De Verwijsindex Noord- & Midden – Limburg

Wat is de Verwijsindex?

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professional aangeven dat ze betrokken zijn bij een jeugdige. Soms heeft een jeugdige of het gezin ondersteuning nodig. Dan kan het gebeuren dat er meerdere professionals betrokken zijn. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten. Alleen als professional betrokken is en er zorgen zijn, mag hij een signaal afgeven. Zo kunnen professionals makkelijker en beter samenwerken met anderen professionals. En dat is belangrijk voor goede hulp.

Er kunnen allerlei redenen zijn voor de zorgen. Dat kan als er bijvoorbeeld problemen zijn op school, met de gezondheid of de persoonlijke ontwikkeling van een jeugdige. Het hoeven geen grote zorgen te zijn. Hoe eerder professionals samenwerken, hoe beter de hulp voor de jeugdige. Zo voorkomen we dat problemen verergeren.

Bekijk de video en zie hoe het proces tussen de jeugdige, ouders en professionals verloopt:

Waarom een Verwijsindex?

Om jeugdigen goed te helpen moeten alle betrokken professionals samenwerken. De jeugdketen bestaat uit een groot aantal organisaties en professionals. Vaak uit verschillende domeinen. Die weten niet altijd dat ze dezelfde jeugdigen of hetzelfde gezin helpen. Hierdoor is de hulp niet altijd goed afgestemd en dit kan ten koste gaan van de zorg. Het kan ook zijn dat gezinnen verhuizen. Het is dan belangrijk dat professionals in de nieuwe woonplaats afstemmen met de professionals uit de oude woonplaats. Zo geven de nieuwe professionals meteen de beste hulp.

In de Verwijsindex staat welke professionals betrokken zijn bij dezelfde jeugdige. Dit is alleen zichtbaar voor de betrokken professionals. De Verwijsindex brengt signalen bij elkaar van binnen en buiten de eigen gemeenten. En informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jeugdigen tussen de 0 en 23 jaar. Dankzij de Verwijsindex blijft elke jeugdige in beeld en kunnen professionals elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen

Hoe werkt het?

Als een hulpverlener of begeleider zorgen heeft over een jeugdige, dan kan hij of zij zichzelf aan deze jeugdige koppelen. Dit doet hij door een signaal af te geven in de Verwijsindex NML. Als er andere professionals ook betrokken zijn bij een jeugdige, maakt het systeem dit zichtbaar. Maar alleen voor professionals die betrokken zijn. Zo komen alle betrokken professional vroegtijdig bij elkaar in beeld. En is het makkelijk om contact te leggen. Er ontstaat een sluitende jeugdketen. Als professionals onderling willen overleggen, vragen ze hiervoor altijd toestemming aan de ouders en/of jeugdige. De ouders en jeugdige worden ook betrokken in het overleg.

Verantwoordelijkheid?

De gemeenten in Noord- en Midden – Limburg (met uitzondering van Mook en Middelaar), hebben gezamenlijk afspraken gemaakt met organisaties over het gebruik van de Verwijsindex en de daadwerkelijke actie die wordt ondernomen. De gemeente is niet betrokken bij de inhoud van de hulpverlening. De betrokken organisaties stemmen in onderling overleg af hoe ze de signalen opvolgen. Wil je meer weten over de Verwijsindex? Neem dan contact op met de regiobeheerder.

Rechten van ouders/jeugdigen?

Als ouders of jeugdige heb je natuurlijk ook rechten. Deze staan beschreven in het document ‘Rechten ouders/jeugdige’. In dit document leggen we uit welke rechten je hebt, hoe je aanspraak kan maken en waar je aanspraak kan maken. Dit document kan je hier downloaden.

Partners

Via de Verwijsindex NML werken gemeenten en organisaties samen voor de jeugdigen. Met elkaar vormen ze een sluitend netwerk om jeugdigen te ondersteunen en begeleiden.

Op dit moment werken al veel organisaties samen met alle aangesloten gemeenten van Noord- en Midden -Limburg.

Informatieve video’s over MULTIsignaal

15 mei 2023

Er zijn verschillende informatieve filmpjes beschikbaar over de Verwijsindex MULTIsignaal. Bijvoorbeeld het filmpje voor ouders en kinderen, maar ook verschillende informatieve filmpjes voor professionals die werken met MULTIsignaal. Lees meer


Samenwerken? Si!

28 maart 2023

De wettelijke regeling van de verwijsindex, de VIR in de Jeugdwet, staat onder druk. Dat komt door het in sommige regio’s niet of onjuist inzetten van het instrument en, laten… Lees meer


Onderzoek onder professionals: ervaringen SISA en/of SluiS

22 maart 2023

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert onderzoeksbureau DSP-groep dit voorjaar een onderzoek uit naar SISA en SluiS. Met het onderzoek wil de gemeente Rotterdam meer zicht krijgen op de… Lees meer


Meld je aan! ALV en bijeenkomst D=V

22 maart 2023

Het programma is bekend! Op donderdag 11 mei 2023 organiseert de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal twee bijeenkomsten, de “Algemene Ledenvergadering (ALV)” en "Delen = Vermenigvuldigen (D=V)”, waar we jou graag voor… Lees meer


Succesvolle hercertificering

16 maart 2023

Het afgelopen jaar heeft MULTIsignaal, onderdeel van Enovation, opnieuw de certificaten behaald voor kwaliteitsmanagement, informatiebeveiliging en informatiebeveiliging in de zorg. We zijn opnieuw gecertificeerd voor ISO 27001, ISO 9001, ISO… Lees meer


Visualisatie van betrokkenheid (nu live)

21 februari 2023

Professionals zetten zich in om goede zorg te leveren aan hun cliënten en werken daarbij samen met andere professionals. In de cliëntkaart zie je welke andere professionals betrokken zijn of… Lees meer


Hoe verder? Q&A vanuit VWS en VNG

20 februari 2023

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) heeft op 28 september 2022 in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat hij de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet… Lees meer


Wist je dat..

20 december 2022

Ook in 2022 is er in de MULTIsignaal regio’s veelvuldig gebruik gemaakt van de MULTIsignaal Verwijsindex. Wist je dat er in 2022.. Wist je dat… ook in 2023 onze doelstelling… Lees meer


Jaarplan 2023

14 december 2022

Op 24 november jongstleden kwamen het bestuur en de gebruikerscommissie bijeen om het jaarplan 2023 van de Gebruikersvereniging te bespreken. Na een update vanuit MULTIsignaal is het jaarplan 2023 besproken.… Lees meer


Update plan van aanpak

14 december 2022

Eind september heeft staatssecretaris Van Ooijen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aankondigt de Verwijsindex risicojongeren uit de wet te halen. Hij volgt hierin -een deel van-… Lees meer