Statistieken via PowerBI

4 april 2019

De vraag naar een weergave van statistieken op een eenvoudige, duidelijke en visuele manier werd de afgelopen jaren steeds groter. Om die reden zijn wij begin 2018 begonnen met het project ‘PowerBI’.

Met PowerBI worden statistieken op een visuele en interactieve manier weergegeven. Sinds eind 2018 heeft iedere regio van MULTIsignaal toegang tot de statistieken van zijn regio!

Jaarrapportages, kwartaalrapportages, ad-hoc rapportages… deze statistieken werden voorheen statisch aangeleverd, dus in de vorm van een Excel of PDF. Dit moest veranderen, zodat regio’s en uiteindelijk ook gemeenten op ieder gewenst moment aan de slag kunnen met de statistieken van MULTIsignaal.

Start project

Begin 2018 zijn wij, samen met de regio VIRA, aan het project begonnen. De regio VIRA maakte al gebruik van PowerBI en na een aantal sessies werd de beslissing genomen om dit programma te gebruiken. Tijdens de bijeenkomst Delen=Vermenigvuldigen op 31-5-2018 maakten de regio’s voor het eerst kennis met PowerBI. Er werd enthousiast gereageerd, waardoor wij verder zijn gaan ‘sleutelen’ aan de rapportages. Tijdens de afgelopen bijeenkomst D=V op 11-10-2018 konden de regio’s voor het eerst zelf interactief aan de slag met de statistieken. Vervolgens hebben in november vijf bijeenkomsten plaatsgevonden waarvoor alle regio’s uitgenodigd waren. Tijdens deze bijeenkomsten werd informatie opgehaald bij de regio’s, zodat dit verwerkt kon worden in de rapportages. Ten slotte heeft eind 2018 iedere regio toegang gekregen tot de statistieken.

Wie heeft toegang tot de statistieken?

In eerste instantie zijn de rapportages gemaakt voor de regiobeheerders. Zij kunnen met de aangeleverde statistieken onder andere gemeenten informeren en gesprekken met organisaties aangaan op basis van de statistieken. Dit jaar gaan wij aan de slag om de rapportages ook beschikbaar te maken voor gemeenten.

Voordelen PowerBI

Wat zijn de grootste voordelen van het gebruik van PowerBI ten opzichte van de vorige management informatie tool?

  • De statistieken zijn op ieder gewenst moment te benaderen;
  • De statistieken zijn altijd actueel;
  • Interactie in het rapport is mogelijk;
  • Eenvoudige en duidelijke weergave.

Hoe nu verder?

Gezien de enthousiaste reacties van de regio’s gaan wij in 2019 verder met het doorontwikkelen van de rapportages voor de regiobeheerder en bekijken wij hoe iedere gemeente toegang kan krijgen tot de statistieken.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de servicedesk van MULTIsignaal via helpdesk@multisignaal.nl.