Waar vergadert het Bestuur GVMS over?

15 juli 2021

Een kijkje achter de schermen…

Het bestuur van de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal komt zo’n drie keer per jaar bij elkaar om te overleggen over de doorontwikkeling en gebruiksbevordering van de MULTIsignaal verwijsindex. Welke onderwerpen worden er dan besproken?

Op 15 juni 2021 vergaderde het bestuur o.a. over de ontwikkeling van PowerBI, een tool waarmee gemeenten gemakkelijk inzicht krijgen in de cijfers en statistieken van MULTIsignaal. Daarnaast werd er terug gekeken op de Algemene Ledenvergadering en de informatiebijeenkomst Delen=Vermenigvuldigen, die 28 mei hadden plaatsgevonden. Ook werd er gesproken over SKJ accreditatie voor de e-learning en de verzekeringswissel als gevolg van de overname door Enovation.

Terugblik ALV 28 mei

Bij de online ALV waren zo’n 40 deelnemers aanwezig. Deze werd bij afwezigheid van voorzitter Richard Scalzo, geleid door Judith van Schaik van de regio MULTIsignaal Amsterdam. Tijdens de informatiebijeenkomst Delen=Vermenigvuldigen, die in de middag plaatsvond, gaven onderzoekers van DSP een update over de voortgang van het onderzoek n.a.v. de evaluatie van de verwijsindex. Ook werd die dag het aansluitportaal gelanceerd, een mooi product waar we veel aan gaan hebben!

SKJ accreditatie

Een ander onderwerp dat ter sprake kwam was de SKJ accreditatie voor de e-learning modules. Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van een deelnemer aan de e-learning, die wilde weten of hij er punten voor kon krijgen. Aan de accreditatie zit echter veel administratie vast, zoals certificaten maken, deelname registreren, zorgen dat de punten op de juiste manier toegekend worden, etc.  Aangezien de investering en de hoeveelheid werk die accreditatie met zich meebrengt niet opweegt tegen het aantal extra aanmeldingen die je daarmee zou krijgen, heeft het bestuur besloten om geen SKJ accreditatie aan te vragen voor de e-learning.

Verzekeringswissel

Een ander punt op de agenda was de verzekeringswissel. Anouk Gommans, directeur MULTIsignaal, licht toe: “MULTIsignaal was altijd verzekerd bij Chubb voor de aansprakelijkheid, maar vanwege de overname door Enovation wordt deze verzekering nu ondergebracht bij Aon. Daarbij is gekeken naar wat er verzekerd was bij Chubb en dat is één op één overgenomen door Aon. Echter staat in de SLA die de gemeenten hebben afgesloten, dat MULTIsignaal verzekert is bij Chubb. Wij willen gemeenten daarom informeren over deze verzekeringswissel.”

Aangezien alle gemeenten die werken met MULTIsignaal lid zijn van de Gebruikersvereniging, is dit besproken met het bestuur met de vraag of het akkoord is om een compilatie van de notulen te publiceren, waarin staat dat Chubb is vervangen door Aon. Na overleg zijn de bestuursleden het ermee eens dat dit de meest laagdrempelige manier is om gemeenten hierover te informeren. Via deze weg informeren wij de gemeenten die zijn aangesloten bij MULTIsignaal dat de huidige verzekering van MULTIsignaal bij Chubb is opgeheven en dat MULTIsignaal zich qua verzekering heeft gevoegd bij de verzekering van Enovation Group.

Bijeenkomsten najaar 2021

Op 5 oktober zal het bestuur bespreken waar het restbudget van 2020 aan toegekend wordt. Mogelijk is er dan ook meer bekend over de uitkomst van het onderzoek van DSP.

Op 11 november hopen we dan eindelijk weer een fysieke bijeenkomst Delen=Vermenigvuldigen te kunnen organiseren voor alle beleidsmedewerkers, regio-coördinatoren, procesmanagers, functioneel beheerders en instantiebeheerders die werken met MULTIsignaal. Wij kijken er enorm naar uit om iedereen weer live te zien!