Verhalen uit de regio Amsterdam

In de regio Amsterdam houden we regelmatig interviews met enthousiaste professionals. Het is belangrijk om van elkaar te horen waarom we graag met elkaar in contact komen en hoe we elkaar het beste kunnen vinden. Daarom delen wij deze interviews. Wil jij ook meedoen aan een interview? Of heb je een ander interessante ervaring? Neem dan contact met ons op. 

Jeugdhulpmedewerker

“Het werkt eenvoudig en snel. Het is belangrijk om de informatieplicht en het vragen om toestemming voor samenwerking goed te borgen. Als je dit goed regelt, dan krijg je vrijwel geen bezwaar van ouders en jeugdigen. Wij gaan MULTIsignaal in ons aanmeldformulier meenemen om transparant en duidelijk te communiceren met ouders en jeugdigen zodat zij begrijpen waarom wij MULTIsignaal gebruiken.” Lees hier meer over haar ervaring.

Wijkagent uit Amsterdam

Door het gebruik van MULTIsignaal was ik beter op de hoogte van betrokken partijen. Het is een goed hulpmiddel om samenwerking tot stand te brengen tussen partijen die voorheen niet van elkaars betrokkenheid afwisten. Het is eenvoudig omdat je alleen aangeeft dat je betrokken bent, niet waarom. Er zit dus weinig verslaglegging aan vast. En als je een match hebt is het heel makkelijk om even de telefoon te pakken. Lees hier meer over zijn ervaring.

Preventief Interventie Team Amsterdam

“De afgelopen jaren mochten we door de privacywetgeving steeds minder uitwisselen met andere hulpverleners. En juist als je met kwetsbare kinderen werkt, zoals wij, is die uitwisseling soms erg belangrijk. Als er meer zorgen zijn om een kind, willen we dat heel graag weten. Het is belangrijk om te weten welke andere partijen betrokken zijn. Dan kunnen we met elkaar afstemmen om een kind zo goed mogelijk te ondersteunen.” Lees hier meer over haar ervaring

Jeugdhulpmedewerker

“Het werkt heel fijn als je gelijk kan zien wie er betrokken zijn. Je kunt dan die connecties maken. Ik ervaar het als ondersteunend aan mijn netwerk en het is een snel en gemakkelijk middel. Ook is het ondersteunend voor ouders, zij krijgen ook een overzicht van betrokken professionals. Er is soms zoveel zorg en ondersteuning betrokken dat zij het ook niet goed meer weten. Ik normaliseer het gebruik en geef goed aan waar het voor bedoeld is.” Lees hier meer over zijn ervaring.

Wethouder van de gemeente Uithoorn

“Ik ben betrokken bij veel dossiers die te maken hebben met jeugdhulp. Het is van groot belang dat professionals van elkaars betrokkenheid weten, wie doet wat. We willen geen situaties waarin de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet. MULTIsignaal biedt hier uitkomst. Hiermee kun je ernstige problematiek of falen binnen de keten van jeugdzorg voorkomen” Lees hier meer over zijn ervaring.

Ketenregisseur Jeugd van gemeente Zaanstad

“Het ideaalbeeld is dat alle lokale partijen in de domeinen Zorg, Veiligheid en Onderwijs zijn aangesloten en goed gebruik maken van MULTIsignaal. Ik zie graag dat alle partijen signaleren en ook de vervolgstap nemen door met elkaar contact te zoeken en samen te werken. Zo zorgen we er sámen voor dat we vroegtijdig kunnen handelen bij gezinnen en jongeren waar het even niet goed gaat, of die dreigen af te glijden. Vroegsignalering en samenwerking zijn hiervoor essentieel.” Lees hier meer over haar ervaring.

Procescoördinator Jeugd en Veiligheid

Kwetsbare jongeren die met politie of justitie in aanraking zijn geweest. Jongeren die zorg en aandacht nodig hebben. Wendy Brant wil daadwerkelijk iets voor hen betekenen. Alle beschikbare hulpmiddelen kunnen daaraan bijdragen. Ook MULTIsignaal. Wanneer nog meer professionals de verwijsindex gebruiken, levert MULTIsignaal een schat aan informatie en samenwerking op. Daar maakt Brant zich hard voor. Op cruciale momenten, zegt zij, kan MULTIsignaal precies het verschil maken. Lees hier meer over haar ervaring.

Politie Amsterdam

Remko de Boer is operationeel specialist bij de recherche in Amsterdam Zuid. De afgelopen jaren specialiseerde hij zich op de aanpak van jeugdgroepen. Daarnaast geeft hij voorlichting op scholen. Het afgelopen jaar heeft de politie Amsterdam Amstelland in verschillende pilots ervaring opgedaan met het samenwerkingssysteem MULTIsignaal. Remko is hier nauw bij betrokken. Lees hier meer over zijn bevindingen tot nu toe

Zorgcoördinator Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Machteld Kruidenier is coördinator zorg en veiligheid op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, een grote organisatie met ruim 1400 leerlingen. Ze doet dit werk al ruim 20 jaar op verschillende scholen in Amsterdam en werkt al heel lang met de verwijsindex MULTIsignaal. “Een ideaal instrument”, zegt ze. “Wanneer je zorgen hebt om een leerling kun je elkaar op een laagdrempelige manier en in een vroeg stadium vinden en samenwerken. Juist om te voorkomen dat een ondersteuningsvraag ingewikkelder wordt.” Lees hier meer over haar ervaring.

Jeugdarts GGD

Helen de Ruiter is jeugdarts en werkt ongeveer negen jaar voor de GGD. Ook is ze in Amstelveen als arts verbonden aan het consultatiebureau – een voorziening voor 0 tot 4-jarigen – en is zij jeugdarts voor enkele basisscholen. Al zolang als zij aan de GGD verbonden is, werkt zij met de verwijsindex MULTIsignaal. Een mooi systeem om met alle professionals in contact te komen die bij een kind of gezin betrokken zijn, vindt zij. Lees hier meer over haar ervaring.