Modernisering van de Verwijsindex, wat houdt dat in?

24 mei 2022

De Verwijsindex Risicojongeren, onderdeel van de jeugdwet, is aan modernisering toe. De huidige naamgeving komt niet overeen met het doel en werkt stigmatiserend. Voor zowel ouders als professionals is het niet altijd helder, wanneer het instrument ingezet mag worden. Tegelijkertijd wordt nog steeds geconstateerd, dat de samenwerking over de domeinen heen niet altijd goed tot stand komt, waardoor de noodzaak voor een verplicht en landelijk instrument, zoals de verwijsindex, essentieel is en blijft.

De informatiebijeenkomst Delen=Vermenigvuldigen was een mooi moment om met beleidsmedewerkers uit verschillende regio’s en gemeenten in gesprek te gaan over “Hoe ziet modernisering van de verwijsindex eruit?”

Meedoen aan deze discussie? Laat je dan horen via consultant@multisignaal.nl!

Uniformiteit

Uit de discussie kwam naar voren, dat modernisering moet leiden tot een wet waarin de verplichting om het instrument te gebruiken blijft. Ook is er de wens om regionale verschillen te voorkomen. Uniformiteit staat hoog op de agenda bij de modernisering, zowel in gebruik als in taal.

Wat taal betreft, zien we graag een andere naam die aansluit bij het doel van vroegtijdigheid, preventie en samenwerking. Laten we wegblijven bij termen als ‘risicojongeren’ en ‘melden’, zodat er ook een heldere positionering is t.o.v. de meldcode. Het is nodig om de huidige criteria uit de wet tegen het licht te houden, deze ervaren de professionals als te zwaar.

Nieuwe criteria

  • Dienen het preventieve karakter helder te maken.
  • Zijn voor zowel professionals als ouders als betrokken jongeren helder.
  • Verduidelijken dat er hulp en ondersteuning gewenst is.
  • Gaan uit van “ik wil samenwerken en ik toon betrokkenheid”.
  • Maken het gebruik van de verwijsindex laagdrempelig en de acceptatie hoog.

Kortom, nieuwe criteria die helder maken dat er aandacht is om gezond en veilig op te kunnen groeien naar volwassenheid. Een mooi onderwerp voor een positieve campagne!

Top-down helderheid verschaffen gaat helpen! Wij zorgen graag voor bottom-up opleiden -niet alleen de huidige, maar ook de toekomstige professionals via beroepsopleidingen- , delen informatie en best practices en willen meedenken. De combinatie van top-down en bottom-up gaat uiteindelijk het succes bepalen.

Positie van ouders en jongeren

De modernisering geeft ook een kans de ouders en jongeren zelf een positie te geven. Denk daarbij aan inzage geven, aan toegang geven en eventueel zelf toevoegingen doen. Zoals aangeven wie je als ouder of jongere graag als regievoerder ziet. Ook kun je denken aan rechtstreeks toestemming geven of intrekken om gegevens uit te wisselen.

Meer positieve ontwikkelingen

Dit zijn slechts een aantal van de besproken onderwerpen. Zo kwam ook langs, dat de verhouding van de tijd dat een signaal actief / gearchiveerd is (nu 5 jaar archief) anders zou moeten zijn, zeker als het vanuit het domein van veiligheid en justitie is afgegeven.

Ook is er een wens om via een uitbreiding van 0-23 naar 0-100+ niet alleen de gezinsmatch, maar ook een ouder-kind match te realiseren. En hoe handig zou een technische vernieuwing zijn, om de samenwerking na de match te faciliteren?

Al met al was het een energieke bijeenkomst, waarbij de bedoeling centraal stond en we met elkaar invulling gaven aan positieve ontwikkelingen, die modernisering van de wet vraagt. Deze input nemen we als bestuur mee bij de verdere uitvoering van ons jaarplan en in onze gesprekken met gemeenten, VWS en VNG.