Nieuw aansluitportaal een gemak voor organisaties

27 mei 2021

Het aansluiten van nieuwe organisaties op MULTIsignaal is nu geheel online te regelen.

Wanneer een organisatie wil aansluiten op MULTIsignaal wordt er met de gemeente een toetredingsverklaring getekend, waarin de afspraken worden vastgelegd over het gebruik van de MULTIsignaal verwijsindex.¹ Deze afspraken kunnen echter per gemeente verschillen, waardoor je als organisatie soms langs ging bij twee, drie of meer gemeenten, om verschillende verklaringen te tekenen. Ook kon het per gemeente verschillen welke gegevens je hiervoor moest aanleveren. Dit zorgde voor veel uitzoekwerk.

Met de lancering van ons aansluitportaal vereenvoudigen we dit proces.

Tevens spelen we hiermee in op de nieuwe realiteit waarin elkaar fysiek ontmoeten minder vanzelfsprekend is en waarin we als maatschappelijk betrokken organisatie graag kiezen voor een duurzame werkwijze.

Alles centraal geregeld

In het portaal vul je stapsgewijs alle benodigde gegevens in. Alle relevante documenten worden voor je klaargezet, waardoor het aansluitverzoek sneller afgehandeld kan worden. Wil je je organisatie in meerdere gemeenten aansluiten? Dan kan de aanvraag nu in één keer ingediend worden voor alle gemeenten tegelijk. Wij zorgen vervolgens dat het aansluitverzoek bij de juiste contactpersonen terecht komt. Dit bespaart jou veel tijd!

Het zetten van de handtekeningen gebeurt digitaal: snel, veilig en juridisch bindend. Zo blijft het voor alle betrokkenen overzichtelijk en is altijd de laatste stand van zaken in te zien omtrent de aansluiting van jouw organisatie.

Het aansluitportaal is er voor alle organisaties van klein tot groot. Of je nu voor het eerst aansluit bij een enkele gemeente, aan wil sluiten bij meerdere gemeenten, of als je al aangesloten bent bij MULTIsignaal en je wil je werkgebied uitbreiden, het aansluitportaal helpt je hier bij.

Het vervolg, accounts aanvragen

Als het aansluitproces is afgerond, dan betekent dat dat de organisatie is geautoriseerd om met MULTIsignaal te werken. De volgende stap is dat er 1 of meerdere accounts aangemaakt worden voor de professionals die de verwijsindex gaan gebruiken. Voor de ondersteuning hiervan kan de organisatie terecht bij de functioneel beheerder of de servicedesk van MULTIsignaal.

 

¹ De toetredingsverklaring wordt opgesteld door de gemeente (Jeugdwet art. 7.1.3.1) en ondertekend door de organisaties die met de verwijsindex gaan werken. De verklaring heeft als doel het vastleggen van afspraken waarop het college samenwerkt met die instanties en functionarissen. Ook wordt vastgelegd hoe die instanties en functionarissen onderling samenwerken bij het verlenen van hulp, zorg of bijsturing ten behoeve van jeugdigen, en zijn er afspraken over het beheer en de nakoming van die afspraken.