Samenwerken aan de toekomst. Denk jij mee?

19 september 2023

Eerder namen we je mee in de eerste fase van de doorontwikkeling, waarbij we ons afvroegen: “Hoe ziet de modernisering van de Verwijsindex er eigenlijk uit?” Dit was de eerste stap in ons doorontwikkelproces. Waar staan we nu?

We hebben gesprekken gevoerd met diverse regio’s en gemeenten. Tijdens een eerste ronde langs de velden hebben we samen gebrainstormd, wensen en behoeften geïdentificeerd, en waardevolle inzichten opgehaald. We hebben gesprekken gevoerd met een organisatie de ouders vertegenwoordigd. We hebben verdiepende vragen gesteld aan beleidsmedewerkers en professionals middels een enquête en tijdens het event “Delen = Vermenigvuldigen” in mei. De resultaten van deze inventarisatie hebben geleid tot een visie op een doorontwikkeld samenwerkingsinstrument. Concreet zijn deze ideeën in een presentatie en in zogenoemde “mock-ups” uitgewerkt.

Op dit moment testen we deze ideeën bij diverse belanghebbenden. We willen de inspraak van kinderen, jeugdigen en ouders versterken. We zijn ervan overtuigd dat cliëntparticipatie een integraal onderdeel vormt van een gemoderniseerd systeem.

Om te voldoen aan de behoeften van kinderen, jeugdigen, ouders en professionals gaan we graag in gesprek met je. We hebben een jeugdpanel opgericht om de doorontwikkeling naar een samenwerkingsinstrument te testen. Hetzelfde gaan we doen met ouders en professionals.

Met deze waardevolle informatie in handen, komen we steeds dichter bij een vernieuwd samenwerkingsinstrument dat voldoet aan de behoeften van alle betrokkenen. Om dit te laten slagen, hopen we ook op jouw inbreng!

Ben je een jongere, ouder, professional of beleidsmedewerker en voel je de passie om bij te dragen aan deze doorontwikkeling? Laat dan hier je contactgegevens achter! We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan een boeiende sessie. Samen werken we aan een betere toekomst voor de jeugd.