Onderzoek DSP naar opvolging matches

20 mei 2021

In opdracht van het ministerie van VWS is onderzoeksbureau DSP-groep gestart met het onderzoek naar de effectiviteit, doorontwikkelingen en mogelijke alternatieven van de landelijke verwijsindex risicojongeren (VIR).

Op basis van de feitelijke informatie uit het onderzoek kan -zo is de bedoeling- een onderbouwd advies worden gegeven over de toekomst van de VIR.

Medewerking van professionals

Vanaf de tweede week van mei wordt er onderzoek gedaan naar de opvolging van geselecteerde matches. Hiervoor zullen professionals, die speciaal geselecteerd zijn omdat zij ervaring hebben met een match in 2020, benaderd worden van de regio’s Drenthe, Goeree Overflakkee, Parkstad, Stadsregio Rotterdam, VIN NHN en VIRA.

Dit deel van het onderzoek gaat specifiek over de opvolging van matches. Het gaat om een steekproef en niet alle professionals zullen worden benaderd. Het CIBG heeft de emailadressen van de professionals aangeleverd aan de DSP-groep. De doelmatigheid is hiervan getoetst, bij zowel de gegevensbeheerder van VWS als die van het CIBG.

Dit is een belangrijk onderdeel van hét verdiepingsonderzoek n.a.v. de landelijke evaluatie naar de verwijsindex. Alle input is daarom heel waardevol om een goed advies uit te kunnen brengen aan VWS. Het onderzoek zal naar verwachting eind juni worden afgerond, waarna DSP advies zal uitbrengen.

Voor vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met de DSP-groep via VIR@dsp-groep.nl.

Meld je hier aan en ontvang onze nieuwsbrief!