Meetbaar 2023

11 december 2023

Hoe weeg je de kwantitatieve en kwalitatieve waarde van de Verwijsindex? Lees meer


De eerste stappen richting 2024

6 december 2023

Op maandag 20 november jongstleden kwamen het bestuur van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal en de gebruikerscommissie samen tijdens het jaarlijkse gezamenlijke overleg in Houten. Lees meer