Gemeenten, kom in actie!

Strijd mee voor behoud en doorontwikkeling van de Verwijsindex

Als gemeente ben je verantwoordelijk voor jouw inwoners. En natuurlijk wil je dat jouw jeugd de beste zorg en ondersteuning krijgt, zodat ze veilig en gezond opgroeien. Daarnaast wil je ook effectief omgaan met de middelen die je hebt. Optimale samenwerking draagt bij aan deze beide doelstellingen maar het organiseren van samenwerking over alle domeinen heen en met andere regio’s kan een uitdaging zijn.

Kom jij ook in actie? Bekijk de korte video hieronder. De volledige video vind je hier.

Het enige samenwerkingsinstrument

De Verwijsindex helpt hierbij en is het enige instrument dat domein- en regio-overstijgend professionals verbindt met elkaar. Deze verbinding zorgt voor een helder overzicht van de betrokken partijen. Daarnaast heeft de Verwijsindex een historisch geheugen waardoor verhuizingen en overdrachten eenvoudiger in beeld komen. Zo gaat er minder informatie verloren terwijl jouw jeugd in de verschillende fases van het leven in aanraking komt met andere professionals.

Het is een gemiste kans als het ministerie van VWS er nu voor zorgt dat een dergelijk instrument wordt afgeschaft. Het samenwerkingsinstrument kan beter en breder ingezet worden, zodat meer gezinnen en professionals er baat bij hebben.

Wat kun jij doen om te zorgen dat de Verwijsindex behouden blijft?

Gemeenten kunnen op verschillende manieren helpen om het samenwerkingsinstrument te behouden. Wij hebben hieronder op een rij gezet hoe je dit kunt doen, afhankelijk van jouw rol/functie.

Wethouders

 • Steun de motie tot behoud van de Verwijsindex tijdens het VNG-congres op 25 en 26 juni 2024.
 • Reageer op de internetconsultatie. Wij stellen je op de hoogte zodra deze online komt.
 • Teken de noodkreet van gemeenten voor behoud van de Verwijsindex.
 • Bespreek bij het College wat de gevolgen zijn van eventuele afschaffing van het samenwerkingssysteem. Neem contact met ons op via consultant@multisignaal.nl als je hier meer informatie over wenst.
 • Informeer ambtenaren over nut en noodzaak van de Verwijsindex.
 • Wil je weten of en hoe jouw gemeente gebruik maakt van de Verwijsindex? Neem contact op met jouw beleidsmedewerker of stuur een mail naar consultant@multisignaal.nl.
 • Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om up to date te blijven.

Kamerleden

 • Als Kamerlid kun je meestrijden door tijdens het debat kritische vragen te stellen aan de staatssecretaris voor het ministerie van VWS over de afschaffing van de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) als wettelijke verplichting in de Jeugdwet.
 • Stem tegen de wetswijziging om de VIR als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet te schrappen.
 • Pleit voor behoud en doorontwikkeling van de Verwijsindex.

Ambtenaren

 • Teken de Noodkreet van gemeenten over doorontwikkeling van de Verwijsindex.
 • Ambtenaren spelen ook een belangrijke rol bij het informeren van wethouders over nut en noodzaak van de Verwijsindex. Als ambtenaar kun je de wethouder vragen om de motie te steunen.
 • Ook kun je helpen om het gebruik van de Verwijsindex te stimuleren bij professionals.