De Verwijsindex Noord- & Midden – Limburg

Wat is de Verwijsindex?

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professional aangeven dat ze betrokken zijn bij een jeugdige. Soms heeft een jeugdige of het gezin ondersteuning nodig. Dan kan het gebeuren dat er meerdere professionals betrokken zijn. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten. Alleen als professional betrokken is en er zorgen zijn, mag hij een signaal afgeven. Zo kunnen professionals makkelijker en beter samenwerken met anderen professionals. En dat is belangrijk voor goede hulp.

Er kunnen allerlei redenen zijn voor de zorgen. Dat kan als er bijvoorbeeld problemen zijn op school, met de gezondheid of de persoonlijke ontwikkeling van een jeugdige. Het hoeven geen grote zorgen te zijn. Hoe eerder professionals samenwerken, hoe beter de hulp voor de jeugdige. Zo voorkomen we dat problemen verergeren.

Bekijk de video en zie hoe het proces tussen de jeugdige, ouders en professionals verloopt:

Waarom een Verwijsindex?

Om jeugdigen goed te helpen moeten alle betrokken professionals samenwerken. De jeugdketen bestaat uit een groot aantal organisaties en professionals. Vaak uit verschillende domeinen. Die weten niet altijd dat ze dezelfde jeugdigen of hetzelfde gezin helpen. Hierdoor is de hulp niet altijd goed afgestemd en dit kan ten koste gaan van de zorg. Het kan ook zijn dat gezinnen verhuizen. Het is dan belangrijk dat professionals in de nieuwe woonplaats afstemmen met de professionals uit de oude woonplaats. Zo geven de nieuwe professionals meteen de beste hulp.

In de Verwijsindex staat welke professionals betrokken zijn bij dezelfde jeugdige. Dit is alleen zichtbaar voor de betrokken professionals. De Verwijsindex brengt signalen bij elkaar van binnen en buiten de eigen gemeenten. En informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jeugdigen tussen de 0 en 23 jaar. Dankzij de Verwijsindex blijft elke jeugdige in beeld en kunnen professionals elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen

Hoe werkt het?

Als een hulpverlener of begeleider zorgen heeft over een jeugdige, dan kan hij of zij zichzelf aan deze jeugdige koppelen. Dit doet hij door een signaal af te geven in de Verwijsindex NML. Als er andere professionals ook betrokken zijn bij een jeugdige, maakt het systeem dit zichtbaar. Maar alleen voor professionals die betrokken zijn. Zo komen alle betrokken professional vroegtijdig bij elkaar in beeld. En is het makkelijk om contact te leggen. Er ontstaat een sluitende jeugdketen. Als professionals onderling willen overleggen, vragen ze hiervoor altijd toestemming aan de ouders en/of jeugdige. De ouders en jeugdige worden ook betrokken in het overleg.

Verantwoordelijkheid?

De gemeenten in Noord- en Midden – Limburg (met uitzondering van Mook en Middelaar), hebben gezamenlijk afspraken gemaakt met organisaties over het gebruik van de Verwijsindex en de daadwerkelijke actie die wordt ondernomen. De gemeente is niet betrokken bij de inhoud van de hulpverlening. De betrokken organisaties stemmen in onderling overleg af hoe ze de signalen opvolgen. Wil je meer weten over de Verwijsindex? Neem dan contact op met de regiobeheerder.

Rechten van ouders/jeugdigen?

Als ouders of jeugdige heb je natuurlijk ook rechten. Deze staan beschreven in het document ‘Rechten ouders/jeugdige’. In dit document leggen we uit welke rechten je hebt, hoe je aanspraak kan maken en waar je aanspraak kan maken. Dit document kan je hier downloaden.

Partners

Via de Verwijsindex NML werken gemeenten en organisaties samen voor de jeugdigen. Met elkaar vormen ze een sluitend netwerk om jeugdigen te ondersteunen en begeleiden.

Op dit moment werken al veel organisaties samen met alle aangesloten gemeenten van Noord- en Midden -Limburg.

Ontdek onze gloednieuwe ‘Verhalen uit de Praktijk’ pagina!

2 november 2023

Naar aanleiding van geluiden uit het veld zijn we aan de slag gegaan om verschillende informatiekanalen samen te brengen op één pagina. Lees meer


Datums ingepland! Samenwerken aan de toekomst.

18 oktober 2023

In dit nieuws artikel nodigden we je uit voor deelname aan een informatieve doorontwikkel sessie voor het nieuwe samenwerkingsinstrument. Lees meer


Samenwerken aan de toekomst. Denk jij mee?

19 september 2023

Eerder namen we je mee in de eerste fase van de doorontwikkeling, waarbij we ons afvroegen: "Hoe ziet de modernisering van de Verwijsindex er eigenlijk uit?" Waar staan we nu? Lees meer


Digitale informatiebijeenkomst Verwijsindex

14 september 2023

Noord-, Midden- en Zuid – Limburg werken achter de schermen al een hele tijd samen op het thema Verwijsindex. Lees meer


Toenemend aantal kinderen groeit op met een ouder met stoornis of verslaving

13 september 2023

Meer dan een kwart van alle thuiswonende kinderen groeit op in een gezin waar één of beide ouders te maken hebben met psychische problemen of verslaving aan alcohol of drugs. Lees meer


Samenwerken! Een belangrijke pijler in de Hervormingsagenda Jeugd

4 september 2023

Op 19 juni ‘23 is na vele gesprekken de Hervormingsagenda Jeugd definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Lees meer


Samenstelling bestuur Gebruikersvereniging

28 juni 2023

Op de Algemene Leden Vergadering van 11 mei is de bestuurssamenstelling gewijzigd. José de Robles neemt het voorzitterschap van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal over van Richard Scalzo. Lees meer


Verslag en aftermovie Delen=Vermenigvuldigen

5 juni 2023

Afgelopen 11 mei was er weer een succesvolle bijeenkomst Delen=Vermenigvuldigen. Deze bijeenkomst stond in het teken van de doorontwikkeling naar een samenwerkingsinstrument en de juridische mogelijkheden. Lees meer


Informatieve video’s over de Verwijsindex MULTIsignaal

15 mei 2023

Er zijn verschillende informatieve filmpjes beschikbaar over de Verwijsindex MULTIsignaal. Bijvoorbeeld het filmpje voor ouders en kinderen, maar ook verschillende informatieve filmpjes voor professionals die werken met MULTIsignaal. Lees meer


Samenwerken? Si!

28 maart 2023

De wettelijke regeling van de verwijsindex, de VIR in de Jeugdwet, staat onder druk. Dat komt door het in sommige regio’s niet of onjuist inzetten van het instrument en, laten… Lees meer