Inzageknop voor ouders

15 augustus 2022

Professionals uit de regio Amsterdam en gemeente Haarlem werken sinds 2022 met de inzageknop en merken dat het prettig werkt om ouders te laten zien, wat er over hun kind in de verwijsindex staat.

Uit de evaluatie van de verwijsindex kwam naar voren dat er behoefte is aan meer transparantie en openheid naar ouders. Vanuit die wens is de inzageknop ontwikkeld. Ook het ministerie van VWS is hierover geïnformeerd en zij zijn positief over de nieuwe ontwikkeling. Suzanne Gordijn, (senior) juridisch beleidsmedewerker Directie Jeugd bij het ministerie van VWS, zegt hierover het volgende:

“Een van de knelpunten m.b.t. de verwijsindex ziet op de rechtspositie van jeugdigen en ouders. Jongeren- en ouderorganisaties hebben meer aandacht gevraagd voor transparantie en een sterkere positie. Bij jeugdigen en ouders bestaat onduidelijkheid over de verwijsindex. De inzageknop is een mooie innovatie die bijdraagt aan de gewenste transparantie. Het maakt het bieden van inzage eenvoudiger (minder bureaucratisch) en geeft ouders en jeugdigen (voor zoverre zij gezien de leeftijd van de jeugdige daarop recht hebben) een duidelijk beeld van de informatie die er wel en niet in de verwijsindex is opgenomen. Hiermee kan voor een deel tegemoet worden gekomen aan de ervaren knelpunten. Kortom het is een mooie stap in de betere waarborging van de privacy.”

Ook in jouw gemeente

De inzageknop kan ook voor andere gemeenten uitkomst bieden om ouders en jongeren te laten zien, dat de verwijsindex uitsluitend een samenwerkingsinstrument is met contactgegevens van professionals.

Wil je weten hoe de clientkaart eruit ziet? Klik hier voor een voorbeeld. Daarnaast vind je op onze website een handige infographic met informatie over de nieuwe functionaliteit in MULTIsignaal.

Mocht je na het lezen van de infographic nog vragen hebben, of wil je de inzageknop ook in jouw gemeente gaan gebruiken? Stuur dan een mail naar consultant@multisignaal.nl.