De Verwijsindex Noord- & Midden – Limburg

Wat is de Verwijsindex?

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professional aangeven dat ze betrokken zijn bij een jeugdige. Soms heeft een jeugdige of het gezin ondersteuning nodig. Dan kan het gebeuren dat er meerdere professionals betrokken zijn. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten. Alleen als professional betrokken is en er zorgen zijn, mag hij een signaal afgeven. Zo kunnen professionals makkelijker en beter samenwerken met anderen professionals. En dat is belangrijk voor goede hulp.

Er kunnen allerlei redenen zijn voor de zorgen. Dat kan als er bijvoorbeeld problemen zijn op school, met de gezondheid of de persoonlijke ontwikkeling van een jeugdige. Het hoeven geen grote zorgen te zijn. Hoe eerder professionals samenwerken, hoe beter de hulp voor de jeugdige. Zo voorkomen we dat problemen verergeren.

Bekijk de video en zie hoe het proces tussen de jeugdige, ouders en professionals verloopt:

Waarom een Verwijsindex?

Om jeugdigen goed te helpen moeten alle betrokken professionals samenwerken. De jeugdketen bestaat uit een groot aantal organisaties en professionals. Vaak uit verschillende domeinen. Die weten niet altijd dat ze dezelfde jeugdigen of hetzelfde gezin helpen. Hierdoor is de hulp niet altijd goed afgestemd en dit kan ten koste gaan van de zorg. Het kan ook zijn dat gezinnen verhuizen. Het is dan belangrijk dat professionals in de nieuwe woonplaats afstemmen met de professionals uit de oude woonplaats. Zo geven de nieuwe professionals meteen de beste hulp.

In de Verwijsindex staat welke professionals betrokken zijn bij dezelfde jeugdige. Dit is alleen zichtbaar voor de betrokken professionals. De Verwijsindex brengt signalen bij elkaar van binnen en buiten de eigen gemeenten. En informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jeugdigen tussen de 0 en 23 jaar. Dankzij de Verwijsindex blijft elke jeugdige in beeld en kunnen professionals elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen

Hoe werkt het?

Als een hulpverlener of begeleider zorgen heeft over een jeugdige, dan kan hij of zij zichzelf aan deze jeugdige koppelen. Dit doet hij door een signaal af te geven in de Verwijsindex NML. Als er andere professionals ook betrokken zijn bij een jeugdige, maakt het systeem dit zichtbaar. Maar alleen voor professionals die betrokken zijn. Zo komen alle betrokken professional vroegtijdig bij elkaar in beeld. En is het makkelijk om contact te leggen. Er ontstaat een sluitende jeugdketen. Als professionals onderling willen overleggen, vragen ze hiervoor altijd toestemming aan de ouders en/of jeugdige. De ouders en jeugdige worden ook betrokken in het overleg.

Verantwoordelijkheid?

De gemeenten in Noord- en Midden – Limburg (met uitzondering van Mook en Middelaar), hebben gezamenlijk afspraken gemaakt met organisaties over het gebruik van de Verwijsindex en de daadwerkelijke actie die wordt ondernomen. De gemeente is niet betrokken bij de inhoud van de hulpverlening. De betrokken organisaties stemmen in onderling overleg af hoe ze de signalen opvolgen. Wil je meer weten over de Verwijsindex? Neem dan contact op met de regiobeheerder.

Rechten van ouders/jeugdigen?

Als ouders of jeugdige heb je natuurlijk ook rechten. Deze staan beschreven in het document ‘Rechten ouders/jeugdige’. In dit document leggen we uit welke rechten je hebt, hoe je aanspraak kan maken en waar je aanspraak kan maken. Dit document kan je hier downloaden.

Partners

Via de Verwijsindex NML werken gemeenten en organisaties samen voor de jeugdigen. Met elkaar vormen ze een sluitend netwerk om jeugdigen te ondersteunen en begeleiden.

Op dit moment werken al veel organisaties samen met alle aangesloten gemeenten van Noord- en Midden -Limburg.

Een succesvol Delen = Vermenigvuldigen

12 juni 2024

Afgelopen 29 mei vond er weer een inspirerende Delen = Vermenigvuldigen plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen professionals, beleidsmedewerkers, functioneel beheerders en een wethouder met elkaar in gesprek over de toekomst Lees meer


Programma Delen = Vermenigvuldigen bekend!

13 mei 2024

Het programma voor de 21e editie van de informatiebijeenkomst Delen = Vermenigvuldigen is bekend. Deze middag staat in het teken van onze toekomstplannen en nieuwe ontwikkelingen. Lees meer


Wethouder Frank Pubben pleit bij Radio 1 voor behoud Verwijsindex

3 mei 2024

De Verwijsindex heeft als doel hulpverleners, die zorgen voor kinderen en gezinnen, met elkaar in contact te brengen en zo een goede samenwerking tot stand te laten komen. Lees meer


De visie van de Gebruikersvereniging

25 maart 2024

Als bestuur van de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal benadrukken wij het belang van vroegsignalering en samenwerking voor al die jongeren die een uitgestoken hand nodig hebben. Dat doen we niet alleen. Lees meer


Overgang naar volwassenheid  

25 maart 2024

In een mensenleven zijn er bepaalde ontwikkelingen die als mijlpijlen worden aangemerkt. Lees meer


De zorg en politiek in beweging 

25 maart 2024

Komende periode staan er grote veranderingen te wachten voor zowel het politieke landschap als voor de zorg. Lees meer


Feedback op ontwikkeling 

25 maart 2024

MULTIsignaal is opgericht om professionals de mogelijkheid te geven sneller in contact met elkaar te komen, zodat er geen onnodige slachtoffers vallen. Lees meer


Meetbaar 2023

11 december 2023

Hoe weeg je de kwantitatieve en kwalitatieve waarde van de Verwijsindex? Lees meer


De eerste stappen richting 2024

6 december 2023

Op maandag 20 november jongstleden kwamen het bestuur van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal en de gebruikerscommissie samen tijdens het jaarlijkse gezamenlijke overleg in Houten. Lees meer


Ontdek onze gloednieuwe ‘Verhalen uit de Praktijk’ pagina!

2 november 2023

Naar aanleiding van geluiden uit het veld zijn we aan de slag gegaan om verschillende informatiekanalen samen te brengen op één pagina. Lees meer