Kom in actie!

Kom in actie voor doorontwikkeling van het samenwerkingsinstrument

Elk kind verdient het om veilig en gezond op te groeien. Soms hebben zij of hun ouders daar extra hulp bij nodig van zorgverleners, school of andere professionals. Bijna een half miljoen jongeren in Nederland krijgen jeugdzorg of andere vormen van ondersteuning. Vaak gebeurt het dat er meerdere hulpverleners betrokken zijn bij een gezin, zonder dat ze dat van elkaar weten. Of dat zorg gedurende de jaren meerdere malen wordt overgedragen. Om deze gezinnen de juiste ondersteuning en hulpverlening te kunnen geven is het essentieel om te weten wie er allemaal betrokken zijn en waren. Zeker als er op meerdere gebieden zorgen zijn, helpt het om al vroegtijdig samen te werken. Pas als alle puzzelstukjes in beeld zijn kan de beste zorg geleverd worden.

Kom jij ook in actie? Bekijk de korte video hieronder. De volledige video vind je hier.

Afstemming met gezin en betrokkenen

De Verwijsindex is een samenwerkingsinstrument om professionals die bij hetzelfde kind of gezin betrokken zijn, met elkaar in contact te brengen. Op die manier kunnen alle betrokkenen met het gezin samenwerken om de beste zorg te bieden en worden tegenstrijdige adviezen voorkomen.

Geen passend alternatief

Staatssecretaris Maarten van Ooijen en het ministerie van VWS willen de Verwijsindex laten verdwijnen zonder met een passend alternatief te komen. Dit gaat ervoor zorgen dat kinderen tussen wal en schip vallen. Wij pleiten voor behoud en doorontwikkeling, zodat gezinnen de beste ondersteuning krijgen. Wil je ook je stem laten horen? Kijk snel wat jij kan doen!

De Verwijsindex is het enige samenwerkingsinstrument waarmee professionals veilig en snel in contact kunnen komen met anderen werkzaam in de jeugdzorg, het onderwijs en het sociaal domein. Er is geen ander instrument waarbij professionals, uit alle domeinen of uit verschillende regio’s, elkaar kunnen vinden en aan elkaar verbonden worden.

Politiek

  • Op het VNG-congres op 25 en 26  juni zal er door gemeenten gestemd worden over een motie voor behoud van de Verwijsindex, onder andere ingebracht door wethouder Frank Pubben van de gemeente Gennep.
  • Binnenkort komt er een internetconsultatie waarbij iedereen zijn/haar mening kan laten gelden.
  • Daarna stemt de Tweede Kamer over het behoud van de VIR (Verwijsindex Risicojongeren) als wettelijke verplichting in de Jeugdwet.
  • Verschillende gemeenten hebben een noodkreet getekend om hun zorgen te uiten.

We roepen zoveel mogelijk gemeenten, organisaties, (zorg)professionals, ouders en jeugdigen op om in actie te komen en de Verwijsindex te steunen.

Daarnaast roepen we gemeenten op om de Verwijsindex te blijven gebruiken, zodat professionals vroegtijdig met elkaar in contact kunnen komen waardoor samenwerking wordt gestimuleerd en onveilige situaties worden voorkomen.

Gemeenten

Voor gemeenten zijn er verschillende manieren om in actie te komen, zoals het steunen van de motie voor behoud van de Verwijsindex en de Noodkreet Verwijsindex. Kijk snel wat jij nog meer kunt doen.

Professionals en hulporganisaties

Kom in actie voor behoud van het samenwerkings- instrument. Teken de Noodkreet Verwijsindex en praat met gemeenten, ouders en (hulp)organisaties over het belang van samenwerking tussen professionals die bij hetzelfde kind of gezin betrokken zijn. Kom in actie en bekijk wat jij nog meer kunt doen.

Ouders en Jeugdigen

Jouw stem is nodig! Laat jouw stem horen. Stuur ons jouw verhaal. Ook kun je jouw hulpverleners vragen om aan te sluiten op de Verwijsindex. Kom in actie en bekijk snel wat jij nog meer kunt doen om in actie te komen.