samen niet verder komen. Daarnaast verricht Erna als coördinator intern begeleiders ook bovenschoolse werkzaamheden. Zo maakt zij, namens de scholen, deel uit van het Jeugd Preventie Netwerk van de gemeente Buren.