De Verwijsindex Noord- & Midden – Limburg

Wat is de Verwijsindex?

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professional aangeven dat ze betrokken zijn bij een jeugdige. Soms heeft een jeugdige of het gezin ondersteuning nodig. Dan kan het gebeuren dat er meerdere professionals betrokken zijn. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten. Alleen als professional betrokken is en er zorgen zijn, mag hij een signaal afgeven. Zo kunnen professionals makkelijker en beter samenwerken met anderen professionals. En dat is belangrijk voor goede hulp.

Er kunnen allerlei redenen zijn voor de zorgen. Dat kan als er bijvoorbeeld problemen zijn op school, met de gezondheid of de persoonlijke ontwikkeling van een jeugdige. Het hoeven geen grote zorgen te zijn. Hoe eerder professionals samenwerken, hoe beter de hulp voor de jeugdige. Zo voorkomen we dat problemen verergeren.

Bekijk de video en zie hoe het proces tussen de jeugdige, ouders en professionals verloopt:

Waarom een Verwijsindex?

Om jeugdigen goed te helpen moeten alle betrokken professionals samenwerken. De jeugdketen bestaat uit een groot aantal organisaties en professionals. Vaak uit verschillende domeinen. Die weten niet altijd dat ze dezelfde jeugdigen of hetzelfde gezin helpen. Hierdoor is de hulp niet altijd goed afgestemd en dit kan ten koste gaan van de zorg. Het kan ook zijn dat gezinnen verhuizen. Het is dan belangrijk dat professionals in de nieuwe woonplaats afstemmen met de professionals uit de oude woonplaats. Zo geven de nieuwe professionals meteen de beste hulp.

In de Verwijsindex staat welke professionals betrokken zijn bij dezelfde jeugdige. Dit is alleen zichtbaar voor de betrokken professionals. De Verwijsindex brengt signalen bij elkaar van binnen en buiten de eigen gemeenten. En informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jeugdigen tussen de 0 en 23 jaar. Dankzij de Verwijsindex blijft elke jeugdige in beeld en kunnen professionals elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen

Hoe werkt het?

Als een hulpverlener of begeleider zorgen heeft over een jeugdige, dan kan hij of zij zichzelf aan deze jeugdige koppelen. Dit doet hij door een signaal af te geven in de Verwijsindex NML. Als er andere professionals ook betrokken zijn bij een jeugdige, maakt het systeem dit zichtbaar. Maar alleen voor professionals die betrokken zijn. Zo komen alle betrokken professional vroegtijdig bij elkaar in beeld. En is het makkelijk om contact te leggen. Er ontstaat een sluitende jeugdketen. Als professionals onderling willen overleggen, vragen ze hiervoor altijd toestemming aan de ouders en/of jeugdige. De ouders en jeugdige worden ook betrokken in het overleg.

Verantwoordelijkheid?

De gemeenten in Noord- en Midden – Limburg (met uitzondering van Mook en Middelaar), hebben gezamenlijk afspraken gemaakt met organisaties over het gebruik van de Verwijsindex en de daadwerkelijke actie die wordt ondernomen. De gemeente is niet betrokken bij de inhoud van de hulpverlening. De betrokken organisaties stemmen in onderling overleg af hoe ze de signalen opvolgen. Wil je meer weten over de Verwijsindex? Neem dan contact op met de regiobeheerder.

Rechten van ouders/jeugdigen?

Als ouders of jeugdige heb je natuurlijk ook rechten. Deze staan beschreven in het document ‘Rechten ouders/jeugdige’. In dit document leggen we uit welke rechten je hebt, hoe je aanspraak kan maken en waar je aanspraak kan maken. Dit document kan je hier downloaden.

Partners

Via de Verwijsindex NML werken gemeenten en organisaties samen voor de jeugdigen. Met elkaar vormen ze een sluitend netwerk om jeugdigen te ondersteunen en begeleiden.

Op dit moment werken al veel organisaties samen met alle aangesloten gemeenten van Noord- en Midden -Limburg.

Enquête Berichtenbox

26 januari 2022

Oproep aan onze actieve signaleerders: We vragen een paar minuten van je tijd om een enquête in te vullen over het verbeteren van de communicatie omtrent matches / regie / leeftijd… Lees meer


Motie aangenomen: Ministerie van VWS nu aan zet

7 december 2021

Tijdens de stemming dinsdag 7 december heeft de Tweede Kamer de motie, ingediend door Westerveld en Peters, aangenomen. Een verbazingwekkende politieke wending, juist nu er na het verdiepingsonderzoek onder professionals… Lees meer


De verwijsindex in de praktijk

2 december 2021

Het rapport van DSP geeft getalsmatig aan wat de meerwaarde is, wij geven graag een aantal professionals uit de praktijk het woord over de toegevoegde waarde van de verwijsindex. Professional… Lees meer


Gebruikersvereniging informeert Tweede Kamer

25 november 2021

Naar aanleiding van het rapport ‘VIR in beeld’ heeft de gebruikersvereniging van MULTIsignaal de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd ter voorbereiding van het WGO-debat dat op 29 november plaatsvindt:… Lees meer


Rapport ‘De VIR in beeld’ ingezoomd

25 november 2021

Geen tijd om het volledige rapport te lezen? In dit artikel lichten wij de belangrijkste quotes uit het onderzoeksrapport ‘De VIR in beeld’ van DSP Groep voor je uit: De… Lees meer


VWS over verdiepingsonderzoek verwijsindex

24 november 2021

De Verwijsindex is een systeem waarin professionals kunnen vermelden dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Het doel van de Verwijsindex is om professionals die… Lees meer


Uitkomsten onderzoek DSP: De VIR in beeld

23 november 2021

Het verdiepend onderzoek dat DSP uitvoerde naar het doelbereik en de mogelijkheden voor doorontwikkeling en alternatieven van de verwijsindex risicojongeren is inmiddels afgerond. Het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht… Lees meer


Reactie op kamervragen Verwijsindex

8 juni 2021

Op vrijdag 4 juni heeft staatsecretaris Blokhuis de beantwoording van kamervragen¹ met betrekking tot het gebruik van de verwijsindex naar de 2e Kamer gestuurd. Hierin wordt duidelijk het huidige wettelijke… Lees meer


Nieuw aansluitportaal een gemak voor organisaties

27 mei 2021

Het aansluiten van nieuwe organisaties op MULTIsignaal is nu geheel online te regelen. Wanneer een organisatie wil aansluiten op MULTIsignaal wordt er met de gemeente een toetredingsverklaring getekend, waarin de… Lees meer


Onderzoek DSP naar opvolging matches

20 mei 2021

In opdracht van het ministerie van VWS is onderzoeksbureau DSP-groep gestart met het onderzoek naar de effectiviteit, doorontwikkelingen en mogelijke alternatieven van de landelijke verwijsindex risicojongeren (VIR). Op basis van… Lees meer