Bestuur GVMS

MULTIsignaal streeft naar een blijvende vertrouwensrelatie met gemeenten die gebruik maken van de verwijsindex van MULTIsignaal, door middel van intensieve samenwerking. Om de samenwerking te realiseren, is in 2009 de Gebruikersvereniging MULTIsignaal (GVMS) opgericht. Conform de statuten met een bestuur, gebruikerscommissie en een kascommissie en minimaal 1x per jaar een Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur van de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal onder leiding van voorzitter José de Robles bestaat uit:

José de Robles, voorzitter

Voorzitter bestuur GVMS

Wethouder gemeente Uithoorn

Dré Lameir

Penningmeester bestuur GVMS

CTO / CISO Enovation BV

Daphne Klein-Bottenberg

Coördinator Interventieteam en beleidsadviseur Zorg & Veiligheid

Gemeente Ede, regio Foodvalley

Sanne de Moel

Relatiemanager Verwijsindex

Regio Noord-Holland Noord

Judith van Schaik

Convenantmanager Verwijsindex MULTIsignaal

Regio Amsterdam

Erik van der Waal

Procescoördinator Verwijsindex

Regio Eemland