De zorg en politiek in beweging 

25 maart 2024

Komende periode staan er grote veranderingen te wachten voor zowel het politieke landschap als voor de zorg. Op politiek vlak ziet het er nu naar uit dat we een extraparlementair kabinet krijgen. Hierbij ontbreekt een regeerakkoord en maken de partijen afspraken die ze samenbrengen in een regeringsprogramma.  

Caroline van der Plas van de partij van de BBB heeft Kamervragen gesteld over de gang van zaken met betrekking tot de motie. Zij spreekt haar zorgen uit over het gebrek aan een gemeenschappelijk alternatief. Ook wethouder Frank Pubben maakt zich zorgen over een eventuele wetswijziging, zoals te lezen is in een artikel van het Binnenlands bestuur.  

Ook het zorglandschap krijgt te maken met grote veranderingen. Afgelopen periode zijn er verschillende landelijke beleidsstukken geschreven, zoals:

  • Integraal Zorg Akkoord (IZA) 
  • Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)  
  • Het programma Wonen, Ondersteuning & Zorg voor Ouderen (WOZO),  
  • Het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn,  
  • Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams, controversieel verklaard),
  • De Hervormingsagenda Jeugd,
  • en het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming.

De gemeenten en zorginstellingen staan voor de opgave om deze VWS-programma’s tot uitvoering te brengen. Belangrijke pijlers van de programma’s hebben bijna in alle gevallen te maken met integraal en domein overstijgend samenwerken. Preventieve en passende zorg regelen, zodat mensen gezond worden of blijven, burgers centraal stellen en het betaalbaar houden van de zorg. Hierbij moeten de betrokken partijen goed samenwerken en bereid zijn om verder te kijken dan hun eigen belang.  

We zijn ervan overtuigd dat wij gemeenten kunnen ondersteunen om de verbinding en samenwerking tussen burgers en professionals van verschillende domeinen te versimpelen. Dit komt ten goede aan de gezondheid van en hulpverlening aan de burger en zal een afname betekenen van de administratieve lasten van professionals.  

In een artikel op onze website wordt bijvoorbeeld beschreven hoe wij kunnen ondersteunen bij de samenwerkingsbehoefte beschreven in de Hervormingsagenda Jeugd. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. 

Stay Tuned.