Wethouder Frank Pubben pleit bij Radio 1 voor behoud Verwijsindex

3 mei 2024

De Verwijsindex heeft als doel hulpverleners, die zorgen voor kinderen en gezinnen, met elkaar in contact te brengen en zo een goede samenwerking tot stand te laten komen. In het Radio 1 programma Spraakmakers legt wethouder Frank Pubben (gemeente Gennep) uit waarom het zo belangrijk is om de Verwijsindex te behouden: “Er zijn veel signalen van professionals die zeggen: we gaan iets weggooien wat grote waarde heeft.”

Ook partijen zoals artsen, scholen en jeugdhulp willen de verwijsindex niet laten verdwijnen maar juist weer nieuw leven in blazen. 

Het kind niet met het badwater weggooien

Gerlotte Majoor (Voorzitter College van Bestuur Nije Gaast) geeft in het programma aan dat de Verwijsindex een makkelijk systeem is voor professionals om elkaar te vinden. Zo kunnen de verschillende professionals samen met ouders komen tot een éénduidig plan, dat goed op elkaar afgestemd is.  Met als doel kinderen fijn en gezond te laten opgroeien. Zij roepen op om juist het gebruik van de Verwijsindex te stimuleren en om het kind niet met het badwater weg te gooien.

1,2 miljoen matches

Wij zijn het hier volledig mee-eens. Sinds 2015 zijn er al rond de 1,2 miljoen matches ontstaan waarbij professionals aan elkaar gekoppeld zijn, maar dit kan natuurlijk altijd beter! 

Ook de roep om verbeteringen en doorontwikkeling ondersteunen wij en we werken hard om meer transparantie en inspraak voor ouders en jongeren te bewerkstelligen. 

Steun de motie

Laat jongeren niet in de steek! Help mee om de Verwijsindex te behouden!

Wil je de motie steunen of op een andere manier je steun betuigen? Neem contact met ons op via consultant@multisignaal.nl om te zien wat jij kan doen!

Spraakmakers

Luister hier het Radio 1 programma Spraakmakers met wethouder Frank Pubben.